Welke zaken moet ik in een overeenkomst of contract vastleggen?

Checklist: Wat zet ik in mijn contract?

checklist

CoPilot arbeidscontracten

Met een goed en duidelijk contract vermijd je eventuele problemen in de toekomst. Wat moet er in een contract staan en op welke manier kun je dat het beste vastleggen?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Je moet zorgen dat de klant na het lezen van jouw aanbod, met een simpel ‘ja’ jouw aanbod kan aanvaarden. Zet er dus zoveel mogelijk in, maar vermijd onduidelijkheden. Wanneer de klant aanvaardt, ontstaat de overeenkomst.

Checklist: Wat zet ik erin?

Om het je wat makkelijker te maken met het opstellen van een contract staan hier een aantal aandachtspunten op een rijtje. Het is nuttig om hiernaar te kijken voordat je het contract definitief opstelt:

 • Identiteit van partijen en bevoegdheid ondertekenaar (om overeenkomst aan te gaan en om over de goederen te beschikken).

 • Wat is de rechtsgrond van de overeenkomst (bijvoorbeeld koop)?

 • Welke prestaties worden er van partijen bij de overeenkomst verwacht?

 • Is aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de overeenkomst voldaan?

 • Beschikken beide partijen over voldoende informatie?

 • Hoe, waar en wanneer wordt er afgeleverd?

 • Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de leverantie?

 • Hoe is het eventuele transport geregeld?

 • Is er een regeling voor eventuele schade opgenomen?

 • Wanneer gaat het risico van schade of verlies van de zaken over op de wederpartij?

 • Wie draagt er zorg voor het afsluiten en betalen van een eventuele verzekering?

 • Wanneer en hoe (contant/bank/welke valuta) wordt er betaald?

 • Welke zekerheden zijn gewenst voor de afdekking van aanmerkelijke risico's (een aanbetaling, een bankgarantie, een vrijwaring, een borgstelling, een eigendomsvoorbehoud, pand, hypotheek)?

 • Welke sancties staan er op niet-nakoming? (vertragingsrente - of een boetebeding)?

 • Hoe worden geschillen opgelost?

 • Welke rechter is bevoegd?

 • Hoe eindigt de overeenkomst (door nakoming ineens, door opzegging of door verloop van tijd)?

 • Is er een rechtskeuze gemaakt (vooral van belang als het contract met een buitenlandse partner wordt gesloten of als de overeenkomst geheel of ten dele in het buitenland wordt uitgevoerd)?

Dit soort zaken kan je ook vastleggen in algemene voorwaarden , die je dan bij elke overeenkomst kan overhandigen aan de leverancier. Dit bespaart een hoop tijd.

Wat vind je van dit artikel?