Wat doet de kantonrechter?

Een overzicht van de taken van de kantonrechter

rechter, vrouwe justitia

De kantonrechter behandelt arbeids- en huurzaken, civiele zaken tot 25.000 euro en strafzaken. Stuk voor stuk zaken die voor jou als ondernemer van belang kunnen zijn!

Welke zaken behandelt de kantonrechter?

  • Civiele zaken tot een maximumbedrag van 25.000 euro

  • Strafzaken;

  • Alle arbeids- en huurzaken.

Wat zijn civiele zaken?

  • Geschillen tussen burgers onderling;

  • Tussen bedrijven onderling;

  • Tussen burgers en bedrijven.

Welke strafzaken behandeld de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt ook strafzaken, maar alleen overtredingen. Hierbij moet je denken aan lichte overtredingen en het niet betalen van een boete. Gaat het om een strafzaak, dan vertelt de officier van justitie waarvan iemand wordt verdacht en eist hij een straf.

Hoe verschijn ik op de zitting?

Bij de kantonrechter kan zonder advocaat of zonder andere gemachtigde worden geprocedeerd. Je kan dus alleen op de zitting verschijnen. Bij een bedrag boven de 25.000 euro komt de zaak voor bij de gewone civiele rechter van de rechtbank. Dan moet je wel een advocaat inschakelen.

Wat kan je doen als je gedagvaard bent?

Een civiele procedure begint meestal met een dagvaarding. Degene die de procedure start, de eiser, stuurt via een deurwaarder een dagvaarding. De persoon aan wie de dagvaarding is gericht noemen we de gedaagde. Na het ontvangen van de dagvaarding heeft de gedaagde het recht om zijn kant van de zaak toe te lichten voor de kantonrechter.

Als je een dagvaarding hebt ontvangen kan je het volgende doen:

  • Je kan op papier zetten waarom je het niet eens bent met de eis. Dit heet verweer. Je hoeft dan niet naar de rolzitting te komen;

  • Je kan naar de rolzitting gaan om de kantonrechter te vertellen waarom je het niet eens bent met de eis;

  • Je kan natuurlijk ook niets doen. De eisende partij zal dan gelijk krijgen van de kantonrechter.

Wat vind je van dit artikel?