Krapte arbeidsmarkt onverminderd hoog in eerste kwartaal 2023

Werkloosheid iets gedaald, aantal banen nam toe

thuiszorg-medisch-personeel-zorg-ouderen-hulp-huis

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de kwartaalcijfers van Q1 2023 bekendgemaakt. Ondanks de economische krimp van 0,7% blijft de krapte op de arbeidsmarkt onverminderd hoog. Er kwamen 63.000 nieuwe banen bij. De teller staat daarmee op 11,6 miljoen en voor het negende kwartaal op rij stijgt het aantal banen in Nederland.

Spanning op de arbeidsmarkt neemt niet af

Zowel het aantal werklozen als het aantal openstaande vacatures bleef vrijwel gelijk. Voor elke 100 werklozen zijn er 122 openstaande vacatures, net zoveel als in het laatste kwartaal van 2022. Deze trend houdt al langere tijd aan. Al anderhalf jaar lang zijn er meer openstaande vacatures dan werklozen in ons land.

Eind maart 2023 stonden er zo’n 437.000 vacatures open. Net zoveel als eind 2022.

Drie bedrijfstakken goed voor helft openstaande vacatures

Ongeveer de helft van alle openstaande vacatures vinden we terug in de handel (85.000), zakelijke dienstverlening (71.000) en zorg (67.000). Het aantal openstaande vacatures in de handel en zakelijke dienstverlening bleef redelijk stabiel, vergeleken met Q4 2022. In de zorg nam het aantal vacatures met 3.000 toe.

Bij uitzendbureaus verdwenen er juist banen. Mogelijk treden uitzendkrachten in dienst bij de bedrijven waar ze eerder uitzendwerk verrichtten.

Werkloosheid onder 45-plussers gedaald

De werkloosheid nam wel iets af met ongeveer 2.000 mensen. Deze daling is niet evenredig verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Zo nam het aantal werklozen onder mensen jonger dan 45 toe, terwijl het aantal juist daalde.

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende tijd iets afneemt. Historisch gezien is dat een logisch gevolg van lagere economische groei.

Toch zal dit het personeelstekort niet oplossen. Het blijft een structureel probleem, met name voor de eerder genoemde bedrijfstakken. Steeds meer mensen in Nederland gaan met pensioen en er komen onvoldoende werkenden bij door de vergrijzing.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.