Samen een bedrijf en scheiden

Waar moet je allemaal rekening mee houden?

couple-hand-sign-legal-divorce-documents-contract-2022-12-08-22-53-17-utc

Scheiden als je samen een bedrijf hebt, is een emotioneel traject met lastige vragen. Stapt 1 van de 2 uit de onderneming of gaan jullie ondanks alles toch samen verder op professioneel gebied? En welke invloed heeft de rechtsvorm op het eventueel uitkopen van je ex-partner? Kortom, samen een bedrijf en scheiden roept een hoop vragen op. In dit artikel helpen we je zoveel mogelijk op weg.

Scheiden met een eigen zaak brengt al genoeg uitdagingen met zich mee en dit wordt er zeker niet eenvoudiger op als de zaak van jullie beiden is. Of jullie het bedrijf destijds samen hebben opgericht of een van de ex-partners later is ingestapt, er is ongetwijfeld met hart en ziel gewerkt aan de onderneming. En ineens moeten er harde keuzes worden gemaakt: wie van de twee zet de onderneming voort? Of blijven jullie toch samen ondernemen?

Wie van de ex-partners verlaat de onderneming?

In de meeste gevallen is het niet haalbaar om de onderneming samen voort te zetten. De realiteit is dat je niet voor niets in scheiding ligt. Er zijn dan ook maar weinig ex-partners die alle persoonlijke verschillen opzij zetten en toch samen blijven ondernemen. 

Een logisch gevolg is dat een van jullie het bedrijf verlaat. Zowel op financieel als fiscaal vlak ontstaat daarmee een hoop uitzoekwerk. Dit kun je het beste overlaten aan een onafhankelijk financieel expert of mediator. Bovendien zal er in de meeste gevallen iemand uitgekocht moeten worden en dat is niet altijd in één keer haalbaar. 

Verlaat je ex-partner de onderneming? Dan zal er tijdens het echtscheidingstraject een waardebepaling van de onderneming plaatsvinden. Komt hier een bedrag uit dat je niet in één keer kunt ophoesten? Zoek dan naar een oplossing door bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te betalen. Als één van jullie uit de onderneming stapt, kan dit ook invloed hebben op de uiteindelijk te verrekenen waarde. De continuïteit van de onderneming is namelijk belangrijk, zeker voor een rechter die beslist over de verdeling en de waarde van de onderneming. Zo kan in sommige gevallen een lagere waarde worden vastgesteld, als dit in het belang van de onderneming is. 

Je partner uitkopen, waar moet je rekening mee houden?

Wanneer de onderneming door jullie samen is gestart of wanneer je ex-partner zich ooit heeft ingekocht, zal er hoe dan ook een verdeling plaatsvinden. Ook als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan vóór 1-1-2018 en verder niets hebt laten vastleggen in huwelijkse voorwaarden, zal er een gelijke verdeling van de waarde van de onderneming plaatsvinden. Dat geldt niet als jullie hier andere afspraken over maken tijdens de echtscheiding, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant.

Persoonlijk vermogen, waaronder ook de waarde van je onderneming, valt in de meeste gevallen automatisch onder de gemeenschap van goederen. Dit is anders wanneer je getrouwd bent ná 1-1-2018. Heeft je ex-partner zich destijds niet ingekocht en zijn jullie na deze datum getrouwd? Dan valt de onderneming alleen onder gemeenschap van goederen als die is opgericht tijdens het huwelijk. Is dit niet het geval, dan vindt er geen verdeling plaats; van uitkopen is dan geen sprake. Wél moet een redelijke vergoeding verrekend worden over wat met de onderneming is verdiend tijdens de huwelijksjaren, tenzij dat anders is afgesproken.

Wat voor invloed heeft de rechtsvorm van je onderneming?

Hoe de waardebepaling en verdeling van vermogen in de praktijk wordt uitgevoerd, hangt ook af van de rechtsvorm van de onderneming.

Echtscheiding en vof

Een veel voorkomende rechtsvorm van een onderneming waarin huwelijkspartners samenwerken is de vof (vennootschap onder firma). De vof is voor samenwerkende partners een aantrekkelijke rechtsvorm, omdat beide vennoten afzonderlijk fiscale aftrekposten mogen opvoeren. Een belastingvoordeel dus. Aangezien jullie beide vennoot zijn – en daarmee gerechtigd tot het vermogen van de vof - heeft ieder recht op een deel van de waarde van de onderneming

Hoe die waarde precies wordt verdeeld, hangt af van vof-overeenkomst die destijds is gesloten en het huwelijksgoederenregime (gehuwd met of zonder huwelijkse voorwaarden, na of voor 1-1-2018).

Echtscheiding en samen bv

Samen een bedrijf en scheiden wordt er bepaald niet eenvoudiger op als het om een bv gaat. Het uitkopen is vaak een behoorlijk discussiepunt vanwege het vaststellen van de waarde van de onderneming. 

Als uitkopende partner ben je gebaat bij een zo laag mogelijke waardering van aandelen en als partner die uitgekocht wordt precies andersom. Ook spelen er andere financiële aspecten mee, zoals goodwill, divers balansen, eenmalige kostenposten en stille reserves. 

Schakel hulp in en blijf communiceren

Elke echtscheiding is uniek en dat geldt ook voor elke onderneming. Schakel daarom de hulp in van een professionele mediator of financieel expert. Zo’n onafhankelijke specialist is onpartijdig, behartigt de belangen van jullie beiden én heeft continuïteit van je onderneming hoog op het lijstje staan.

Wat vind je van dit artikel?