Het calamiteitenplan

Wat moet er precies in staan?

Het calamiteitenplan

Ieder bedrijf moet een calamiteitenplan hebben. Hier vind je wat erin moet staan en hoe jij er een opstelt.

Als ondernemer doe je er alles aan om de risico's op ongelukken te verkleinen. Toch kun je noodsituaties niet altijd voorkomen. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen je moet treffen om jou en je medewerkers in veiligheid te brengen. Dit beschrijf je in een bedrijfsnoodplan. 

Bedrijfshulpverlener

In elk bedrijf moeten er bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Je moet voldoende BHV-ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen. Hij of zij kan EHBO toepassen, brand bestrijden, en werknemers evacueren. Het aantal BHV-ers dat je moet hebben ligt niet vast in de wet, maar bepaal je op basis van de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. 

Inhoud plan

In het calamiteitenplan moeten onder andere de volgende dingen staan

 • Namen plus telefoonnummers van BHV-ers

 • Alle alarmnummers

 • Waar de blus en EHBO-middelen aanwezig zijn

 • Eventuele bijzonderheden

 • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat

 • Wie actie neemt tot ontruimen

 • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties

 • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden

 • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke

Stappenplan

Bij het maken van het plan kan je de volgende zes stappen doorlopen.

 1. Analyseer de risico’s en de risicoplekken

 2. Organiseer de werknemers, stel BHV-ers aan en verdeel de taken

 3. Stel een bedrijfsnoodplan samen

 4. Breng de veiligheids- en gezondheidssignalering aan. Deze zijn onder andere te koop bij beveiligingsbedrijven

 5. Leid de BHV-ers op. Zorg dat ze precies weten wat ze moeten doen en wanneer

 6. Instrueer het personeel. Zij moeten weten waar de blussers hangen.

Bij calamiteiten en een ontruiming moet duidelijk zijn wie wat doet. In het algemeen is dit de volgorde van handelen:

Fase 1: Melding

Fase 2: Verzamelen BHV-ploeg

Fase 3: Ontruiming

Fase 4: Begeleiding en opvang evacués

Fase 5: Beëindiging alarmtoestand

Wat vind je van dit artikel?