Uitzendkracht in dienst nemen? Let op deze valkuilen

Houd rekening met regels over ketenbepaling, boetebeding, proeftijd en transitievergoeding

3 valkuilen bij het in dienst nemen van uitzendkrachten

Je hebt een uitzendkracht voor je aan het werk. De samenwerking gaat zo goed dat je hem of haar graag in dienst wilt nemen. Waar moet je allemaal op letten als je dat wilt doen? Let hierop als je een uitzendkracht in dienst neemt en gebruik onze handige checklist.

Uitzendkrachten inhuren

Een vaste kracht die ooit is begonnen als uitzendkracht: je ziet het in veel organisaties terug. Je kunt als werkgever verschillende redenen hebben om een uitzendbureau in de arm te nemen. Vaak is het vanwege:

  • Fluctuerende behoefte aan personeel. Je hebt in de ene periode meer personeel nodig dan in de andere. Voor periodes van extra drukte maak je gebruik van uitzendkrachten.

  • Krapte op de arbeidsmarkt. Soms lukt het gewoon niet om de vacatures via de gewone procedures gevuld te krijgen. Dan biedt een uitzendbureau uitkomst.

Aandachtspunten overnemen uitzendkracht

Nu blijkt dat je uitzendkracht gewoon heel goed bevalt, ligt het voor de hand om deze uitzendkracht over te nemen en toe te voegen aan je vaste groep werknemers. Een goed idee, zolang je maar rekening houdt met een paar regels. Houd rekening met deze valkuilen als je een uitzendkracht overneemt.

Ketenbepaling: maximaal 3 tijdelijke contracten

Allereerst heb je te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet zegt iets over het aantal tijdelijke contracten dat iemand mag krijgen in een periode van maximaal 36 maanden. Na drie opeenvolgende contracten heeft iemand recht op een vast contract. Dat heet ketenbepaling of ketenregeling. 

Van uitzendkracht naar vaste dienst

Bij uitzendkrachten gaat de ketenregeling pas in na 26 weken (in sommige cao’s langer). Maar je zult ook bij uitzendkrachten rekening moeten houden met deze ketenbepaling. Je moet de periode dat hij bij jou heeft gewerkt meetellen. Het kan zijn dat hij al meerdere contracten heeft gehad die meetellen voor de ketenbepaling, bijvoorbeeld bij andere (eerdere) opdrachtgevers. Laat je hier dus goed over informeren. Het kan maar zo zijn dat je je nieuwe medewerker in één keer een vast contract moet aanbieden: van uitzendkracht naar vaste dienst.

Meer over tijdelijke contracten verlengen

Proeftijd na uitzendperiode

Normaal gesproken spreek je met een nieuwe werknemer een proeftijd af. In deze periode mag je het contract zonder reden opzeggen. Als de uitzendkracht al een tijd bij je heeft gewerkt, is daarmee de proeftijd voorbij. Je mag dan niet meer een proeftijd afspreken in het nieuwe contract dat je afsluit. Tenminste: als je hem aanneemt voor vergelijkbaar werk als hij in zijn uitzendperiode deed.

Boetebeding uitzendkracht overnemen

De meeste uitzendbureaus doen er niet moeilijk over als je een uitzendkracht van hen wilt overnemen. Tenminste: als die eerst een bepaald aantal uren voor hen heeft gewerkt. Het uitzendbureau wil immers eerst de werving en selectie van de werknemer terugverdienen. Check dus de voorwaarden van het uitzendbureau, zodat je weet of je rekening moet houden met een boetebeding: een boete die je moet betalen als je een uitzendkracht overneemt.

Contract aanbieden na 26 weken

In de meeste gevallen mag je een uitzendkracht na 1.040 uur, dus 26 weken fulltime werk, zelf een contract aanbieden. Als je de uitzendkracht in dienst neemt vóór afloop van het uitzendcontract, ben je een boete verschuldigd. Meestal moet je een percentage betalen van de uren die je nog zou afnemen, maar soms gaat het ook om vaste tarieven.

Sommige uitzendbureaus hanteren daarnaast een overgangstermijn, dus een extra boete als je de uitzendkracht direct in dienst neemt na het aflopen van zijn uitzendkracht, in plaats van de wachttijd in acht te nemen. 

Transitievergoeding

Nog iets om op te letten is de transitievergoeding. Mocht je later het contract met je medewerker opzeggen, dan moet je er rekening mee houden dat je transitievergoeding moet betalen vanaf het moment dat je medewerker als uitzendkracht bij je is komen werken.

Werven via het uitzendbureau

Onder bepaalde voorwaarden kun je een uitzendbureau een kracht voor je laten zoeken en deze vervolgens zelf rechtstreeks in dienst nemen. Dat wil zeggen: je moet een fee betalen voor de werving en selectie. Je vindt al de regels en de afspraken over boetebepalingen in de algemene voorwaarden van het uitzendbureau waarmee je zaken doet. Lees ze zorgvuldig na.

Checklist uitzendkracht overnemen

Wil je een uitzendkracht in dienst nemen? Gebruik deze checklist en voorkom veelgemaakte fouten:

  1. Houd bij het afsluiten van het contract rekening met de ketenregeling

  2. Spreek geen proeftijd meer af als je medewerker al een tijd bij je heeft gewerkt en vergelijkbaar werk gaat doen

  3. Ga in de voorwaarden van het uitzendbureau na of je rekening moet houden met een boetebeding

  4. Bedenk dat een transitievergoeding berekend wordt vanaf de datum dat je medewerker als uitzendkracht bij je is komen werken

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.