Heb ik wel echt een advocaat nodig?

Het verschil tussen een jurist en een advocaat

25 januari 2013

Wanneer mensen juridisch advies nodig hebben of betrokken zijn bij een juridisch conflict, denken ze vaak een advocaat nodig te hebben. In sommige gevallen is een jurist voldoende.

Opleiding

Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is ook advocaat. Beiden hebben rechten aan een universiteit gestudeerd en hebben de mr.-titel. Een advocaat heeft na zijn afstuderen aan de universiteit nog een driejarige parttime advocatenopleiding gevolgd, waarbij hem de kneepjes van de procespraktijk worden bijgebracht.

De jurist/niet-advocaat heeft geen advocatenopleiding gevolgd, maar is vaak wel verplicht om jaarlijks een aantal juridische cursussen te volgen als hij lid is van een beroepsorganisatie van juristen. Dat garandeert dat ook de jurist voldoende de ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak bijhoudt.

Optreden voor de rechter

Zoweleen jurist als een advocaat mag bij de kantonechter (officieel: rechtbank X, sector kanton, locatie X) optreden. Dat betekent ook dat je in kantongerechtszaken dus niet persé een advocaat nodig hebt, maar ook de hulp van een jurist kunt inroepen. Bij de kantonrechter kun je dan terecht voor zaken op het gebied van het arbeidsrecht (bijvoorbeeld ontslag van een werknemer), huur, huurkoop en koop op afbetaling, en het incasseren van vorderingen tot 25.000 euro. 

Vindt de procedure bij de rechtbank, het Gerechtshof (hoger beroep) of Hoge Raad (cassatie) plaats, dan ben je verplicht een advocaat in te schakelen. Heb je bijvoorbeeld 30.000 euro schade geleden door nalatigheid van je leverancier, dan ben je dus verplicht om een advocaat in te schakelen omdat deze zaak door de rechtbank wordt behandeld. Eventueel kun je die verplichte inschakeling van een advocaat ontwijken, door met de wederpartij af te spreken dat jullie gezamenlijk de zaak aan een kantonrechter zullen voorleggen.

Juridisch advies

Gaat het om juridisch advies, dan ben je uiteraard helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn voor een praktische oplossing te kiezen dan een puur juridische. Bedenk ook dat het feit dat een jurist geen advocaat is, nog niet betekent dat hij niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn.

Tarief

In het algemeen zijn de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. Het komt bijvoorbeeld voor dat, waar advocaten in een ontslagzaak een uurtarief van 220 of 240 euro exclusief btw hanteren, een jurist met dezelfde deskundigheid een tarief van 165 euro per uur hanteert. Bij advocaten komt daar dan nog eens een opslagpercentage van 6 procent voor kantoorkosten bovenop, terwijl de jurist dat (meestal) niet rekent. Met de jurist kun je bovendien ook proberen een 'no cure, no pay'-afspraak maken, iets wat voor de advocaat nadrukkelijk verboden is door de Orde van Advocaten. Bij beiden kun je ook eventueel een afspraak over een 'succesfee' maken.