Wat doet de Arbeidsinspectie?

Hoe bereid ik me voor op een controle?

grafiek, schrijven, klembord

In de Arbowet zijn regels over goede arbeidsomstandigheden op het werk vastgelegd. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich wel aan deze regels houden. Bereid jezelf voor op zo'n controle.

Wat is de Arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie zorgt ervoor dat bedrijven de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk naleven. Daarnaast bestrijdt ze illegale tewerkstelling. De belangrijkste bezigheid van de Arbeidsinspectie is het aanpakken van ernstige risico’s en misstanden. Hierbij kun je denken aan gevaarlijke machines en slechte werkomstandigheden die gevaarlijk zijn voor werknemers.

Hoe houdt de Arbeidsinpectie toezicht?

De Arbeidsinspectie houdt, zoals de naam al doet vermoeden, inspecties. Als een bedrijf in overtreding gaat, kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen. Ook handhaaft de inspectie de Wet arbeid vreemdelingen. Hierdoor kan een werkgever die vreemdelingen voor zich laat werken, een boete krijgen als de vreemdelingen geen tewerkstellingsvergunning hebben.

De Arbeidsinspectie en de Arbowet

De Arbeidsinspectie gaat uit van de wetten en regels van de Arbowet en arbocatalogi. De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. Deze wet geeft alleen een omschrijving van enkele algemeen geldende regels. De precieze invulling ervan wordt overgelaten aan werkgevers en werknemers. Zij stellen dan een zogeheten arbocatalogus op.

Zodra een getoetste arbocatalogus is opgesteld, wordt deze als uitgangspunt voor de inspectie genomen. Werkgevers die een arbocatalogus hebben opgesteld, kunnen volgens de Arbeidsinspectie rekenen op een soepelere opstelling. In sectoren met hoge risico’s en waarvoor geen arbocatalogus aanwezig is, inspecteert de Arbeidsinspectie vaker. Lees meer over de arbocatalogus.

Branchebrochures

De Arbeidsinspectie ontwikkelt ook branchebrochures die worden opgestuurd als voorlichtingsinstrumenten aan alle bedrijven in een bepaalde branche. Met de brochures kun jij je als werkgever goed op een inspectie van de Arbeidsinspectie voorbereiden. In de brochure vind je informatie over jouw verplichtingen als werkgever, het verloop van een bedrijfsinspectie en de belangrijkste arbeidsrisico’s in de branche.

Boetes

De Arbeidsinspectie legt bij overtredingen hoge boetes op. Zowel de werkgever als de werknemer kan een boete krijgen als hij zich niet aan de wet houdt. De arbeidsrisico’s uit de branchebrochures van de Arbeidsinspectie zijn de belangrijkste aandachtspunten bij een inspectie. Maar dit zijn niet de enige punten waar de Arbeidsinspectie op let. Als een werkgever een arbocatalogus heeft, blijk geeft van goede wil te zijn en zijn arbozaken op orde heeft, zal de Arbeidsinspectie soepel optreden. Zijn de arbeidsomstandigheden ver onder de maat en treft de Arbeidsinspectie bij inspecties overtredingen en/of misstanden aan, dan zal ze hard optreden.

Kortom

Zorg dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan als de Arbeidsinspectie op de stoep staan. Zorg ervoor dat de arbeidsomstandigheden in je bedrijf goed zijn geregeld en dat je duidelijke afspraken met je personeel hebt gemaakt. Als je helemaal goed voorbereid wilt zijn doe je er goed aan om bij je brancheorganisatie te informeren naar de arbocatalogus.

Wat vind je van dit artikel?