Hoe maak ik een veilige werkplek voor mijn personeel?

Een veilige werkomgeving geeft minder risico op verzuim

Hoe maak ik een veilige werkplek voor mijn personeel

Je wilt natuurlijk dat je werknemers kunnen werken in een veilige omgeving. Hoe zorg je ervoor dat hun werkplek veilig is en voorkom je verzuim?

Wettelijk verplicht: RI&E 

Je bent als werkgever wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie uit te (laten) voeren; een onderzoek waarmee je de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf opspoort en dus zichtbaar maakt. Per risico geef je aan hoe groot de kans is dat dit risico zich voordoet, wat de ernst van eventuele gevolgen is en op welke manier je dit risico op zou kunnen heffen of zoveel mogelijk zou kunnen verminderen. Een RI&E bestaat uit onderzoek op het gebied van lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, machines, klimaat en infecties. Heb je onderzoek gedaan (of laten doen, door bijvoorbeeld je arbodienst) naar de risico’s, maak dan een plan van aanpak.

Plan van aanpak

Heb je een overzicht van de risico’s, zorg dat je er dan ook iets aan gaat doen om die risico’s te verkleinen. Hoe veiliger en gezonder de werkomgeving van je onderneming, hoe kleiner de kans op ongelukken én op verzuim. Werkt een luchtinstallatie bijvoorbeeld goed, zullen werknemers minder snel verkouden worden dan bij een slecht werkende. Om arbeidsrisico’s zichtbaar te houden is het belangrijk een RI&E regelmatig op actualiteit te (laten) beoordelen. Met een gezonde, veilige werkomgeving, blijven je werknemers duurzaam inzetbaar.

Zes tips 

  1. Lichamelijke belasting: Vooral in de bouwsector, zorgsector en logistieke sector is de lichamelijke belasting van je werknemers groot. Laat je werknemers adviseren door een ergonoom, die tips kan geven over werkhoudingen en hulpmiddelen beoordeelt. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld rugklachten te voorkomen bij werknemers die veel tillen, of RSI/een muisarm te voorkomen bij mensen die veel achter de computer zitten, etc.

  2. Geluid: Lawaaioverlast kan leiden tot stress, concentratieverlies en ongelukken. Zorg voor gehoorbescherming en dempingfilters.

  3. Gevaarlijke stoffen: Verfstoffen, schoonmaakmiddelen, lasrook: stoffen die je misschien niet direct als gevaarlijk zou beoordelen, maar dit wel degelijk zijn. Laat je adviseren over de risico’s en over de manier waarop je werknemers het beste met dit soort stoffen om kunnen springen.

  4. Machines: Wat zijn de knel-, plet-, en snijgevaren van je machines? Laat je adviseren over beschermende maatregelen en noodstops om de machineveiligheid te vergroten

  5. Klimaat: Het lijkt misschien niet gevaarlijk, maar het klimaat kan veel gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan een droge mond, geïrriteerde ogen, hoofdpijn en verkoudheid. Een klimaatsysteem, temperatuur- of luchtvochtigheidregelaar kunnen hier verandering in brengen.

  6. Infecties: Een griepgolf kan je halve bedrijf tijdelijk plat leggen. Bescherm daarom je werknemers tegen infecties. Zorg voor een goed infectiebeleid, waarbij je kunt denken aan vaccinaties. 

Informeer je werknemers

Voor je werknemers is het ook belangrijk die risico’s en bijbehorende maatregelen te kennen. Zo zijn ze op de hoogte van de veiligheid binnen het bedrijf waarin ze werken. Informeer je je werknemers actief over de RI&E, dan vergroot je de betrokkenheid van je medewerkers bij hun eigen veiligheid en gezondheid. Geef je werknemers goede instructies, zorg dat ze voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking hebben en laat hen veiligheidstrainingen volgen om de risico’s aan te pakken. Denk aan een BHV-training of een training voor het omgaan met agressie en geweld

Preventiemedewerker

Je kunt er ook voor kiezen een preventiemedewerker aan te stellen in jouw bedrijf (een van jouw werknemers kan hiervoor getraind worden). Hij neemt maatregelen tegen beroepsrisico’s en is op de hoogte van alle relevante arbozaken. En hij kan andere werknemers bewust maken van de veiligheidsrisico’s. Met een preventiemedewerker voldoet je aan je wettelijke verplichtingen, en je werkt actief aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Wat vind je van dit artikel?