Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer verlaagd naar 6 weken

AOW’er in dienst? Dit verandert er per 1 juli 2023

senior-storage-worker-in-uniform-and-notepad-oude-werknemer

Vanaf 1 juli 2023 verandert de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers. Ouderen met een AOW-uitkering die in loondienst werken, hebben momenteel nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Deze termijn wordt verkort naar 6 weken.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hierin staan regels die het aannemen van AOW-gerechtigde werknemers aantrekkelijker moet maken op het gebied van arbeidsrecht. Het financiële risico dat je als werkgever loopt als een AOW’er in dienst (langdurig) ziek wordt, is met deze wet een stuk kleiner.

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn regels opgenomen over opzegverbod, loondoorbetalingsplicht bij ziekte en een kortere duur van recht op ziekengeld.  

Termijn van 13 weken onderdeel van overgangsregeling

De loondoorbetalingstermijn van 13 weken is onderdeel van een overgangsregeling. Het oorspronkelijke voorstel van 6 weken loondoorbetaling voor zieke AOW’ers treedt binnenkort na een evaluatieperiode in werking.

De overgangsregeling was bedoeld om te kijken of werknemers die nog (net) niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, niet benadeeld zouden worden. Er werd rekening gehouden met mogelijke verdringing van deze groep. Na evaluatie blijkt dit niet het geval, dus wordt de loondoorbetalingsperiode alsnog verlaagd naar 6 weken.

Overgangsrecht voor bestaande ziektegevallen

Voor sommige AOW’ers geldt een overgangsrecht:

  • Als een AOW’er al ziek is vóór de ingangsdatum van de wijziging (1 juli 2023), dan blijft de doorbetalingsperiode van 13 weken gelden. Werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden, hebben recht op de kortere loondoorbetalingsperiode van 6 weken.

  • Zit er minder dan 4 weken tussen verschillende ziekteperioden? Dan wordt dit gezien als 1 ziekteperiode. Dus wordt een AOW’er in loondienst ziek vóór 1 juli 2023 en herstelt hij of zij binnen 13 weken? Als de werknemer vervolgens binnen 4 weken weer ziek wordt, moet de werkgever het loon ook volgens de oude regels doorbetalen en de maximale termijn van 13 weken volmaken.

Wetswijziging is nog niet definitief

De wetswijziging is trouwens nog niet definitief en ligt voor goedkeuring bij de Tweede en Eerste Kamer. De gekozen datum van 1 juli 2023 moet werkgevers en werknemers voldoende tijd bieden om zich voor te bereiden op de wetswijziging.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.