Wat is generatiemanagement en hoe helpt het je bedrijf vooruit?

Zo dicht je de generatiekloof op de werkvloer

Verschillende generaties op de werkvloer, bekijk hoe generatiemanagement je bedrijf vooruit helpt

Een CD? Wat is dat? En wat is een bopla nou weer? Soms heb je het idee dat je een andere taal spreekt. Er kan een flinke generatiekloof zijn tussen werknemers van verschillende leeftijden. Hoe ga je daarmee om? Hoe laat je elke generatie tot hun recht komen en goed samenwerken? Zo werkt generatiemanagement.

Wat is generatiemanagement?

Bij generatiemanagement houd je rekening met de verschillende generaties waar je medewerkers bij horen. Je speelt in op de kenmerken en kwaliteiten van elke generatie en weet ze te benutten. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid met oog voor generaties gaat uit van de mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen van elke levensfase én generatie. Zo streef je naar een betere samenwerking en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Generatieverschillen op de werkvloer

Binnen je bedrijf werken misschien tieners en 60-plussers naast elkaar. Zo op het eerste gezicht zonder problemen. Toch is generatiemanagement om veel redenen een must. De tijdgeest waarin iemand tussen de 15 en 25 jaar opgroeit, is zeer bepalend voor zijn verdere leven. De culturele, economische en sociale gebeurtenissen en ervaringen vormen een persoon in deze belangrijke jaren. En dat zie je terug op de werkvloer.

Wat zijn de verschillende generaties?

Om generatiemanagement toe te passen, moet je eerst weten welke generaties er zijn. Misschien sta je er niet zo bij stil, maar de huidige beroepsbevolking telt vijf generaties. Van Babyboomers tot generatie Z. Wanneer je weet wat medewerkers van verschillende generaties hebben meegemaakt en wat hen drijft, snap je beter hoe ze tegen situaties op het werk aankijken. Dat maakt het makkelijker om verschillende generaties op de werkvloer met elkaar te verbinden. 

5 generaties en hun kenmerken

Bij welke generaties horen jouw werknemers? Wat zijn de kenmerken, zwakke en sterke punten van elke generatie? Als je dat weet, kun je er rekening mee houden. Dit zijn over het algemeen de belangrijkste kenmerken van medewerkers die geboren zijn tussen:

1940 - 1955: Babyboomers

 • Groeiden op na de Tweede Wereldoorlog in een tijd van wederopbouw. 

 • Zijn grotendeels al met pensioen. Late boomers nog niet.

 • Hebben een kritische kijk op toenemende welvaart (protestgeneratie). 

 • Switchen niet zo snel van een baan. Zijn vaak loyaal en betrokken.

 • Hebben vaak een schat aan werkervaring en kennis. Kunnen anderen coachen.

 • Kunnen moeite hebben met snelle veranderingen en nieuwe technologie.

1956 - 1970: Generatie X

 • Had te maken met de economische crisis van begin jaren 80.

 • Wisselt over het algemeen sneller van baan (jobhoppers).

 • Vindt zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling belangrijk. 

 • Zoekt vaak verbinding met anderen.

 • Praat niet te veel, maar doet liever.

 • Kan goed leidinggeven en coördineren.

 • Is soms iets te bescheiden en op de achtergrond.

1971 - 1985: Pragmatische generatie (Xennials)

 • Had een vrije opvoeding. Daardoor passief (‘patatgeneratie’).

 • Vindt levensgeluk en zelfontplooiing belangrijk.

 • Willen geen trage besluitvorming, maar doorpakken.

 • Vinden ontwikkeling en concrete resultaten belangrijk.

 • Willen graag leren en samenwerken. Zijn geboren teamspelers.

 • Zijn snel afgeleid. Nemen niet snel initiatief. 

 • Hebben moeite met autoriteit en formele werkverhoudingen.

1986 - 2000: Generatie Y (millennials)

 • Had veel kansen door economie, later minder door financiële crisis.

