Arbeidsovereenkomst opzeggen, hier let je op

De samenwerking met je werknemer formeel beëindigen

videocall-laptop-overleg-vrouw-kantoor-bureau-boos-onbegrip

Soms is het beter om afscheid van elkaar te nemen. Hoe kun je een arbeidsovereenkomst opzeggen? Kan dat ook al voor het contract ingaat? En wat als je werknemer zelf zijn contract wil opzeggen? Zo werkt de opzegging van een arbeidsovereenkomst.

Opzegging arbeidsovereenkomst, wanneer?

Er kunnen allerlei redenen zijn om het arbeidscontract op te zeggen. Bijvoorbeeld als de samenwerking al langere tijd niet goed is, als je werknemer zich ernstig heeft misdragen, of als het contract binnenkort afloopt en er niet voldoende werk meer is. 

Bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst ben je gebonden aan strikte regels. Je kunt niet zomaar het contract verscheuren en afscheid nemen van je werknemer. Een goede voorbereiding is vaak nodig om de overeenkomst op een correcte manier te beëindigen.

Arbeidsovereenkomst opzeggen voor ingangsdatum

In de meeste gevallen wordt een arbeidsovereenkomst beëindigd als je werknemer al een tijdje in dienst is bij je bedrijf. Maar in sommige gevallen wil je misschien al voordat je werknemer begint de arbeidsovereenkomst opzeggen. Bijvoorbeeld als je bedrijf ineens een paar belangrijke klanten verliest. Het kan ook zijn dat je erachter komt dat je toekomstige werknemer een strafblad heeft. Kun je dan zomaar het ondertekende contract opzeggen?

Als er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst staat, kun je voordat de proeftijd voorbij is eenvoudig afscheid nemen van je werknemer. Dat geldt ook als de proeftijd nog niet eens is ingegaan, dus nog voordat je werknemer is begonnen. Hier zijn meerdere rechtszaken over geweest, maar de uitkomst is dat je voor en tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst mag beëindigen. Je hoeft de reden daarvoor niet eens te onderbouwen.

Als er geen proeftijd is afgesproken mag je de overeenkomst niet zomaar beëindigen. Dit kan alleen eenvoudig als je werknemer ermee instemt. Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Andere vormen van ontslag zijn soms ook mogelijk. Dit gaat via de kantonrechter. Bijvoorbeeld als je werknemer heeft gelogen over zijn CV.

Opzegging arbeidsovereenkomst, hoe werkt het?

Hoe je het contract opzegt hangt vooral af van het type contract. Zo zijn er belangrijke verschillen tussen het opzeggen van een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) of een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Heeft je werknemer een tijdelijk contract, zoals een jaarcontract of een halfjaarcontract? Dan is de opzegging vrij eenvoudig. Voordat het contract afloopt moet je aangeven dat je het contract niet gaat verlengen. Dit moet je wel op tijd doen. Er geldt namelijk een wettelijke aanzegtermijn voor de opzegging van tijdelijke contracten. 

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of meer moet je uiterlijk één maand voor het contract eindigt, schriftelijk laten weten of je het wel of niet gaat verlengen. Anders kun je een boete krijgen van maximaal een maandsalaris.

Opzegging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Heeft je werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract)? Dan is ontslag vaak een stuk ingewikkelder. Er zijn drie manieren om een vast contract op te zeggen:

  1. Met instemming van je werknemer (wederzijds goedvinden)

  2. Via de kantonrechter

  3. Via het UWV

Opzegging met wederzijds goedvinden

De eerste optie is meestal het beste. Je probeert er dan samen uit te komen. Je maakt afspraken over een ontslagvergoeding en andere voorwaarden. Dit leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee beëindig je de samenwerking.

Houd wel rekening met de opzegtermijn. De opzegtermijn voor een vast contract hangt af van het aantal jaren dat de medewerker in dienst is. Bekijk de wettelijke opzegtermijn.

