Schade tijdens woon-werkverkeer: wie is aansprakelijk?

Hoe ver strekt je aansprakelijkheid als werkgever?

young-woman-standing-by-the-damaged-car-after-a-ca-SHE6YK7

Als je medewerker tijdens werk-werkverkeer bij een ongeval betrokken is, dan ben je als werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Maar hoe zit dat als je medewerker onderweg is van huis naar het werk of omgekeerd?

Zorgplicht tijdens het werk

Als je medewerker tijdens werktijd schade lijdt door een ongeval, dan ben je als werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek heb je een zorgplicht naar je werknemers. Dat houdt in dat je de locatie, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werknemer arbeid doet, zodanig in moet richten en onderhouden als nodig is om te voorkomen dat je werknemer tijdens het werk schade lijdt. Dit geldt ook als de werknemer voor zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer. 

Schade tijdens woon-werkverkeer

Als werkgever ben je echter in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die je werknemer lijdt onderweg van huis naar het werk of omgekeerd. Woon-werkverkeer valt immers niet onder de werktijd en dus niet onder jouw zorgplicht. Maar er zijn twee uitzonderingen. Brengt je werknemer na afloop van het werk bijvoorbeeld een pakketje voor jou naar het postkantoor of rijdt hij nog even langs een klant, dan ligt de aansprakelijkheid anders. Is er namelijk nadrukkelijk sprake van een link met zijn werkzaamheden voor jou, dan wordt het redelijk geacht dat je als werkgever de schade vergoed die de werknemer lijdt bij een ongeval. Absolute voorwaarde is dan wel dat het woon-werkverkeer in feite kan worden gelijkgesteld met werkverkeer. De tweede uitzondering is als de werknemer carpoolt met een collega. Dan kan de collega de schade verhalen op de WA-verzekering van je werknemer, maar volgens de rechter kan de werknemer zelf (als bestuurder) jou aansprakelijk stellen. 

Voorkom aansprakelijkheid en voorkom schade

Voor de schade die de werknemer lijdt tijdens woon-werkverkeer ben je als werkgever zelden aansprakelijk. Dit ligt dus anders wanneer de werknemer ook tijdens werktijd reist. Desondanks is het altijd raadzaam om de werknemer te verplichten een behoorlijke auto- en inzittendenverzekering af te laten sluiten. Daarnaast moet je natuurlijk zelf zorgen dat je werkgeversaansprakelijkheid goed is afgedekt. Daarnaast is het een uiting van goed werkgeverschap als je je werknemers actief helpt om schade te voorkomen. Dat scheelt je niet alleen flink in kosten (denk alleen al aan de ziektekosten na een ongeluk) maar zorgt ook voor veiligheid van je werknemers. Je kunt ze bijvoorbeeld tips geven om veiliger te rijden en wijzen op handige apps.

Wat vind je van dit artikel?