Vakantiegeld: verplicht of niet?

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)

reizen-vakantie-mobiel-foto-instagram

Ben je als werkgever verplicht vakantiegeld uit te betalen? Wat zijn precies de regels en uitzonderingen? In dit artikel leggen we die aan je uit.

Vakantiegeld is wettelijk verplicht

Vakantiegeld is verplicht volgens de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Hierin staat dat je verplicht bent tot het betalen van een vakantietoeslag. 

Wettelijk percentage vakantiegeld 8%

In deze wet staat dat je minimaal 8% van het brutoloon als vakantietoeslag moet betalen aan je medewerkers. Het percentage kan hoger zijn door afspraken in een cao of individuele arbeidsovereenkomst, maar nooit lager. Je betaalt vakantiegeld over het brutoloon van de afgelopen periode, ook als iemand in de Ziektewet zit. 

Je berekent ook vakantiegeld over bepaalde toeslagen. Denk hierbij aan:

  • Prestatiebonussen

  • Onregelmatigheidstoeslag

  • Overwerktoeslag

Daarnaast moet je ook vakantietoeslag betalen over gemaakte overuren. Dit geldt voor fulltime medewerkers, maar ook voor iemand met een nulurencontract.

Hebben alle medewerkers recht op vakantiegeld? 

Vakantiegeld betaal je aan al je vaste medewerkers. Niet alleen de medewerkers die aanwezig zijn, maar ook de medewerkers die in de Ziektewet zitten of met verlof zijn. Dat geldt ook voor zwangerschapsverlof en de meeste andere vormen van verlof. 

Uitzondering op verplicht vakantiegeld

Net als met alle wetten en regels, zijn er uitzonderingen. Zo kan er in de cao staan dat je geen vakantiegeld uitbetaalt. Dat kan en mag alleen als de medewerker om wie het gaat al minimaal 108% van het minimumloon verdient. Val je onder zo’n cao en betaal je minder dan 108%? Dan moet je alsnog vakantiegeld betalen. 

Ook voor medewerkers die meer dan 3 keer het minimumloon verdienen, kunnen andere regels gelden. In die gevallen moet je schriftelijk vastleggen dat ze minder of geen vakantiegeld ontvangen. 

Ook betaal je niet overal vakantietoeslag over. Zo hoef je geen vakantietoeslag te betalen over een winst- of een eindejaarsuitkering. Ook over overuren hoef je in de meeste gevallen geen vakantiegeld te betalen, omdat daar vaak al een toeslag op zit. Hoe het zit met overuren en vakantiegeld vind je vaak terug in de cao of de arbeidsovereenkomst. 

Vakantiegeld en vakantiedagen

Het recht op vakantiegeld staat los van het recht op vakantiedagen. De wettelijke verlofdagen van je personeel bepalen kan met een simpele formule, maar eventuele bovenwettelijke vakantiedagen zijn vaak in de cao of je eigen bedrijfsreglementen vastgelegd. 

Uitbetalen vakantiegeld

De meeste bedrijven betalen vakantiegeld uit met het salaris van mei. Hiermee nemen ze dan een maand voorsprong op de deadline die in de wet staat. Daarin staat namelijk dat het vakantiegeld in juni uitbetaald moet zijn. 

Lees alles over vakantiegeld uitbetalen

Vakantiegeld bij uit dienst

Als je medewerker uit dienst gaat voor de datum waarop je het vakantiegeld uitbetaalt, verreken je de verplichte vakantietoeslag in de eindafrekening. Hoe dit werkt en waar je nog meer rekening mee moet houden, lees je in het artikel: Eindafrekening bij ontslag: vakantiegeld uitbetalen en meer

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.