Waarom zijn elektrakeuringen belangrijk?

Veilig werken met elektrisch materieel

Interpolis - artikel 6

Als ondernemer heb je vaak veel op je bord. Toch is het erg belangrijk om regelmatig stil te staan bij de veiligheid van je elektronische apparatuur en aansluitingen. Zo kun je de kans op brand, schade en letsel verkleinen.

Wist je dat een kwart van alle bedrijfsbranden ontstaat door een defect aan elektrisch materieel? Zo’n brand kan enorme gevolgen hebben voor je onderneming. Zo kun je vaak een periode niet op volle kracht draaien doordat je pand, apparaten, materiaal en voorraad beschadigd zijn. Daarnaast kan een brand een grote impact hebben op je medewerkers en je eigen mentale gezondheid, zeker wanneer er mensen gewond zijn geraakt.

Het goed onderhouden en laten keuren van elektrisch materieel is dus van groot belang. Zo kun je de kans op brand binnen je bedrijf verkleinen.

Wat is een elektrakeuring precies?

Iedere ondernemer met een bedrijfspand en apparatuur met een stekker is erbij gebaat regelmatig een elektrakeuring te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Er kan namelijk veel mis gaan met elektrisch materieel. Hieronder valt ook je meterkast, en alles wat vanuit de meterkast of de technische ruimte je bedrijf ingaat, zoals bijvoorbeeld kabels en schakelaars. Denk ook aan machines en apparaten die je aansluit op je elektrische installaties.

Bij een elektrakeuring onderzoekt een gecertificeerde inspecteur alle mogelijke risico’s en gebreken aan het elektrisch materieel in je bedrijf. Er wordt gekeken welke maatregelen je als ondernemer moet nemen om de veiligheid van iedereen in je bedrijfspand te kunnen garanderen en brandrisico’s te verminderen.

SCIOS keuringen

Goed om te weten: er zijn verschillende soorten keuringen met elk een eigen toepassing:

  • SCIOS Scope 8 Bij deze elektrakeuring wordt specifiek gekeken naar het aanrakingsgevaar van de bekabeling in je bedrijfspand. Denk hierbij aan de kabels in de muren en stopcontacten. Deze keuring helpt je te voldoen aan de arbowetgeving. Deze geeft namelijk aan dat je medewerkers een veilige werkplek moet bieden.

  • SCIOS Scope 9 Deze elektrakeuring is speciaal voor alle elektrische in je bedrijf . Er wordt gecontroleerd of deze aangeraakt en gebruikt kunnen worden zonder dat er een risico op lichamelijk letsel is. Ook deze keuring helpt je te voldoen aan de arbowetgeving.

  • SCIOS Scope 10 Bij de SCIOS Scope 10 worden brandrisico’s van elektrisch materieel onderzocht. Deze variant is niet wettelijk verplicht, maar de meeste verzekeraars eisen dat je hieraan voldoet om een brandverzekering te kunnen afsluiten.

  • SCIOS Scope 12 Deze laatste variant is speciaal voor ondernemers met zonnepanelen. Hierbij worden de elektrische veiligheid en brandveiligheid van je zonnestroominstallaties onderzocht. In sommige gevallen stelt je verzekeraar deze elektrakeuring verplicht.

Waarom is één keuring niet voldoende?

Sommige ondernemers laten alle elektra één keer volledig controleren, maar laten het daar vervolgens bij. Dit levert ook een veiligheidsrisico op. Zo kunnen installaties verouderen, na verloop van tijd kan het gebeuren dat contacten loskomen en dat er stof ophoopt in de groepenkast. Daarnaast kan ongedierte schade hebben toegebracht aan kabels. 

Het komt ook voor dat ondernemers of werknemers zelf wijzigingen aanbrengen om verouderde installaties te ‘verbeteren’. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden wanneer dit niet goed is uitgevoerd. Zo kunnen kabels bijvoorbeeld oververhit raken en zelfs smelten als de haspels niet volledig zijn uitgerold of in kluwen bij elkaar liggen. Zelfs het toevoegen van apparaten kan een risico vormen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een beveiligingscamera aan een systeemplafond, die bovenop het plafond is doorgelust naar een stopcontact. Dit kan ook voor oververhitting zorgen.

Al deze factoren kunnen leiden tot onveilige situaties. Het is dan mogelijk dat er brand uitbreekt, of dat iemand een elektrische schok krijgt bij het aanraken van een machine of installatie. Daarom is het belangrijk om een goede afweging te maken om te bepalen welke elektrakeuring voor jou van belang is, en hoe vaak je die moet uitvoeren.

Wat vind je van dit artikel?