Wat is interne bedrijfsfraude?

Hoe kan ik voorkomen dat mijn werknemers stelen?

Een pennetje hier, een ordner daar. Een pak printpapier mee naar huis, en het aantal gereden kilometers voor de kilometervergoeding kan ook best wel naar boven worden afgerond. Hoe voorkom je deze interne diefstal?

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven wel eens wordt gestolen door medewerkers. Interne criminaliteit is een pijnlijk onderwerp voor veel ondernemingen. Als ondernemer heb je vertrouwen gesteld in je medewerkers en het is alles behalve leuk als dit vertrouwen wordt geschaad.

Ook zorgt interne criminaliteit voor een groot probleem, want los van de financiële en materiele schade, is er vaak veel immateriële schade. Het vertrouwen is geschaad, de sfeer is gespannen. Het is daarom als ondernemer verstandig om het probleem te erkennen en maatregelen nemen om interne criminaliteit te voorkomen.

Wie krijgen er met interne bedrijfsfraude te maken?

Bij twee van de tien bedrijven worden minstens één keer per jaar met interne bedrijfsfraude geconfronteerd. Criminaliteit van medewerkers is een groot probleem en ieder bedrijf kan ermee te maken krijgen.

Waar gaat het dan om?

Bij interne criminaliteit gaat het altijd om strafbare, ongewenste en voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega’s.

De ‘top drie’ luidt:

1. privé gebruik of diefstal van eigendommen of geld van de onderneming;

2. declareren van niet-gewerkte uren of het nemen van vrije tijd zonder toestemming;

3. privé-uitgaven declareren of meer declareren dan eigenlijk is uitgegeven.

Wat is de schade van interne bedrijfsfraude?

Het geschatte verlies van de bedrijfswinst bedraagt zo’n 6 procent. De detailhandel schat de totale bedrijfsschade op tenminste 200 miljoen euro per jaar.

Wat kan ik doen om interne bedrijfsfraude te voorkomen?

Interne criminaliteit komt in alle sectoren voor, en het is moeilijk te voorkomen. Je kunt wel proberen een sfeer te creëren waardoor er niet gestolen hoeft te worden. Zorg dat niet alle verantwoordelijkheid bij een persoon ligt en dat de druk op de werknemers niet te groot wordt.

Vaak zijn de werknemers die stelen ook diegenen die het meeste vertrouwen genieten, zij kunnen immers overal makkelijk bij. Houd je oren en ogen open voor ‘rare’ dingen. Als er geld mist uit een kassa kun je je afvragen wie er allemaal in die kassa kan. Je kunt er dan voor kiezen dat nog maar een iemand de sleutel van de lade heeft.

Wat vind je van dit artikel?