Wat is een bhv-plan?

Een voorbeeld van het bedrijfshulpverleningsplan

wat is een bhv-plan

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (bhv) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het bhv-plan.

Wie is er verplicht een BHV-plan te hebben?

De belangrijkste doelgroep van dit beknopte BHV-plan bestaat uit kleinere ondernemingen van maximaal vijftien werknemers, zonder bijzondere risico's. Maar het biedt ook bedrijven met meer dan vijftien werknemers handvaten voor het maken van hun bhv-plan.

BHV-plan en risico-inventarisatie en -evaluatie

Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Je kunt gebruik maken van de RI&E-checklists die speciaal ontwikkeld zijn door of vóór jouw branche en/of het mkb in het algemeen. Voor bedrijven mèt bijzondere risico's is het aan te bevelen een BHV-plan te maken met hulp van professionele adviseurs of de plaatselijke brandweer. 

Onderdelen van het BHV-plan

Elk onderdeel van het BHV-plan begint met een korte instructie. Daarna kun je je eigen gegevens invullen. Als je het BHV-plan hebt gemaakt, kun je deze digitaal bewaren en uitprinten. Wijzigingen in het plan kunnen hierdoor tevens makkelijk worden aangebracht. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of andere gebeurtenis. Daarom moet het plan met alle betrokkenen worden besproken. Bespreek de opzet van bedrijfshulpverlening intern met je personeel (of een personeelsvertegenwoordiging c.q. ondernemingsraad), maar ook met bedrijven in je nabije omgeving (bijvoorbeeld in een gedeeld kantoorpand). Bewaar je BHV-plan op een centrale plaats in je bedrijf en zorg ook voor reserve-exemplaren. Bij een incident moet er immers gebruik van kunnen worden gemaakt. 

Wat vind je van dit artikel?