Bovenwettelijke vakantiedagen: dit moet je weten

Hier heeft jouw personeel recht op

zakenman-ondernemer-kantoor-lach-man

Je bent je aan het verdiepen in bovenwettelijke vakantiedagen voor je personeel. Hoeveel dagen zijn het? Hoe bouwen je medewerkers bovenwettelijk verlof op? Ben je verplicht ze uit te betalen? En mag iemand zulke vakantiedagen opsparen? Het antwoord op deze en andere vragen over bovenwettelijke verlofuren lees je in dit artikel.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen (of bovenwettelijk verlof) zijn extra vakantiedagen die je medewerkers kunnen krijgen, boven op de wettelijk verplichte vakantiedagen. Vandaar de term ‘bovenwettelijk’. Eigenlijk zijn het dus extra vakantie-uren, boven op de wettelijke vakantiedagen.

Wettelijk en bovenwettelijk verlof: wat is het verschil?

Zoals gezegd, wettelijk verlof is verplicht. De hoeveelheid vakantiedagen die een werknemer daarmee opbouwt, hangt af van het aantal uren dat diegene werkt. In de wet is geregeld dat iedere werknemer jaarlijks minimaal recht heeft op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Dus: als een werknemer 24 uur per week werkt, heeft diegene recht op 96 vakantie-uren per jaar. Deze vakantiedagen zijn relatief kort houdbaar: ze vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je werknemer ze heeft opgebouwd.  Wettelijke vakantiedagen die iemand in 2023 heeft opgebouwd, zijn dus wettelijk geldig tot 1 juli 2024.

Lees hier alles wat je moet weten over wettelijk verlof.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet wettelijk verplicht. Hierbij gaat het om al het verlof boven op het wettelijke minimum. Daarnaast zijn er andere verschillen: bijvoorbeeld in de manier van opbouw, houdbaarheid en  manier van uitbetalen: je mag ervoor kiezen bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen (dit in tegenstelling tot normale vakantiedagen).

Bovenwettelijke vakantiedagen rekenvoorbeeld

Je werknemer werkt 40 uur per week en heeft recht op 160 wettelijke vakantie-uren. Dat is vier volle weken. Daarnaast bied je 40 bovenwettelijke vakantie-uren, dus een week extra. Dit staat zwart-op-wit in de arbeidsovereenkomst. In totaal heeft je werknemer per jaar 200 vakantie-uren, dus vijf volle weken.

Recht op bovenwettelijk verlof

Toch kan het zijn dat jouw medewerkers recht hebben op bovenwettelijk verlof. Of dat het geval is, kun je bijvoorbeeld terugvinden in de toepasselijke cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Natuurlijk is het recht op bovenwettelijke vakantiedagen een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, dus het kan geen kwaad om hier een mooie regeling voor te bieden.

Hoeveel bovenwettelijk verlof is gebruikelijk?

Verplicht of niet, in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het zeker geen slecht idee om bovenwettelijk verlof aan te bieden. Je bepaalt zelf hoeveel extra vakantiedagen je geeft. Als je niet zeker weet wat goed past bij jouw sector, bedrijf of functie die iemand bekleedt, kun je advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een HR-specialist.

Tip: bespreek bovenwettelijke vakantiedagen al tijdens sollicitatiegesprekken. Wees helder en maak duidelijke afspraken. Extra vakantiedagen zijn voor veel potentiële werknemers net zo interessant als een bepaalde looneis. 

Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens verlof

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon bovenwettelijk verlof op, tenzij hier in het arbeidscontract, de cao of het bedrijfsreglement andere afspraken over zijn gemaakt,

Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Ook tijdens ziektedagen of als iemand arbeidsongeschikt is, kan een medewerker bovenwettelijk verlof opbouwen. Maar het kan ook zijn dat hierover iets anders overeengekomen is tussen de werkgever en de werknemer. Is iemand langdurig arbeidsongeschikt? Dan wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof. Een zieke werknemer kan in overleg met de werkgever bovenwettelijke dagen opnemen, bijvoorbeeld om tijdens zijn herstel een vakantie in te lassen. Natuurlijk mag deze vakantie dan niet ten koste gaan van zijn of haar herstel.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar

De vervaltermijn van bovenwettelijk verlof is een stuk ruimer. Je werknemers mogen de opgespaarde vakantiedagen zelfs jaren later nog opnemen. Dat zit namelijk zo: bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Dus iemand kan  bovenwettelijk verlof van 2023 tot en met 2028 gebruiken. Daarna zijn ze verjaard en vervallen deze extra vakantiedagen. 

Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen: mag dat zomaar?

Bovenwettelijke vakantiedagen die jouw medewerkers niet opnemen, mag je uitbetalen. Maar let op! Bovenwettelijke vakantie-uren uitbetalen is een keuze, je mag je werknemer niet verplichten. Dat geldt trouwens ook andersom: een werknemer mag jou niet dwingen tot het uitbetalen van bovenwettelijk verlof.

Check of je alles rechtsgeldig hebt geregeld voor je personeel

Wil je zeker weten dat je voldoet aan alle wettelijke eisen rondom bovenwettelijk verlof? Meld je dan aan voor ons online portaal waar je toegang hebt tot meer dan 100 rechtsgeldige HR-documenten.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.