Wat is een arbodienst en wat doet een arbodienst voor mij?

Betekenis en taken van een arbodienst

Wat doet de arbodienst voor mij

Om te zorgen dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken, moet je een aantal dingen regelen. Een arbodienst kan je daarbij helpen. Wat is een arbodienst en op welke manieren krijg je ondersteuning? Dit kun je verwachten.

Wat is een arbodienst?

Een arbodienst is een organisatie die jou kan ondersteunen bij je verzuim- en arbobeleid. Natuurlijk wil je dat je werknemers de juiste zorg krijgen. Via een arbodienst kun je deskundigen inzetten, zoals een bedrijfsarts, een ergonoom en een veiligheidskundige. 

Arbo is een afkorting van arbeidsomstandigheden. Ieder bedrijf in Nederland moet zich houden aan de Arbowet (arbeidsomstandighedenwet). Je bent daardoor verplicht een goed arbobeleid te voeren en daarvoor moet je de nodige expertise inschakelen. Jij betaalt de arbodienst, maar toch blijft deze partij zelfstandig en onafhankelijk.

Is een arbodienst verplicht?

De Arbowet verplicht jou als werkgever om deskundige ondersteuning te regelen bij de uitvoering van je arbo- en verzuimbeleid. Dit kan via een gecertificeerde arbodienst, maar dit kun je ook op een andere manier regelen. Je mag namelijk ook zelf arbodeskundigen of een zelfstandig werkende bedrijfsarts inhuren.

Mag ik mijn arbodienst zelf kiezen? 

Kies je toch voor een arbodienst, dan mag je zelf bepalen met welke dienstverlener je in zee gaat. Een voorbeeld is onze kennispartner Zorg van de Zaak

Arbodiensten zijn bedrijven op de vrije markt en er zijn daarom veel aanbieders van arbodienstverlening. Sommige brancheorganisaties hebben een raamcontract met een arbodienst gesloten. Het kan voordelig zijn om je hierbij aan te sluiten. Dus kijk wat er binnen jouw branche geregeld is. 

Wat doet de arbodienst?

Een arbodienst ondersteunt je bij verschillende verplichtingen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Een arbodienst of arbodienstverlener helpt je op die manier om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Daardoor blijft het verzuim binnen je bedrijf zo laag mogelijk en kunnen zieke werknemers op een goede manier re-integreren.

Taken van een arbodienst

1. Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Volgens de wet moet je de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart brengen. Dat doe je met een risicoinventarisatie en -evaluatie. Beter bekend als de RI&E of RIE. Dit is een rapport met alle risico’s binnen je bedrijf op het gebied van veiligheid en gezondheid, inclusief een plan om die risico’s te voorkomen of te verminderen. Daarmee laat je zien dat je wil zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor al je werknemers.

Je mag de RI&E zelf maken, samen met een arbodeskundige of volledig uitbesteden aan experts. Bij alle drie de opties kun je de juiste hulp krijgen via een arbodienst, zoals die van Zorg van de Zaak MKB. Ook als je het zelf gaat doen, moet je de RI&E namelijk laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Behalve als je minder dan 25 werknemers hebt en je een goedgekeurd RI&E-instrument gebruikt van een branchevereniging.

2. Verzuimbegeleiding

Is je werknemer ziek? Dan geef je dit zo snel mogelijk door aan de arbodienst. Je arbodienst kan je helpen om je zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. Je moet je daarbij houden aan de Wet verbetering Poortwachter. Zeker als je werknemer langdurig ziek is, moet je een aantal stappen zetten waarbij de arbodienst of een bedrijfsarts nodig is. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om binnen 6 weken na de ziekmelding een probleemanalyse te laten maken door de bedrijfsarts. Vervolgens maak je een plan van aanpak.

Er komt veel kijken bij het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Een arbodienst zal je dus helpen om je re-integratieverplichtingen na te komen. Het doel is om je zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat hij weer kan werken.

3. Verzuimpreventie

Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat je werknemers ziek worden. Een arbodienst kan je helpen om bepaalde oorzaken van verzuim weg te nemen en langdurig ziekteverzuim te beperken. Zorg van de Zaak heeft bijvoorbeeld verschillende tools om vitaliteit op de kaart te zetten en gesprekken over gezond werken te voeren.

Via een arbodienst kunnen werknemers vrije toegang krijgen tot een bedrijfsarts en krijgt de bedrijfsarts toegang tot alle werkplekken. Daarnaast kunnen werknemers een preventief of periodiek medisch onderzoek krijgen om te ontdekken of zij gezondheidsrisico’s lopen door hun huidige manier van werken.

4. Werkplekonderzoek

Hebben jouw werknemers een gezonde werkhouding? Je kunt een arbodienst inschakelen voor een werkplekonderzoek. Een specialist kijkt dan onder meer naar de fysieke belasting, de ergonomie en de werkplekinrichting. Ook elke thuiswerkplek moet aan de Arbowet voldoen. Vraag je arbodienst hoe je daarvoor kunt zorgen. Daarnaast kan een arbodienst trainingen verzorgen op het gebied van veilig en gezond werken.

5. PSA-beleid

Veel langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Dit kan komen door ongewenst gedrag, pesten op het werk, discriminatie, agressie en/of een hoge werkdruk. Een arbodienst kan je helpen bij het tegengaan van psychisch verzuim. Je kunt in samenwerking met je arbodienst een beleid opstellen voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In dit PSA-beleid benoem je de risico’s voor jouw werknemers, je stelt een protocol op voor ongewenste omgangsvormen en werkdruk. Daarnaast kun je een klachtenregeling instellen en een vertrouwenspersoon benoemen.

Wanneer schakel je een arbodienst in?

Je bepaalt zelf of je een contract afsluit met een arbodienst of een individuele bedrijfsarts. Omdat je de nodige expertise moet inzetten bij het begeleiden van zieke werknemers en het maken van een RI&E, is het verstandig dit direct te doen als je een bedrijf start of je eerste werknemer aanneemt. In je contract staat wanneer je verplicht bent de arbodienst in te schakelen.

Wat is het basiscontract arbodienst?

Halverwege 2018 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Dit is een verplichte overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts waarover iedere werkgever moet beschikken. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor jij je volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

In het basiscontract staan dus in ieder geval afspraken over:

  • de begeleiding van zieke werknemers;

  • de mogelijkheid tot een medisch onderzoek;

  • de mogelijkheid een bedrijfsarts te spreken.

Het basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts kan verder aangevuld worden met afspraken naar keuze. Kijk dus goed welke opties er zijn en welke arbodienst voldoet aan jouw wensen en verwachtingen. Kies in ieder geval voor een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts.

Wat vind je van dit artikel?

Claartje Vogel

Auteur

Claartje Vogel

Schrijft al meer dan 10 jaar over economie, financiën en ondernemen, onder andere voor MKB Servicedesk. Zoekt graag ingewikkelde zaken uit en houdt van verhalen vertellen. Reist ondertussen de wereld rond.