SCIOS Scope 12 voor veilige zonnestroominstallaties

Professionele keuring van zonnepanelen op elektrische veiligheid en brandrisico’s

Interpolis - SCIOS 12

Heb jij zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand? Dan is het belangrijk om aandacht te hebben voor de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie. Je brengt de risico’s in kaart met de SCIOS Scope 12 keuring. In dit artikel praten we je bij over deze keuring voor zonnestroominstallaties.

SCIOS Scope 12 keuring zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel PV-installaties genoemd) zijn erg populair. Doordat je zelf stroom opwekt, draag je bij aan een beter milieu en hoef je minder uit te geven aan de energierekening. Een zonnestroominstallatie levert dus interessante voordelen op. Toch kleven er ook risico’s aan. Vandaar dat een SCIOS Scope 12 keuring een goed idee is én vaak verplicht is.

Wat is een Scope 12 keuring?

Een SCIOS Scope 12 keuring is een keuring waarmee je je zonnepanelen laat keuren op veiligheid en eventuele risico’s. Wanneer je zonnestroominstallatie niet goed geplaatst of aangesloten is door een erkende installateur, ontstaat er een verhoogd risico op brand en kortsluiting. De keuring is in 2019 in het leven geroepen omdat er steeds vaker problemen waren met zonnepanelen op bedrijfspanden.  

Brandveiligheid en elektrische veiligheid

De SCIOS Scope 12 keuring focust op de brandveiligheid en de elektrische veiligheid van je zonnepanelen. Een gebrek kan zo snel worden gesignaleerd en verholpen. Deze speciale elektrakeuring voor PV-installaties is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars en deskundigen uit de zonnepanelen- en inspectiebranche.

Is SCIOS Scope 12 keuring verplicht?

In veel gevallen stelt je verzekeraar een SCIOS Scope 12 keuring verplicht. Met de keuring laat je namelijk zien dat je hebt gedaan wat nodig is om de veiligheid van de installatie te waarborgen. Controleer bij je eigen verzekeraar of deze eis wordt gesteld. Er zijn signalen dat de SCIOS Scope 12 in de toekomst altijd verplicht zal worden.

Schade en letsel voorkomen

Ook wanneer de SCIOS Scope 12 keuring voor jouw bedrijf niet verplicht is, is het verstandig om deze keuring te laten uitvoeren. Een brand of elektrische schok kan enorme schade veroorzaken, zeker wanneer iemand hier letsel van ondervindt. Ook kan de schade je bedrijf tijdelijk stilleggen, met alle financiële gevolgen van dien. In veel gevallen ben je als werkgever aansprakelijk als er een ongeluk op het werk gebeurt, tenzij je er alles aan hebt gedaan om het bedrijfsongeval te voorkomen.

Hoe werkt de SCIOS Scope 12 keuring?

Om te beginnen zijn er twee varianten van de SCIOS Scope 12 inspectie. Dat zijn de eerste inspectie en de periodieke inspectie:

 • Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI). De EBI laat je doen als je elektrische installatie nog nooit Scope 12 gekeurd is. De EBI is een uitgebreide keuring met focus op de aanleg van de installatie.

 • Periodieke Inspectie. Na de eerste keuring laat je de zonnestroominstallatie(s) om de 3 tot 5 jaar opnieuw inspecteren. Deze variant is minder uitgebreid dan de EBI, omdat veel dingen niet nog een keer gecheckt hoeven worden.

De keuring zelf

Wanneer je de SCIOS Scope 12 keuring laat uitvoeren, komt een inspecteur op locatie om je installatie te beoordelen op elektrische veiligheid en brandrisico’s. Niet alleen de zonnepanelen zelf worden gecontroleerd, maar ook de omvormers en bijbehorende elektrische voorzieningen. De inspecteur zal hiervoor controlelijsten gebruiken die gebaseerd zijn op verschillende NEN-normen zoals NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 62305 en NEN 3140.

Uiterlijke inspectie van de installatie

De inspecteur zal een aantal zaken controleren in verband met het uiterlijk van de installatie. Bijvoorbeeld:

 • Aanwezigheid van de juiste informatie en noodzakelijke tekeningen

 • Herkenbaarheid van verschillende delen van de installatie

 • Beschadigingen die gevaarlijk zijn

 • Kwaliteit van de zichtbare beschermingsleidingen

Installatie doormeten en testen

Daarnaast zal de inspecteur de zonnestroominstallatie op bepaalde vlakken technisch testen:

 • Circuitimpedantie

 • Isolatieweerstand van de onderdelen in de installatie

 • Scheiding van stroomketens

 • Aardlekbeveiligingen

 • Beveiliging tegen overstroom, hoge temperatuur

 • Kwaliteit van verbindingen

Tijdens de keuring krijg je tips om de veiligheid te verhogen, en na afloop van de Eerste Bijzondere Inspectie ontvang je een overzichtelijk rapport met de bevindingen. Mocht de installatie nog niet aan de vereisten voldoen, dan staat er ook in wat er verbeterd moet worden.

Eventuele herinspectie

Als je de gebreken hersteld hebt, stuur je foto’s of bonnetjes als bewijs naar het inspectiebureau. Zij voeren vervolgens nog een herinspectie uit. Wanneer er veel herstellingen nodig zijn, is dit op locatie. Als er weinig te herstellen was kan dit soms ook online. 

SCIOS Scope 12 verklaring

Als je installatie is goedgekeurd (nadat je eventuele gebreken hebt hersteld), is je SCIOS Scope 12 inspectie afgerond. Je ontvangt dan een SCIOS-verklaring. Deze verklaring heb je nodig voor je verzekering.

Wat kost een SCIOS Scope 12 keuring?

Er is geen vaste prijs voor een SCIOS Scope 12 keuring. Dat komt doordat de omvang van de inspectie afhankelijk is van de omvang van de installatie. Maar je in het algemeen liggen de kosten tussen de € 600 en € 1.500.

Voorbereidingen op Scope 12 inspectie

Het voorbereiden van een SCIOS Scope 12 keuring begint natuurlijk met het goed (laten) installeren van de zonnepanelen op je bedrijf. Doe het goed, dan hoef je je weinig zorgen te maken over de inspectie.

SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf

Maak vervolgens een afspraak met een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. Alleen bedrijven die een geldig SCIOS-certificaat hebben - uitgegeven door een geaccrediteerde Certificatie-instelling (CI) - mogen de inspectie doen en het keurmerk afgeven. Je kunt die bedrijven onder andere vinden op de site van SCIOS.

Praktische voorbereidingen

Verder zul je de inspectie zelf moeten voorbereiden. Houd er rekening mee dat tijdens deze inspectie de opgegeven contactpersoon aanwezig moet zijn om samen met de inspecteur een rondgang te doen. Ook is het belangrijk om te weten dat tijdens de metingen tijdelijk de spanning van schakel- en verdeelinrichtingen wordt afgehaald. Alle aangesloten apparatuur kan dan even niet gebruikt worden.

Veiligheid op je bedrijf

Een keuring zoals de SCIOS Scope 12 inspectie verbetert de veiligheid op je bedrijf. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Scope 8 en 9 en Scope 10 keuringen. Het loont de moeite om te investeren in een veilige werkomgeving. Daarmee laat je niet alleen zien dat je medewerkers belangrijk voor je zijn, maar je voorkomt er ook een hoop ellende en financieel verlies mee. Alle reden dus om de veiligheid op je bedrijf voorop te stellen. 

Direct aan de slag? Gebruik onze checklist bedrijfsveiligheid.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.