Wat gebeurt er als ik een nettoloonafspraak maak?

Let hierop als je een nettoloonafspraak maakt met je medewerker

overeenkomst, hand schudden

Met de meeste werknemers maak je brutoloonafspraken. Pas na aftrek van bijvoorbeeld loonheffing en sociale premies is bekend wat er ‘in het handje’ overblijft. Sommige werknemers maken daarom liever nettoloonafspraken. Wat gebeurt er als je een nettoloonafspraak maakt? Hier moet je op letten.

Loonkosten voor de werkgever

Als werkgever kijk je naar wat een werknemer je kost. Anders gezegd: je kijkt naar de loonkosten. Die bestaan allereerst uit het brutoloon en wat daarbovenop komt. Maar daarnaast ook uit allerlei bijkomende kosten, zoals pensioenpremies. Wat een werknemer van zijn brutoloon netto overhoudt, wordt door een aantal zaken beïnvloed waar jij geen invloed op hebt, zoals zijn recht op hypotheekrenteaftrek.

Nettoloonafspraak wettelijk toegestaan

Voor de duidelijkheid: een werkgever mag een nettoloonafspraak maken met zijn werknemers. Dat is wettelijk niet verboden. Je moet dan wel het nettoloon gaan bruteren, zodat je de juiste loonheffing en sociale premies aan de fiscus afdraagt. Door het nettoloon te bruteren, neem je in feite de loonheffing voor jouw rekening.

Ten minste het bruto minimum(jeugd)loon

Aangezien je je werknemer ten minste het bruto minimum(jeugd)loon moet betalen, betekent dit dat hij na de brutering van het nettoloon, ten minste bruto op het niveau van het voor hem geldende minimum(jeugd)loon moet uitkomen. Zit hij daaronder, dan zul je hem dus netto meer moeten betalen om minimaal op het verplichte minimumloonniveau uit te komen.

Pro-formaloonstrook

Om problemen in de toekomst te voorkomen, kun je je loonadministrateur dus maar beter een pro-formaloonstrook laten maken. Hierrin wordt het afgesproken nettoloon omgerekend naar een brutoloon. Zo weet je precies welke kosten je hebt bij deze nettoloonafspraak.

Let op loonheffingskorting

Bij nettoloonafspraken is het in je voordeel als je werknemer de heffingskorting op jouw bedrijf toepast. Die heffingskorting zorgt er namelijk voor dat je een minder groot bedrag hoeft te bruteren. Ter indicatie: een nettoloon van € 80 op dagbasis kost je met heffingskorting zo’n € 110 aan brutoloon en € 130 wanneer de heffingskorting niet wordt toegepast. Je kunt je werknemer overigens niet verplichten heffingskorting op jouw bedrijf toe te passen, maar je kunt hem of haar wel wijzen op de voordelen om dit te doen.

Nadelen nettoloonafspraak

Een nadeel van een nettoloonafspraak is dat de werkgever betaalt op het moment dat er iets verandert in de afspraken of regelgeving. Je hebt namelijk afgesproken om een nettoloon uit te keren. Er kunnen dingen veranderen waardoor je bij een nettoloonafspraak meer moet gaan betalen voor je werknemer. Denk daarbij aan:

  • Nieuwe regels voor loonbelasting of aftrekposten

  • Aanpassingen in de cao

  • Loonheffingskorting die vervalt bij jouw bedrijf

Bij een brutoloonafspraak heb je geen last van dit soort veranderingen omdat deze veranderingen invloed hebben op het nettoloon. Bij een nettoloonafspraak is dit anders: de werkgever betaalt meer, want de werknemer behoudt hetzelfde loon.

Doorberekende brutoloon in contract

Het is bij een nettoloonafspraak verstandig het doorberekende brutoloon in de arbeidsovereenkomst met je werknemer op te nemen. Mocht er dan op enig moment sprake zijn van overheidsmaatregelen die leiden tot een stijging van het brutoloon, dan voorkom je in ieder geval dat je te allen tijde verplicht bent je werknemer het afgesproken nettoloon te betalen.

Auteur: mr. Henk J. van Amerongen

Wat vind je van dit artikel?