Aanzegtermijn: laat op tijd weten of een tijdelijk contract wel of niet wordt verlengd

Hoe lang is de aanzegtermijn?

Aanzegtermijn

CoPilot arbeidscontracten

Heeft je medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of meer? Dan moet je uiterlijk één maand voor het contract eindigt, schriftelijk laten weten of je het wel of niet gaat verlengen. Anders loop je risico op een boete van maximaal een maandsalaris.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 geldt deze aanzegtermijn. Om te voorkomen dat je als werkgever een boete moeten betalen, moeten je dit goed in de gaten houden.

Vergoeding

Ook al eindigt het contract van rechtswege automatisch, als je niet aanzegt loop je het risico op een boete. Je medewerker heeft dan namelijk recht op een vergoeding van maximaal één maandsalaris. Alleen als je werknemer zelf een beroep doet op de vergoeding binnen twee maanden na het einde van het contract, ben je verplicht deze te betalen.  Bij niet aanzeggen geldt een vergoeding van een maandsalaris. Ben je te laat dan geldt de vergoeding naar rato, bijvoorbeeld drie weken te laat, is recht op drie weken salaris.

Voorwaarden

Om een eventuele boete te voorkomen geef je schriftelijk aan of het tijdelijk contract ook echt stopt, of dat je met diegene doorgaat en ook onder welke voorwaarden. Leg je die voorwaarden niet van tevoren vast, dan loopt het contract automatisch met dezelfde arbeidsvoorwaarden door, met een maximum van een jaar. 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Laura Wennekes