Wat is een gefaseerde aanvraag bouwvergunning?

Een bouwvergunning in gedeelten aanvragen

Als je een bouwvergunning wilt aanvragen, kan dit ook in twee fases. Je hoeft dan niet alle documenten en gegevens in één keer aan te leveren. Vooral een aanrader als je eerst zekerheid wil over het bestemmingsplan.

Let op! Sinds het invoeren van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is het niet meer mogelijk om gefaseerd aan te vragen.

Alleen een aanvraag voor een reguliere bouwvergunning kun je gefaseerd indienen. De beoordeling vindt dan ook plaats in twee ronden:

  1. Eerste fase: beoordeling ruimtelijke en welstandstechnische aspecten

  2. Tweede fase: beoordeling bouwtechnische aspecten en bodemrapportage.

De aanvraag om bouwvergunning 1e fase wordt alleen getoetst aan het bestemmingsplan, aan redelijke eisen van welstand en aan de stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening. Omdat niet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit wordt getoetst, hoeft in deze fase geen technische tekeningen en berekeningen te worden meegestuurd.

Voordelen

Je bent na de eerste fase zeker dat het bouwwerk past in het bestemmingsplan en het ook voldoet aan de eisen die de plaatselijke welstandscommissie stelt. Hierdoor loop je minder risico met de kosten die je moet maken voor het ontwerp en berekeningen van de technische aspecten (zoals constructies, isolatiewaarde, daglichttoetreding, enz.). Als je een bouwvergunning niet in fases aanvraagt, moet je die gegevens meesturen. Als dus blijkt dat je aanvraag niet door de eerste fase heen komt, ben je dat geld onnodig kwijt. Enkele gemeenten hadden dit probleem al aangepakt met de mogelijkheid van het schetsplan. Hierbij wordt meteen onderzocht of een bouwplan haalbaar is. Hierbij kijkt de gemeente vooral naar de haalbaarheid van een bouwplan op grond van het bestemmingsplan. Groot voordeel van gefaseerde aanvraag is dus ook dat je sneller duidelijkheid hebt over een deel van de aanvraag.

Verschil van mening

Ook als jij een andere interpretatie over het bestemmingsplan hebt dan de gemeente, is het handig om de aanvraag gefaseerd in te dienen. Voorwaarde om een dergelijk geschil aan de rechter te kunnen voorleggen, was het indienen van een volledige bouwaanvraag, terwijl vaststond dat de bouwvergunning zou worden geweigerd. Nu hoef je dus alleen fase 1 door te lopen om daarna de rechter erbij te halen. Als de gemeente wel bereid is om mee te werken aan de bouw, ondanks dat het afwijkt van het bestemmingsplan, dan zijn daar mogelijkheden voor. 

Bezwaar

Als de vergunning eerste fase verleend is en onherroepelijk, kan de bouwvergunning tweede fase niet meer op planologische grond dan wel wegens strijd met redelijke eisen van welstand worden geweigerd. De bouwaanvraag tweede fase wordt alleen nog maar aan het Bouwbesluit en de niet-stedenbouwkundige bepalingen van de bouwverordening getoetst. Ook een belanghebbende kan in deze fase alleen nog bezwaar maken over technische aspecten. Dat houdt dus in dat er bij een gefaseerde aanvraag twee bezwaarperiodes zijn.

Uitzondering

Er is één uitzondering waarbij fase één niet al helemaal vast staat. Het kan voorkomen dat je in de tweede fase te horen krijgt dat je alleen een vergunning krijgt als je het plan flink verandert. Dit nieuwe plan moet dan ook opnieuw getoetst worden aan de eisen die bekeken worden in de eerste fase.

Wat vind je van dit artikel?