Vakantiegeld uitbetalen: hoeveel en wanneer?

Hou hier rekening mee als je vakantiegeld uitbetaalt

Uitbetalen vakantiegeld
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Iedereen die in Nederland woont en in loondienst werkt, heeft recht op vakantiegeld. Hoeveel betaal je je personeel en natuurlijk: wanneer moet je vakantiegeld uitbetalen? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over vakantiegeld uitbetalen.

Vakantiegeld

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. Naast vakantiegeld hoor je ook soms de naam vakantietoeslag. Een werknemer bouwt het hele jaar vakantiegeld op en krijgt het uitbetaald over een heel jaar, bijvoorbeeld over de periode tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

Vragen over vakantie-uren uitbetalen

Hoe het zit met vakantie-uren is een van de meest gestelde ondernemersvragen over vakantie. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)

Hoeveel vakantiegeld uitbetalen?

De hoogte van het vakantiegeld is minimaal 8% van het brutoloon. Houd er bij de uitbetaling van het vakantiegeld rekening mee dat het brutoloon ook dingen omvat als:

  • Provisies (beloning voor verleende diensten)

  • Prestatietoeslagen

  • Gevarengeld

  • Tegemoetkomingen in de hypotheek

  • Loon over reisuren

  • Onregelmatigheidstoeslagen

  • Overwerktoeslag

  • Andere toeslagen

Over die elementen moet je dus ook vakantiegeld uitbetalen. Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden zoals een jubileumuitkering, dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hierover vakantiegeld uitbetalen is dus niet nodig.

Goed om te weten: in de cao kan opgenomen zijn dat je medewerker geen vakantiegeld krijgt. In dat geval moet hij wel minstens 108% van het minimumloon krijgen. Het vakantiegeld zit dan als het ware ingebakken in het loon.

Vakantietoeslag overuren

Let op bij overwerk en meeruren. Als een werknemer meer uren maakt dan in zijn contract is opgenomen, wordt ook over die uren vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nulurencontract heeft, maar het geldt net zo goed voor fulltime personeel dat overwerkt. Vergeet dus de toeslaguren niet bij de uitbetaling van het vakantiegeld!

Vakantie-uren uitbetalen: cao kan afwijken

In cao’s is soms afgesproken dat het vakantiegeld meer dan 8% is. Of juist minder: als werknemers meer dan drie keer het minimumloon verdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt in dat geval wel ten minste 8% van drie keer het minimumloon.

Ziekte en verlof

Als een werknemer ziek is geweest en daarom maar 70% loon kreeg via een uitkering, wordt ook over dit bedrag vakantiebijslag berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Wanneer vakantiegeld?

De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt bij de meeste bedrijven één keer per jaar in de maand mei of juni. Uiterlijk in juni moet je ervoor zorgen dat je vakantiegeld betaalt aan je werknemers. Afspraken over wanneer vakantiegeld uit te betalen staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Eerder vakantiegeld uitbetalen

Nemen ze eerder in het jaar vakantiedagen op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) over te maken. Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

Vakantiegeld uitbetalen in termijnen

Je kunt er ook voor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris), maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook moet je het apart op de loonstrook zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50%.

Uitbetaling vakantiegeld bij ontslag

Nog iets waar je op moet letten: als je werknemer uit dienst treedt, moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8% opzij te zetten, zodat de uitbetaling van het vakantiegeld geen probleem oplevert als je werknemer vertrekt.

Lees ook: Eindafrekening ontslag: vakantiegeld uitbetalen en meer

Vakantiegeld uitbetalen en belasting

De Belastingdienst ziet vakantiegeld als loon waar je werknemer belasting over moet betalen. Afhankelijk van de hoogte van iemands jaarinkomen komt het vakantiegeld in belastingschijf 1 of 2. Het vakantiegeld wordt bij het loon opgeteld. en wordt alleen in schijf 2 belast (met het hoge tarief van 49,50%) als het jaarinkomen hoger is dan € 73.031. Je werknemers moeten dus rekening houden met de actuele belastingschijven. 

Lees meer over hoe het zit met belasting berekenen over vakantiegeld 

Vakantiegeld uitbetalen uitzendkrachten

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 16 ⅔  vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Verder krijgen ze 8,33% uitbetaald over hun brutoloon.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

De meeste bedrijven doen de uitbetaling vakantiegeld in de maand mei. Andere bedrijven betalen het vakantiegeld maandelijks uit. Wettelijk gezien moet een bedrijf uiterlijk 30 juni het vakantiegeld uitbetaald hebben. Check de cao of arbeidsovereenkomst voor de afspraken die voor jou gelden.

Over welke periode wordt vakantiegeld berekend?

Een werknemer bouwt vakantiegeld op vanaf 1 juni tot 1 juni het jaar erna.

Hoeveel vakantiegeld moet je uitbetalen?

Vakantiegeld is 8% van het brutoloon. Dit kan meer of minder zijn als dat in de cao of arbeidsovereenkomst zo is vastgelegd.

Wordt vakantiegeld zwaarder belast?

Je werknemer moet ‘normale’ belasting betalen over het vakantiegeld. Afhankelijk van de belastingschijf waarin hij valt, betaalt hij 36,93% of 49,50% belasting.

Wat is het verschil tussen vakantiegeld, vakantietoeslag en vakantiebijslag?

Vakantiebijslag is de wettelijke term voor wat de meeste mensen vakantiegeld noemen. Daarnaast gebruiken mensen ook de term vakantietoeslag.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.