 • Heeft hoge studieschulden en slechte kansen op de woningmarkt.

 • Willen zelfstandig en flexibel kunnen werken.

 • Dragen bij aan bedrijf en samenleving. Vinden inspraak belangrijk.

 • Zijn prestatiegericht, ondernemend en besluitvaardig.

 • Staan open voor technologische vernieuwing.

 • Zijn dynamisch en dagen uit. Dat kan andere generaties irriteren.

1995/2000 - 2015: Generatie Z

 • Is volledig opgegroeid in de digitale wereld (Digital Natives / iGeneration).

 • Ervoer de grootste impact van de coronacrisis.

 • Is gewend aan snelle verandering en social media.

 • Vindt werk minder belangrijk dan voorgaande generaties.

 • Kan goed multitasken en zelfstandig werken.

 • Wil nieuwe dingen leren, op zoek naar voldoening in werk. 

 • Zoekt nieuwe uitdagingen en sneller nieuwe baan.

 • Is sociaal minder vaardig. Communiceert meer via smartphone.

 • Heeft extra behoefte aan coaching en complimenten.

Let op: Je kunt niet iedereen over één kam scheren

Bovenstaande typeringen komen uit verschillende onderzoeken en artikelen over generaties. Zo blijkt uit internationaal onderzoek van Deloitte dat generatie Z minder waarde hecht aan werk als onderdeel van hun identiteit (49%), dan millennials (62%). Toch is het voor de helft dus wel belangrijk. Neem oordelen over generaties dus met een grote korrel zout.

Binnen een generatie zijn er ook veel verschillen en afwijkingen. Blijf dus vooral het individuele gesprek voeren en geef sollicitanten en werknemers uit alle leeftijdsgroepen een eerlijke kans.

Waarom is generatiemanagement belangrijk?

Werken met verschillende generaties heeft effect op de werkvloer. Elke generatie heeft zijn eigen normen en waarden. Verschillen tussen generaties kunnen leiden tot misverstanden en zelfs conflicten. Dat wil je natuurlijk niet. Een goed draaiend team is van levensbelang voor je bedrijf. Ga dus aan de slag met generatiemanagement. Dat zorgt voor wederzijds begrip en voorkomt vooroordelen.

Voordelen generatiemanagement

Waarom zou je generatiemanagement serieus nemen? Zes belangrijke voordelen:

1. Het voorkomt een personeelstekort Veel bedrijven hebben al te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Bijna 60% van alle vacatures blijkt moeilijk in te vullen. Zo blijkt uit cijfers van het UWV. De krapte op de arbeidsmarkt is dus heel hoog. Door open te staan voor verschillende generaties, kun je gerichter werven en meer personeel aantrekken. Daarmee voorkom je een tekort aan personeel.

2. Je benut aanwezige kennis Doordat veel Babyboomers met pensioen gaan, verdwijnt ook veel vakkennis en relevante werkervaring. Zorg dat jouw senior medewerkers een coachende rol krijgen. Zo draag je hun expertise op tijd over en benut je de voordelen van oudere werknemers.

3. Personeel blijft langer Juist met het oog op het personeelstekort wil je je mensen zo lang mogelijk gezond en optimaal inzetten. Dat vraagt om personeel dat vitaal, competent, gemotiveerd en betrokken is. Juist omdat elke generatie van medewerkers anders is, moet je als ondernemer een generatiebril opzetten, zodat je kunt inspelen op de behoeften van elke groep.

4. Je voorkomt conflicten op de werkvloer Samenwerken kan door generatieverschillen lastig zijn. Misschien herken je het wel: de nieuwste generatie werknemers zijn vaak mondiger en denken alles zelf te kunnen. Daar heeft de babyboom-manager of de generatie X-werknemer moeite mee. Door die verschillen bij elkaar te herkennen en op zoek te gaan naar de sterke punten kun je conflicten voorkomen of sneller oplossen.

