Wat kost een zieke werknemer? Bereken je kosten

Met een verzuimverzekering ben je gedekt

taking-tablet-VTU9CJB

Wat kost het je als een werknemer kortdurend of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je deze drukken of verzuim voorkomen? Dat lees je in dit artikel.

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer leidt al snel tot hoge kosten. Ook als het gaat om kortdurend verzuim, waarbij iemand maar een of enkele dagen ziek is.

Kosten verzuim per dag

Wat kost een zieke werknemer per dag? Schrik niet, het kost je namelijk gemiddeld € 250 tot wel € 300 per dag en dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je bent al gauw 2,5 keer het dagloon kwijt. 

Directe en indirecte verzuimkosten

Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de verplichte doorbetaling van het loon (70 tot 100%) en kosten voor arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan kosten verzuim?

Je kunt de verzuimkosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kosten, uitgaande van een werknemer met een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 36.500 (CPB, 2020). De loondoorbetaling bij ziekte is gemiddeld € 153 per dag. Daar komen nog extra verzuimkosten bij.

Indicatie kosten verzuimende werknemer per dag:

 • Loondoorbetaling: € 153

 • Kosten vervanging: € 191

 • Omzetverlies tijdens afwezigheid: € 43

 • Kosten arbodienstverlening: € 10

 • Interne verzuimbegeleiding: € 8

 • Totaal verzuimkosten: € 405 per dag

De exacte verzuimkosten zijn volledig afhankelijk van jouw situatie. De kosten voor vervanging zijn vaak hoger dan het salaris als je bij een uitzendbureau of detacheringsbureau aanklopt. Mocht je dit (voor een deel) intern kunnen oplossen, dan kun je besparen op die extra kosten.

Ook je omzetverlies is volledig afhankelijk van de aard en omvang van het werk dat je werknemer doet. Misschien lopen er wel grote klanten weg als je gerespecteerde salesmanager ziek is. Dat kan je dus flink wat omzet kosten.

De kosten voor arbodienstverlening kunnen ook sterk verschillen. In de basis ben je ongeveer € 120 per jaar kwijt per werknemer aan arbodienstverlening. Dat is minder dan € 1 per dag. Afhankelijk van de afspraken tussen jou en je arbodienst kunnen daar nog kosten bij komen. Bijvoorbeeld als er arbeidsdeskundigen worden ingezet buiten je basispakket om.

Daarnaast ben je ook zelf tijd kwijt aan verzuimregistratie en -begeleiding. Denk aan de verzuimgesprekken met je werknemer, het contact met de arbodienst en je verplichtingen rondom re-integratie.

Bereken je verzuimkosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Voor een indicatie kun je bijvoorbeeld de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl, gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS. Let op: dit is slechts een indicatie. De exacte kosten kunnen in de praktijk anders zijn.

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid

Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) ben je verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid minimaal 70 procent van het loon uit te betalen. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, moet je dit in ieder geval het eerste jaar (52 weken) aanvullen tot het minimumloon. 

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties e.a.). In dat geval kun je een vergoeding krijgen van het UWV om het loon van je werknemer door te betalen. Maar in de meeste gevallen zul je zelf het loon van een zieke werknemer moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. 

Kosten afhankelijk van CAO

In een CAO kan ook vastgelegd zijn dat je meer moet betalen dan 70 procent. In veel CAO’s staat vast dat er in het eerste jaar 100 procent van het loon moet worden betaald en in het tweede jaar 70, 80 of 90 procent. 

Op grond van de CAO voor jouw bedrijfstak zijn er ook een aantal loonelementen en vergoedingen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Denk aan:

 • Pensioen

 • Vakantietoeslag

 • Structurele provisie of winstuitkering

 • Auto van de zaak

 • Gratificaties

Re-integratie kosten

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van je zieke werknemer. Doe je dit niet op de juiste manier, dan kun je een boete krijgen (loonsanctie). De kosten voor re-integratie bestaan uit: 

 • kosten re-integratietraject

 • aanpassing van de werkplek en hardware

 • aanpassing taak- en rolverdeling

 • opleiding en training ivm aangepaste werkzaamheden

 • extra arbodienstverlening 

 • papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies.

Onderschat de kosten van de re-integratie niet. Want het kan een intensief en dus kostbaar traject zijn. De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen bijvoorbeeld al meer dan € 1.000 zijn.

Kosten arbeidsongeschiktheid na twee jaar

Als je werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog niet (volledig) kan werken, dan komt hij waarschijnlijk in aanmerking voor een WGA- of IVA-uitkering (volgens de WIA). 

Als werkgever betaal je daardoor mogelijk een hogere premie aan het UWV. Grote en middelgrote werkgevers hebben namelijk te maken met een (deels) individuele premie voor de WGA. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie.

Verzuim verzekeren

Je kunt verzuimkosten voor een groot deel voorkomen door je te verzekeren. Hiervoor kun je een verzuimverzekering afsluiten. Als een van je werknemers dan ziek wordt, ontvang je een vergoeding, zodat je het loon van je werknemer kunt blijven betalen.

Een verzuimverzekering afsluiten kan ook via een verzekeringsadviseur. Die beoordeelt jouw persoonlijke situatie en adviseert welke verzuimverzekering het beste hierop aansluit.

Verzuimverzekering werkgever en arbodienstverlening

Daarnaast bieden sommige verzekeraars verzuimverzekeringen in combinatie met arbodienstverlening. Hierdoor worden alle voorgeschreven interventies (acties door de arbodienst) vergoed. En dat levert minder bijkomende kosten op.

Kosten verzuimverzekering berekenen

De premie voor een ziekte verzuimverzekering ligt ongeveer tussen de 1,5% en 5,5% van je totale loonkosten. De hoogte van het exacte percentage hangt af van verschillende factoren, zoals de werkzaamheden en samenstelling van je personeel, het ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar en de gekozen dekking.

WGA-premie

Ben je eigenrisicodrager bent voor de WGA? Dan kun je een WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten. Daarmee dek je de kosten voor werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn en een WGA-uitkering ontvangen.

Verzuim voorkomen en beperken

Je kunt verzuim niet helemaal voorkomen, maar je kunt het wel verlagen. 70% van het verzuim in Nederland komt door een psychisch probleem. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kun je voorkomen op de werkvloer. Hoe je dat doet? Lees 7 tips om psychisch en lichamelijk ziekteverzuim te beperken.

Bronnen: CPB, CBS, Veerkrachtig, Elsenaar, Claris

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.