Wat houdt de Arbowet in voor jou als werkgever?

Waartoe ben je als werkgever verplicht?

rechten, wetten

De Arbowet zorgt ervoor dat er aandacht is voor de arbeidsomstandigheden op het werk. De wet bevat veel voorschriften voor het opzetten van een goed arbobeleid. Wat de Arbowet inhoudt, lees je in dit artikel.

Doel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zelfs als je een klein bedrijf hebt, is het belangrijk om je te verdiepen in de Arbowet. Je kunt natuurlijk een brochure over de Arbowet doorlezen, maar dat kost een hoop tijd. Daarom zetten wij de belangrijkste dingen voor je op een rij.

Wat staat er in de Arbowet?

Deze wet bevat veel voorschriften zodat je werknemers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Aan de hand van de voorschriften in de Arbowet kun je een goed arbobeleid binnen je bedrijf opzetten. Daarnaast beschrijft de Arbowet precies de taken en mogelijkheden die de werkgever, de werknemers, de ondernemingsraad, de arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben. Daarbij moet je als werkgever aandacht schenken aan:

De Arboregelgeving bestaat uit drie delen:

 • De Arbowet beschrijft hoe je jouw arbeidsomstandighedenbeleid vormgeeft.

 • Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper op een aantal specifieke situaties in.

 • De Arboregeling vult de bepalingen van het Arbobesluit nader in.

Dit moet jij doen als werkgever

Als werkgever heb je een aantal plichten ten opzichte van je werknemers

 • Je moet een Arbobeleid ontwikkelen en uitvoeren.

 • Je pakt alles wat een gevaar voor de gezondheid van je werknemers kan zijn direct aan. Vervang lawaaierige machines door stillere, zorg voor een goede luchtcirculatie, etc. 

 • Pas de arbeidsplaatsen, arbeidsinhoud, gebruikte middelen en de werkmethoden zoveel mogelijk aan, aan de persoonlijke eigenschappen van je werknemers. 

 • Beperk monotone en tempogebonden arbeid zo veel mogelijk. 

 • Stel een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak op en voer deze uit. 

 • Voorkomen en bperken van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

 • Geef voorlichting over bijvoorbeeld nieuwe arbeidsmiddelen, omgaan met agressie, etc. 

 • Meld en registreer arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 • Voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.

 • Stel je werknemers in de gelegenheid om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Bron: Arboportaal

Wat vind je van dit artikel?