Zorgverzekering voor zelfstandige ondernemers

Hoe is de inkomensafhankelijke bijdrage samengesteld?

Je bent zelfstandig ondernemer zonder personeel. Hoe hoog is dan je inkomensafhankelijke bijdrage en hoe wordt die berekend? En wat als je ook nog in loondienst bent?

De inkomensafhankelijke bijdrage

Voor ondernemers is de inkomensafhankelijke bijdrage, ten behoeve van de basis zorg verzekering, opgehoogd. Voor ondernemers geldt in 2016 een percentage van 5,5%. De maximumbijdrage-inkomen wordt voor 2016 waarschijnlijk vastgesteld op 52.557 euro.

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over je bijdrage-inkomen. Voor ondernemers is dit inkomen een totaal van wat je ontvangt aan:

  • Belastbare winst uit je onderneming;

  • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld als je freelancer bent);

  • Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarop geen loonheffing wordt ingehouden (bijvoorbeeld uitkeringen uit een lijfrente). 

Wat als ik ook nog in loondienst ben?

Het zou natuurlijk kunnen dat je naast je eigen bedrijf ook nog in loondienst bent. Je werkgever houdt dan de inkomensafhankelijke bijdrage in van je loon. Over het inkomen uit je onderneming of overige werkzaamheden moet je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Bij het vaststellen van de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage die je zelf moet betalen, houdt de Belastingdienst rekening met het inkomen waarover de bijdrage al is ingehouden.

Verschillende percentages

Als je in loondienst bent en je winst uit je eigen onderneming ontvangt, heb je meerdere inkomens waarop loonbelasting en premie volksverzekeringen wordt ingehouden. Bij meerdere inkomens berekent de Belastingdienst eerst de bijdrage over het inkomen waarvoor het hoogste percentage geldt. Als dat inkomen lager is dan de inkomensgrens (€32.369,-), dan wordt vervolgens de bijdrage berekend over het resterende bedrag van je volgende inkomen.  

Collectieve verzekering voor zelfstandigen

Als eigen baas heb je natuurlijk geen personeel. En dat kan best onhandig zijn, bijvoorbeeld in het geval van collectieve zorgverzekeringen. Daar valt namelijk aardig wat voordeel mee te behalen. Gelukkig zijn er vele instanties die collectieve zorgverzekeringen voor ZZP'ers aanbieden.

Wat vind je van dit artikel?