Wat staat er allemaal in een gedragscode?

Uitleg over het opstellen van een gedragscode

wat staat er allemaal in de gedragscode

Wanneer je personeel hebt, is het verstandig om een gedragscode op te stellen. Hierin is opgenomen welk gedrag wel en niet gewenst is. Waar moet je aan denken bij het opstellen van een gedragscode?

Het invoeren van een gedragscode zal voor sommige ondernemers als een overdreven maatregel in de oren klinken. Het kan echter een bijzonder nuttig document zijn, die helderheid schept bij werknemers. Zij weten dan beter wat er van hun verwacht wordt, en het is duidelijk wat wel en niet mag.

Doelstelling gedragscode

In een gedragscode wordt meestal eerst de doelstelling van het document geformuleerd. Naast het verschaffen van duidelijkheid en het scheppen van een prettige werksfeer kun je hierin de algemene doelstellingen van je bedrijf in opnemen. Vervolgens wordt het gewenste en ongewenste gedrag in algemene termen beschreven en vervolgens wordt ingegaan op specifieke situaties die relevant zijn voor de onderneming. Dit zou je kunnen onderverdelen in intern gedrag en gedrag tegenover externen. Hier volgen enkele voorbeelden:

Intern

Seksuele intimidatie

Drugs en alcohol

Privégebruik van internet onder werktijd

Privégebruik van de zakelijke telefoon

Werkweigering

Te laat komen

Extern

Belangenverstrengeling

Milieu

Politieke onafhankelijkheid

Steekpenningen

Klantinformatie

Let wel, dit zijn slechts voorbeelden van punten die je kunt opnemen. Kijk kritisch naar je eigen onderneming om belangrijke gedragspunten te formuleren voor je eigen gedragscode. Wees zo concreet mogelijk om verschil in interpretatie te voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld een verbod op sociale netwerksites als Facebook opnemen onder het kopje Privégebruik van internet onder werktijd.

Overtreden gedragscode

Bij overtreding van de gedragscode zal je sancties moeten opleggen. Een gedragscode die niet wordt gehandhaafd zal niet lang serieus genomen worden. Neem overtredingen dus mee in functionerings-of beoordelingsgesprekken.

Presentatie gedragscode

Net als bij huisregels mag een gedragscode niet discriminerend zijn, en mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Verder wil je geen sfeer van ‘werknemertje pesten’ creëren, denk daarom ook na over de presentatie van de gedragscode. Leg duidelijk uit aan je werknemers dat je uitgangspunt een prettige werksfeer en een productieve werkomgeving is.

Wat vind je van dit artikel?