Is jouw bedrijfspand wel brandveilig genoeg?

Regels en verplichtingen voor de werkgever

10 juli 2018 24 september 2020

Brand is één van de meest vernietigende dingen die jouw bedrijf en personeel kan overkomen. Maak je bedrijfspand zo veilig mogelijk en sta bewust stil bij de risico's. Doe dat niet één keer; blijf vluchtwegen met enige regelmaat controleren. Zorg dat je pand zo brandveilig mogelijk is.

Heb ik een gebruiksvergunning nodig?

Niet ieder bouwwerk heeft een gebruiksvergunning nodig. Indien jouw pand aan één van de volgende punten voldoet, heb je wél een gebruiksvergunning nodig:

 • Als er meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn in een gebouw, anders dan een woongebouw;

 • Als er bedrijfsmatig stoffen in een gebouw zijn opgeslagen, zoals die zijn omschreven in de Regeling Bouwbesluit materialen als ‘brandbaar’, ‘brandbevorderend’ en ‘bij brand gevaar opleverend’;

 • Als er in een gebouw aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt aangeboden;

 • Als er in een gebouw aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf wordt geboden.

Uitzonderingen hierop zijn de volgende bedrijven: (raam)prostitutiebedrijf, privéhuis of seksclub. Een gebruiksvergunning kun je bij je eigen gemeente aanvragen. Daarbij krijg je de exacte voorschriften waar je pand aan moet voldoen. 

Wat als ik geen gebruiksvergunning nodig heb?

Ook als je geen gebruiksvergunning nodig hebt, ben je verplicht aan enkele eisen te voldoen. Welke eisen dit betreft, kun je lezen in de gemeentelijke gebruikseisen van jouw gemeente. 

Ook zegt de Arbowet dat je maar voor een veilig en gezond gebouw hebt te zorgen, maar is het onduidelijk in de manier waarop dat moet gebeuren. Om boetes na controle van de Arbeidsinspectie te voorkomen, doe je er goed aan je bedrijfspand zo goed mogelijk tegen brand te beveiligen.

Checklist

Via onderstaande checklist kun je controleren of je aan de belangrijkste eisen van de gemeentelijke gebruikseisen voldoet.

Checklist vluchtwegen

 • Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtwegen over de minimale vereiste breedte (1,1 meter) vrij van obstakels? (Dit geldt ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar het aansluitende terrein loopt).

 • Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik van sleutels of andere losse voorwerpen?

 • Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels? Dit geldt ook voor de buitenzijde van de inrichting.

 • Zijn de gordijnen in of voor een ingang, doorgang en (nood)uitgang zodanig aangebracht, dat deze met de deur meedraaien en het zicht op de deuren niet verhinderen?

Checklist verlichting

 • Werkt de nood- en transparantverlichting, indien deze verplicht is? Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit en is afhankelijk van oppervlakte, wijze van gebruik en het aantal personen dat gelijktijdig in de ruimte verblijft.

 • Brandt de transparantverlichting (vluchtwegaanduiding) altijd als er personen in de inrichting aanwezig zijn?

 • Wordt de nood- en transparantverlichting niet aan het zicht onttrokken? (bijvoorbeeld door versieringen of gordijnen).

Checklist brandblussers

 • Zijn de brandslanghaspel en de draagbare blustoestellen altijd bereikbaar?

 • Zijn de blusmiddelen direct te gebruiken? Dit controleer je door dit één keer per jaar door een erkend bedrijf te laten controleren. De laatste keuringsdatum is te vinden op het keuringsbewijs op het blusmiddel.

Checklist personeelsvoorlichting

 • Je kunt de vluchtwegen nog zo goed op orde hebben, het personeel moet wel weten waar ze heen moeten bij brand. Drie dingen waar je hierbij op moet letten

 • Is er een ontruimingsplan en weten alle verantwoordelijken hoe ze moeten reageren bij calamiteiten?

 • Is het personeel goed geïnstrueerd en weten de medewerkers hoe te reageren en waarheen te lopen indien er brand is? Dit kun je regelmatig oefenen.

 • Weet iedereen waar de brandblussers zitten en hoe die gebruikt moeten worden?

 • Hangen de veiligheidsinstructies op duidelijk zichtbare plaatsen?

 • Zijn er niet teveel mensen tegelijkertijd aanwezig in het pand?

Moet ik verplicht een nooduitgang in mijn bedrijfspand hebben?

De regels over de aanwezigheid van nooduitgangen in bedrijfspanden in het Bouwbesluit, Bouwverordening en gebruiksvergunning kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Je kunt daarom het beste de plaatselijke Bouwverordening volgen, om te voorkomen dat je last krijgt met de plaatselijke brandweer. De Bouwverordening kun je opvragen bij je gemeente.

In het Bouwbesluit staan wel een aantal regels waaraan nooddeuren moeten voldoen. Zo moeten zij in de vluchtrichting meedraaien en minimaal 0,6 meter breed en 2,2 meter hoog zijn. Ook moeten ze van binnenuit zonder een sleutel zijn te openen en mogen het geen schuifdeuren zijn. Wel mogen nooddeuren opendraaien op een pad voor niet-gemotoriseerd vervoer, bijvoorbeeld een stoep. Nooddeuren langs de kant van de openbare weg waar geen trottoir langs ligt is dus niet toegestaan, net zoals het gebruik van nooddeuren in alle gevallen niet is toegestaan wanneer er geen calamiteit is.

Kortom

Controleer regelmatig of iedereen weet wat ze bij brand moeten doen, of de blusapparaten te vinden zijn én werken, en of de noodpaden goed bereikbaar zijn.