Ontslag via kantonrechter, zo werkt het

De route voor ontslag bij disfunctioneren en arbeidsconflict

man-werknemer-ontslag-fiets-kantoor-opruimen

Je werknemer functioneert niet meer naar behoren en je komt tot de bittere conclusie dat ontslag de enige optie is. Kom je er samen niet uit? Dan is ontslag via de kantonrechter de volgende stap. We leggen uit hoe je dit aanpakt.

Welke vormen van ontslag zijn er?

Voordat we de ontslagprocedure via de kantonrechter uitleggen, is het goed om te weten dat ontslag verschillende routes kent. Hoe je het precies aanpakt en of een ontslagprocedure via de kantonrechter noodzakelijk is, hangt af van jullie situatie. 

  • Ontslag met wederzijds goedvinden: Wil je een werknemer ontslaan en is diegene het daarmee eens? Dan is ontslag met wederzijds goedvinden de beste optie. Je werknemer houdt in principe recht op een WW-uitkering.

  • Op staande voet: Vertoont een werknemer grensoverschrijdend gedrag of is er sprake van fraude? Dan kun je ontslag op staande voet overwegen. Daarvoor is wel een dringende reden nodig. Je bent niet verplicht een ontslagprocedure te volgen en een ontslagverzoek bij de kantonrechter in te dienen. Een ex-werknemer die op staande voet is ontslagen heeft meestal geen recht op een WW-uitkering.

  • Ontslag via kantonrechter: Functioneert iemand niet meer naar behoren (ontslag bij disfunctioneren) of is er sprake van een arbeidsconflict? Dan dien je een ontslagverzoek in bij de kantonrechter. Die neemt vervolgens een beslissing over de ontslagaanvraag. 

  • Ontslagprocedure via het UWV: Is iemand langdurig ziek of heeft je onderneming het financieel moeilijk? Voor ontslag voor deze redenen moet je een ontslagverzoek indienen bij het UWV. 

Stappenplan ontslag aanvragen kantonrechter

Kom je samen met je werknemer niet tot ontslag met wederzijds goedvinden? En heeft het ontslag niets te maken met langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen? Dan kun je terecht bij de kantonrechter. Dat gaat als volgt:

  1. Schriftelijk verzoek. Je dient een schriftelijk verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In het verzoekschrift geef je duidelijk de redenen voor ontslag aan en benadrukt dat herplaatsing binnen je organisatie geen optie is. De kantonrechter kan een arbeidscontract ook ontbinden op basis van de cumulatiegrond. Dat houdt in dat meerdere ontslagredenen die afzonderlijk niet voldoende zijn voor ontslag, samen wel voldoende grond vormen. Beschrijf daarom altijd duidelijk alle redenen in een schriftelijk verzoek. Voorwaarde voor ontbinden op basis van de cumulatiegrond is dat er geen redelijke mogelijkheid bestaat om de werknemer in dienst te houden.

  2. Schriftelijk verweer werknemer. Je werknemer kan vervolgens schriftelijk verweer indienen tegen je ontslagaanvraag. 

  3. Kantonrechter buigt zich over verzoek tot ontbinden arbeidsovereenkomst. De kantonrechter zal daarna een mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek inplannen. De uitspraak volgt daarna binnen enkele weken.

  4. Kantonrechter neemt beslissing. De kantonrechter gaat mee in het verzoek, maar kan de ontslagaanvraag ook verwerpen. Verwerpt de kantonrechter je verzoek en mag je je werknemer niet ontslaan? Dan kun je in hoger beroep gaan als je het niet eens bent. Je vraagt in dat geval een hogere rechter (via het gerechtshof) om het ontslagverzoek opnieuw te beoordelen.

Lees ook: wat doet de kantonrechter?

Opzegtermijn bij ontslag via kantonrechter

De kantonrechter houdt rekening met de opzegtermijn die je in het arbeidscontract hebt opgenomen. Niets vastgelegd over de opzegtermijn? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die is minimaal één maand en maximaal vier maanden (bij vijftien of meer dienstjaren). 

Heeft je werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld? Dan kan de kantonrechter bepalen dat het ontslag eerder ingaat.

Kosten ontslag via kantonrechter

In de meeste gevallen betaal je een transitievergoeding aan je werknemer als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. Behalve als je werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dat geval kan de kantonrechter beslissen dat je minder of helemaal geen transitievergoeding betaalt aan je werknemer. 

Is het arbeidscontract ontbonden op basis van de cumulatiegrond? Dan kan het zijn dat je naast de transitievergoeding een extra vergoeding moet betalen aan je ex-werknemer. Deze extra vergoeding (billijke vergoeding) is maximaal de helft van de transitievergoeding.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.