Wat is bedrijfshulpverlening en is het verplicht?

Alles over bhv en hoeveel bhv’ers jouw bedrijf nodig heeft

Wat is een bedrijfshulpverlener

Bij een noodsituatie wil je alle medewerkers en bezoekers in je bedrijf zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Dit regel je met bedrijfshulpverlening (bhv). Is bhv verplicht? Wat zijn de taken van een bhv’er? En hoeveel bhv’ers moet je hebben? Dit zijn de regels.

Wat is bhv?

Bhv staat voor bedrijfshulpverlening. Bij een noodsituatie, zoals een brand in je bedrijf of een ernstig ongeval, moet zo snel mogelijk de juiste hulp worden geboden. Weet jij wat je moet doen als je werknemer een hartaanval krijgt? Omdat de hulpdiensten niet direct aanwezig kunnen zijn, is het belangrijk dat er binnen jouw bedrijf een aantal hulpverleners zijn. Zij kunnen eerste hulp bieden en personen in veiligheid brengen.

Is bhv verplicht?

Ieder bedrijf in Nederland met personeel is verplicht om een vorm van bedrijfshulpverlening te hebben. Ook al heb je maar een medewerker, je moet dit goed regelen. Je moet voldoende bhv’ers aanstellen, een bhv-plan hebben en de nodige bhv-hulpmiddelen aanschaffen. Niet elke werknemer hoeft een bhv-cursus te volgen, maar je moet volgens de Arbowet wel zorgen dat al je werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daar hoort ook directe hulp bij als er een noodsituatie is. Die verplichting heb je als werkgever.

Wat is een bhv’er?

Een bedrijfshulpverlener (bhv'er) is een aangewezen persoon binnen je bedrijf die in actie komt bij calamiteiten. Hij of zij kan eerste hulp verlenen bij ongevallen, een brand bestrijden en meehelpen bij een evacuatie. In elk bedrijf moeten bhv’ers aanwezig zijn die precies weten wat ze moeten doen in een noodsituatie.

Taken bhv’er

Een bhv’er komt direct in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. De taak van een bhv’er is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Een bhv’er moet de volgende taken kunnen uitvoeren:

 • Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)

 • Bestrijden van brand en gevolgen beperken

 • Evacueren van alle aanwezigen bij nood

 • Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance)

Afhankelijk van de risico’s in je bedrijf, kan een bhv’er ook de volgende taken hebben:

 • Omgaan met agressie en geweld

 • Schade door gevaarlijke stoffen beperken

 • Omgaan met stroomuitval

Hoeveel bhv’ers moet je aanstellen?

In de Arbowet staat dat je een of meer werknemers moet aanwijzen als bedrijfshulpverlener(s). Het aantal bhv'ers dat je moet aanstellen ligt verder niet vast in de wet. Hoeveel bhv’ers jouw bedrijf nodig heeft, hangt af van de grootte van je bedrijf, je personeelsplanning en de risico's binnen je bedrijf.

Bij het bepalen van het aantal bhv’ers kijk je vooral naar: 

 • De aard, de grootte en de ligging van je bedrijf

 • De risicofactoren en de ongevallen die zich kunnen voordoen

 • Het aantal aanwezigen in je bedrijf en de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn 

 • Het aantal personen dat bij een ongeval zichzelf niet kan beschermen

 • De tijd voordat hulpdiensten ter plaatse zijn (naar verwachting)

Heb je een klein bedrijf? Dan mag je als werkgever ook zelf bhv’er zijn. Het grote voordeel is dat je beter weet wat bhv inhoudt en je andere werknemers duidelijke instructies kunt geven.

Hoeveel bhv’ers moeten aanwezig zijn in je bedrijf?

Voorheen stond in de Arbowet beschreven dat er binnen een bedrijf 1 bhv’er per 50 medewerkers aanwezig moest zijn. Sinds een aanpassing van de Arbowet in 2007 is deze regel komen te vervallen. Hoe bepaal je nu het aantal bhv’ers dat elke werkdag aanwezig moet zijn?

De risico's binnen je bedrijf spelen een grote rol. Als het goed is heb je al een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) uitgevoerd. Daarmee breng je de risico’s in kaart. Aan de hand van je risico’s kun je bepalen hoeveel bhv'ers minimaal aanwezig moeten zijn om alle personen in veiligheid te kunnen brengen bij verschillende calamiteiten. Zorg altijd voor voldoende bhv’ers op de werkvloer. Houd daarbij rekening met afwijkende roosters, ploegendiensten, vakanties, verzuim en verlof.

Let op: 

 • Er moeten altijd voldoende bhv'ers aanwezig zijn om een kleine calamiteit aan te kunnen.

 • Voor iedere mindervalide werknemer moet er een extra bhv'er aanwezig zijn.

Bhv-opleiding

Om te zorgen dat elke bhv'er zijn taken goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet een standaard bhv-cursus of bhv-opleiding. Bij specifieke risico’s, zoals werken met gevaarlijke stoffen, kan er extra opleiding nodig zijn. 

Het is verstandig om je bhv'ers periodiek een bhv-herhalingscursus of bhv-opfriscursus te laten volgen, al is dit niet verplicht. Zorg ook dat andere werknemers weten wat ze moeten doen bij een noodsituatie. Je kunt dan ook een bhv-training verzorgen binnen je bedrijf. Maak duidelijk wie de bhv’ers zijn en wat er van andere werknemers wordt verwacht in geval van nood.

Voorzieningen bedrijfshulpverlener

Naast opleiding moet je zorgen voor de nodige bhv-voorzieningen. Dat betekent dat het materiaal voor bedrijfshulpverlening in orde is (zoals brandblussers, EHBO-dozen) en de uitrusting voor bhv’ers (veiligheidshesjes, helmen en andere beschermingsmiddelen)

Je moet ervoor zorgen dat een bhv'er binnen enkele minuten na een incident op de juiste wijze zijn bhv-taken kan uitvoeren. Ook als de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn, moet de bhv'er hen bij kunnen staan.

Bhv-oefening

Oefen regelmatig. Betrek alle medewerkers in je bedrijf bij een jaarlijkse noodoefening en speel meerdere scenario’s na: bijvoorbeeld een brandoefening, stroomuitval, bommelding en een overval. Oefen daarnaast vaker met je bhv’ers. Vraag hen ook om suggesties en blijf je bedrijfshulpverlening verbeteren.

Bhv-plan maken

De bedrijfshulpverlening moet schriftelijk worden vastgelegd. Maak het niet te ingewikkeld, maar beschrijf duidelijk wat er gebeurt bij verschillende calamiteiten en wat de rolverdeling is. Dit leg je vast in een bedrijfsnoodplan, ook wel een bhv-plan of calamiteitenplan genoemd. 

Tip: Lees meer over het maken van een bhv-plan of calamiteitenplan.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.