Wat doet de arbodienst voor mij?

En waarom is dit zo belangrijk?

Wat doet de arbodienst voor mij

De arbodienst ondersteunt en adviseert werkgever en personeel bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden, maar geeft ook begeleiding bij bijvoorbeeld slachtofferhulp.

Zo blijft het verzuim zo laag mogelijk en kunnen zieke werknemers zo snel mogelijk re-integreren. Jij betaalt de arbodienst, toch blijft deze zelfstandig en onafhankelijk. De arbowetgeving verplicht jou als werkgever om deskundige ondersteuning bij arbo- en verzuimbeleid te regelen. Dit kan via een gecertificeerde arbodienst, die je advies geeft op het gebied van werk en gezondheid en arbobeleid opstelt. Echter, al sinds 2005 mag je ook zelf arbodeskundigen of een zelfstandig werkende bedrijfsarts inschakelen. Kies je toch voor een arbodienst, dan mag je zelf bepalen met welke dienst specifiek. Arbodiensten zijn namelijk bedrijven op de vrije markt. Sommige brancheorganisaties hebben een raamcontract met een arbodienst gesloten. Het kan voordelig zijn om je hierbij aan te sluiten.

Verplicht

Je bent verplicht om bij de arbodienst tenminste de volgende diensten in te kopen:

  • het toetsen van een RI&E (indien van toepassing);

  • de begeleiding van een zieke werknemer;

  • het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;

  • de aanstellingskeuring;

  • een arbeidsomstandighedenspreekuur;

Verzuim

De Arbodienst neemt een groot deel van de verzuimbegeleiding op zich. Tevens wordt er een probleemanalyse gemaakt. De werkgever heeft echter nog wel een aantal taken die hij zelf moet doen. Een overzicht:

  • Uiterlijk op de 4e ziektedag meld je de werknemer ziek bij de arbodienst.

  • Uiterlijk acht weken na de eerste dag van ziekmelding moet je een plan van aanpak voor re-integratie gemaakt hebben. Dit doe je samen met je werknemer op basis van de probleemanalyse van de arbodienst (of bedrijfsarts).

  • Is je werknemer na 42 weken nog ziek, dan ben je verplicht dit in diezelfde week te melden bij het UWV. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat je je moet inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. 

Belangrijk

Gedurende iemands ziekte ben je wettelijk verplicht de werknemer twee jaar tenminste zeventig procent van het loon door te betalen. Griep of verkoudheid zal in elk bedrijf wel eens tot een aantal dagen verzuim leiden. Maar achter verzuim kan een dieperliggend probleem schuilgaan. En werknemers kunnen ook andere, meer langdurige klachten krijgen zoals een muisarm, hernia of psychische klachten. Zowel voor jou als voor je werknemer is het dan van belang hem goed te begeleiden.

Op 1 juli 2018 is de Arbowet weer veranderd. Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een arbodienst of bedrijfsarts waarover iedere werkgever moet beschikken. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Wat vind je van dit artikel?