Wanneer mag mijn terras buiten staan?

Lees de APV

Met een terras kun je nieuwe klanten naar je horeca-zaak krijgen. Toch mag je niet oneindig stoelen bijzetten: daar heb je vergunningen voor nodig.

Algemene Plaatselijke Verordening

De regelgeving op het gebied van terrassen is niet landelijk geregeld. Iedere gemeente mag dit zelf bepalen. Het gaat hier om terrassen op of bij de openbare weg op openbare grond, maar ook om een terras dat wel op de eigen grond staat. In de meeste gemeenten is een terrasvergunning nodig. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat ook wanneer het buitenterras geopend mag zijn.

De data verschillen per gemeente, maar vaak is het vanaf maart tot ergens in oktober, bijna altijd inclusief de herfstvakantie. Veel gemeenten, zoals Zwolle, laten de mogelijkheid open dat de burgemeester deze data kan veranderen als blijkt dat het uitzonderlijk mooi weer is buiten het terrasseizoen. Vraag dus altijd bij je gemeente naar de APV.

Winterterras

Onder bouwvergunningplichtige winterterrassen wordt in het beleid verstaan terrassen die in de winter worden uitgestald en waarbij de nodige voorzieningen getroffen zijn om het verblijf op het terras te veraangenamen. Door deze voorzieningen, zoals schermen en overkappingen zijn deze winterterrassen ingevolge artikel 40 van de Woningwet bouwvergunningplichtig. Dit betekent dat de aanvraag voor een vergunning wordt getoetst aan de criteria die zijn opgenomen in Welstandsnota. Daarnaast gelden voor deze terrassen dezelfde voorschriften van het terrassenbeleid.

Aanvragen vergunning

Bij de aanvraag voor een terrasvergunning kijkt de gemeente vooral naar de volgende zaken:

  • Is er voldoende parkeergelegenheid?

  • Wordt er alles gedaan om de omgeving schoon te krijgen en te houden?

  • Blijft er genoeg doorgaande ruimte, of staat het terras hopeloos in de weg?

  • Hoe zit het met de geluidsoverlast?

  • Wat is de afmeting en situering van het terras

  • Kan de veiligheid gewaarborgd worden?

In sommige gemeenten wordt de terrasvergunning gekoppeld aan de exploitatievergunning en daarmee slechts één vergunning afgegeven waarin beide aspecten zijn verwerkt.

Niet meewerken van gemeente

Het kan zijn dat de gemeente niet wil meewerken aan een terrasvergunning. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld ontmoedigingsgesprekken te voeren. Hier is genoeg aan te doen, als je maar de juiste formele weg bewandelt. Bekijk eerst of er een alternatieve oplossing is, waardoor je de gemeente wel tevreden stelt.

Zo niet, vraag dan de vergunning officieel aan, met voldoende bijlagen en ga direct na afkeuring in beroep. Doe dit niet alleen maar maak gebruik van een advocaat. Zo zorg je dat er bijvoorbeeld geen vormfouten worden gemaakt.

Wat vind je van dit artikel?