Ontslag tijdens proeftijd: voorwaarden en stappenplan

Zo pak je ontslag tijdens proeftijd goed aan

overleg-ontslag-discussie-ontslaan-medewerker-werkgever

De proeftijd geeft jou en je nieuwe medewerker de tijd om te kijken of jullie een match zijn. Als dat niet zo is, dan kun je kiezen voor ontslag tijdens proeftijd. Maar hoe zit het nou precies met zo’n ontslag? Is het echt zonder verplichtingen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen en welke stappen moet je volgen? In dit artikel alles wat je moet weten en doen voor een ontslag tijdens proeftijd.

Hoe zit het met ontslag tijdens proeftijd?

Aan het begin van het arbeidscontract zit vaak een proeftijd. In die periode kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder verdere verplichtingen. Voor een ontslag tijdens proeftijd hoef je niet naar het UWV of de kantonrechter. Mits je aan de voorwaarden voldoet dan. 

Lees ook: Proeftijd: zo werkt het

Voorwaarden voor een geldig ontslag in proeftijd

Om zonder verplichtingen iemand te kunnen ontslaan in de proeftijd moet je een aantal voorwaarden kunnen afvinken:

 • Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin de proeftijd is opgenomen.

 • Deze schriftelijke overeenkomst is door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend. 

 • Het ontslag tijdens proeftijd vindt plaats voordat de periode van de proeftijd is verstreken. 

Let op: discriminatie op basis van bijvoorbeeld geslacht, ras of geloofsovertuiging mag nooit. Ook niet tijdens proeftijd. Dit kan leiden tot een ongeldig ontslag. 

3 soorten ontslag tijdens proeftijd

Er zijn 3 manieren om tot ontslag tijdens proeftijd te komen: ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag vanuit de werkgever of ontslag vanuit de medewerker.

 1. Ontslag met wederzijds goedvinden: jullie komen allebei tot de conclusie dat het niet is wat jullie ervan verwacht hadden en gaan allebei akkoord met het beëindigen van het arbeidscontract. Je spreekt dan van een ontslag met wederzijds goedvinden

 2. Ontslag vanuit de werkgever: als je iemand wilt ontslaan in proeftijd, dan is het slim om dit zowel persoonlijk als schriftelijk te melden. Je hoeft geen reden op te geven voor het ontslag, wel als dit wordt gevraagd door je werknemer. 

 3. Ontslag vanuit de medewerker: als je medewerker zelf besluit dat hij in zijn proeftijd zijn ontslag wil indienen, dan moet hij dat ook schriftelijk doen. Bevestig het ontslag ook schriftelijk, zodat je alles netjes op papier hebt staan. De werknemer heeft in dit geval geen recht op een WW-uitkering.

Stappenplan voor ontslag tijdens proeftijd

Je wilt iemand ontslaan tijdens zijn proeftijd, maar hoe pak je dat aan? Gebruik dit stappenplan. 

 • Stap 1: verzamel de benodigde documenten. Het getekende schriftelijk arbeidscontract waar de proeftijd in is opgenomen, dus de versie met handtekeningen van zowel de werkgever als de werknemer. 

 • Stap 2: controleer de regels. Bekijk de regelgeving en het beleid van je bedrijf rondom ontslag tijdens proeftijd. Hierdoor weet je of er extra voorwaarden van toepassing zijn en welke procedure je moet volgen. 

 • Stap 3: bepaal de reden voor ontslag. Waarom wil je iemand ontslaan? Volgens het UWV zijn de redenen voor ontslag tijdens proeftijd vrij ruim, maar je moet het opschrijven zodat je aan kunt tonen dat het niet in strijd is met de wet.

 • Stap 4: Communiceer met de medewerker. Plan een gesprek met de werknemer waarin je het ontslag tijdens de proeftijd bespreekt. Blijf tijdens dit gesprek professioneel en respectvol. Hoewel het niet verplicht is, kun je aangeven wat de reden voor het ontslag is en kun je je medewerker de mogelijkheid geven om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. 

 • Stap 5: Bevestig het ontslag schriftelijk. Na het gesprek stel je een ontslagbrief op en de datum waarop het dienstverband eindigt. Houd het kort en bondig en stuur de brief aangetekend of per mail met ontvangstbevestiging naar de medewerker. 

 • Stap 6: Informeer over eventuele vergoedingen. Als het ontslag plaatsvindt vanuit jou is het belangrijk om de werknemer te informeren over eventuele vergoedingen waar hij of zij recht op heeft, zoals een transitievergoeding.

 • Stap 7: Bewaar alle documentatie. Zorg ervoor dat je alle relevante documentatie met betrekking tot het ontslag tijdens de proeftijd bewaart in het personeelsdossier. Denk aan het ondertekende arbeidscontract, de ontslagbrief en eventuele andere communicatie. Die documenten kunnen later van belang zijn bij eventuele geschillen of juridische procedures.

Moet je bij ontslag in proeftijd transitievergoeding betalen? 

Vanaf de eerste dag dat iemand bij je werkt, bouwt je medewerker het recht op transitievergoeding op. Dit geldt dus ook voor de proeftijd. Lees meer over de transitievergoeding in deze artikelen:

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.