5. Het zorgt voor een beter imago van je bedrijf Welke generatiemix kenmerkt je organisatie? Welke generatie is oververtegenwoordigd? Dat zegt vaak ook iets over je uitstraling en hoe klanten bijvoorbeeld te woord worden gestaan. Door te zorgen voor een goede mix van jong en oud en personen van allerlei achtergronden laat je zien dat je oog hebt voor diversiteit en inclusiviteit binnen je bedrijf. Een belangrijk kenmerk van moderne werkgevers.

6. Werknemers functioneren beter Een functioneringsgesprek met een Babyboomer moet anders zijn dan een functioneringsgesprek met een X-er of een Gen Z-er. Zij zitten namelijk in een andere levensfase, met een andere achtergrond en met andere wensen en behoeften. Met de juiste aanpak kun je werknemers helpen beter te functioneren. Dat motiveert ze om hun vaardigheden (of: sicke skills) in te zetten voor jouw bedrijf.

Aan de slag met generatiemanagement 

Als je de verschillende generaties kent, weet je ook hoe je ermee om moet gaan. Babyboomers en generatie X hebben over het algemeen bijvoorbeeld meer respect voor autoriteit en zijn loyaler naar hun werkgever dan de generaties daarna. Jongere generaties zien een leidinggevende eerder als iemand met wie ze op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Pas je manier van leidinggeven (leiderschapsstijl) daarop aan. Dan haal je het beste uit elke generatie werknemers.

Tips voor succesvol generatiemanagement

Betrek je werknemers bij generatiemanagement. Zorg dat alle leeftijdsgroepen weten dat ze veel van elkaar kunnen leren. Jongere werknemers profiteren van de kennis en ervaring van oudere collega’s, en ouderen van de digitale kennis en innovatiekracht van de jonge generatie. Door te focussen op de sterke punten en rekening te houden met achtergronden kun je generatiekloven overbruggen.

Wat kun je verder doen? Benut deze 5 tips voor succesvol generatiemanagement: 

 1. Laat jonge en oudere werknemers met elkaar samenwerken. Dat kan heel leerzaam zijn. Voor Gen Z: het duurt iets langer, maar werkt vaak beter dan een TikTok-video bekijken. 

 2. Ga mee met de tijd. Houd bijvoorbeeld niet vast aan strikte werktijden, maar geef ruimte aan de wensen van jonge werknemers. Kies voor flexibele arbeidsvoorwaarden. 

 3. Zorg dat er binnen elk team of afdeling personen van verschillende generaties werken. Kijk wel goed of de werkzaamheden ook aansluiten, maar een goede mix van generaties zorgt over het algemeen voor betere resultaten.

 4. Laat jonge medewerkers hun oudere collega’s (verplicht) wegwijs maken in digitale technieken en nieuwe communicatievormen. Voor Babyboomers en X-ers: ga eens een TikTok-video bekijken.

 5. Maak van Babyboom- of generatie X-werknemers mentoren en stimuleer hun coördinerende vaardigheden. Zorg wel dat jij en andere leidinggevenden de manier van coachen aanpassen aan de verschillende generaties. Ook wel situationeel leiderschap genoemd.

Zo bereik je generatie Z

Uit onderzoek blijkt dat Gen Z gemiddeld zo’n 70 meter per dag op social media weg scrolt. Hoe bereik je deze nieuwe generatie? En hoe zorg je dat ze jouw bedrijf komen versterken? "Wil je expliciet Gen Z aantrekken op je vacatures? Dan zijn sollicitatiebrieven een absolute no-go”, aldus recruitment-expert Sebastiaan Cové. Hij deelt in het POWERHOUSE magazine meer tips voor het werven van generatie Z. “Probeer om verliefd te worden op je doelgroep. Ga in gesprek, zoek de interactie op en dan zal er magie ontstaan.”

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.