Opzegging via de rechter

Als je werknemer het niet eens is met zijn ontslag, kun je mogelijk via de rechter toestemming krijgen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Je moet dit wel doen op basis van een geldige reden voor ontslag (ontslaggrond). Er zijn meerdere mogelijkheden, zoals:

Opzegging via het UWV

Als je werknemer al twee jaar ziek is, kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Bij ontslag tijdens ziekte moet je wel voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moet je de werknemer goed geholpen hebben bij zijn re-integratie. Alleen dan wordt de opzegging van de arbeidsovereenkomst goedgekeurd. In sommige gevallen mag je een zieke werknemer ook eerder ontslaan, bijvoorbeeld als iemand met een cruciale rol binnen je bedrijf vaak ziek is.

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Je werknemer kan ook zelf zijn vaste arbeidsovereenkomst opzeggen. Bijvoorbeeld als hij een nieuwe baan heeft gevonden. Je werknemer stuurt dan een ontslagbrief of e-mail waarin hij vraagt om opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit mag ook mondeling, maar een schriftelijke opzegging heeft altijd de voorkeur. 

Onderzoeksplicht en informatieplicht bij opzegging door werknemer

Je moet als werkgever nagaan of het een weloverwogen opzegging is van je werknemer. Wil hij echt vertrekken of is er iets anders aan de hand? Dat is je onderzoeksplicht. Daarnaast heb je een informatieplicht. Dit betekent dat je een werknemer moet informeren over de negatieve gevolgen van zijn ontslag. Met name voor zijn inkomen (WW-uitkering, pensioen).

Opzegtermijn werknemer

Bij zijn opzegging moet je werknemer rekening houden met de wettelijke opzegtermijn voor werknemers. Die opzegtermijn is in principe één maand. Het maakt hierbij niet uit hoe lang de werknemer al in dienst is. Als je bedrijf te maken heeft met een cao, dan kan er een andere opzegtermijn gelden. Ook kan er in de arbeidsovereenkomst een aangepaste opzegtermijn staan. 

Het contract eindigt in ieder geval nooit midden in de maand. Wanneer een werknemer een ontslagbrief stuurt op 15 mei, eindigt het contract dus niet op 15 juni, maar op 30 juni. Daardoor heb jij iets meer tijd om een vervanger te zoeken.

Opzegging tijdelijk contract door werknemer?

Heeft je werknemer een contract voor bepaalde tijd? Dan kan hij die opzeggen bij afloop van de contractduur. Hij kan het contract meestal niet tussentijds beëindigen. 

Toch zijn er een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in het contract of wanneer de opzegging van de werknemer plaatsvindt in de proeftijd. 

Ook kan de werknemer eerder vertrekken als jij daarmee instemt. In de praktijk kiezen ondernemers hier soms voor, omdat ze niet graag blijven samenwerken met een medewerker die eigenlijk weg wil.

Voorbeeld opzegging arbeidsovereenkomst

De opzegging van een arbeidsovereenkomst gebeurt meestal via een ontslagbrief. Zowel jij als je werknemer kunnen een ontslagbrief schrijven om het contract op te zeggen. Waar moet je ontslagbrief aan voldoen? Zorg dat je niets vergeet. Maak gebruik van de volgende voorbeelden.

Voorbeeld ontslagbrief werkgever

Als jij de arbeidsovereenkomst met je werknemer wil opzeggen kun je dit mondeling meedelen. Dat is wel zo prettig. Maar bevestig het ontslag altijd via een ontslagbrief. Dan heb je een bewijs van de opzegging. Wat staat er in een ontslagbrief? Bekijk een voorbeeld ontslagbrief werkgever.

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Wanneer je werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt, doet hij dit waarschijnlijk ook via een ontslagbrief. Als hij het mondeling doet, kun je hem vragen alsnog een ontslagbrief te schrijven. Die schriftelijke bevestiging kan later heel nuttig blijken. Hoe ziet een goede ontslagbrief van je werknemer eruit? Bekijk een voorbeeld ontslagbrief werknemer.

Stappenplan werknemer ontslaan

Wat komt er verder allemaal kijken bij het ontslag van een werknemer? Bekijk het Stappenplan werknemer ontslaan.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.