Wat is de beste locatie voor mijn pand?

En hoe bepaal ik dat?

Locatie huizen

Het kiezen van een locatie voor je bedrijf is erg belangrijk en hangt van veel verschillende dingen af. Waar kun je je het beste vestigen met je bedrijf en waar moet je op letten? Een checklist.

Het belang van de vestingsplaats voor het succes van een bedrijf wordt vaak onderschat. De ondernemer neemt niet vaak de tijd om tot een weloverwogen locatiekeuze te komen. Doe dus altijd een uitgebreid onderzoek naar wat voor jouw bedrijf de beste locatie is. Laat je daarbij niet beperken tot het zoeken in één regio of bij één makelaar. Neem ook niet te snel een beslissing waar je niet honderd procent achterstaat omdat er mogelijke kapers voor hetzelfde pand op de kust staan. Eenmaal gevestigd ga je namelijk ook niet snel meer weg, dus het moet allemaal goed doordacht zijn.

Bestemmingsplan en vergunningen

Wat mag je allemaal op de locatie die je op het oog hebt? Dat is de eerste vraag die je moet stellen. Als je een slagerij wilt beginnen moet de auto met het vlees volgens voorschriften dichtbij je winkel komen. Als dit niet mogelijk is, kan je de slagerij nooit bevoorraden. Ook is het mogelijk dat de gewenste ondernemingsactiviteiten niet in dat pand kunnen worden verricht omdat er een andere bestemming op het pand rust. Blijft het pand ook geschikt bij verandering van bedrijfsactiviteit? In het bestemmingsplan staat ook hoeveel grond mag worden bebouwd, welke uitbreidingen mogelijk zijn. Ook is van belang wat de bestemmingsplannen van de aangrenzende gebieden zeggen. Komt er een grote weg, een groot winkelcentrum? Deze bestemmingsplannen zijn aanvraag bij de gemeente en in sommige gevallen bij de provincie.

Bereikbaarheid

Zorg dat je doelgroep je weet te bereiken. Als je een studentenuitzendbureau begint, kan je het pand vlakbij de universiteit gaan zoeken. Maar een bouwbedrijf moet juist weer dichtbij de uitvalswegen zitten. Weer waar je afzetmarkt zit. Naast je klanten moeten ook je leveranciers je makkelijk kunnen bereiken. Let ook op details. Je kan dichtbij een snelweg zitten maar als het daar iedere dag uren vaststaat, heb je weinig aan de bereikbaarheid. Onthoud, je moet bereikbaar zijn, niet alleen maar gemakkelijk te vinden. Zijn er ook genoeg parkeermogelijkheden?

Imago

Zorg dat je pand uitstraalt hoe jij wilt dat de klant je ziet. Het gebouw moet echt bij je passen. Als je een ontzettend sjiek pand hebt, kan dat een te hoge drempel vormen voor een klant om zomaar even binnen te stappen. Ook horen sommige bedrijven in het centrum en anderen aan de rand van een stad. Laat je niet te snel verleiden door de meest fantastische ruimtes als ze niet functioneel zijn. Ook iedere stad of regio heeft zijn eigen imago, wil jij daar bij horen? Vraag jezelf ook af hoe herkenbaar je wilt zijn. Wil je vanaf de straat zichtbaar zijn met eigen logo of hoeft dat niet? Je kan er voor kiezen om in een bedrijfsverzamelgebouw te gaan zitten maar dan moet je je realiseren dat je ook te maken krijgt met andere huurders in je pand. Zij bepalen mede het imago dat je hebt.

Kosten

Uiteraard spelen ook de kosten een grote rol bij het kiezen van een locatie. Status en schaarste bepalen de prijs van het pand. De markt zorgt dat een locatie wel of niet aantrekkelijk is en dus welk prijskaartje eraan hangt. Wil je iets kopen of huren? Als je iets kleins zoekt op een toplocatie, hoort kopen vaak niet tot de opties.

Soms is het mogelijk dat de overheid subsidies geeft aan bedrijven die zich op een bepaalde plek vestigen. Zo stimuleert de overheid enkele bedrijventerreinen. Jij profiteert door goedkoop ergens te zitten waar door die subsidies ook vele andere bedrijven zijn gevestigd.

Omgeving

Welke voorzieningen heb je nodig in de buurt? Welke telecommunicatievoorzieningen zijn er? Hoe is de werknemersmarkt in de buurt waar je zit? Goed personeel is moeilijk te vinden, zorg dus dat er in de regio specialisten zitten die jij nodig hebt.

Kortom

Vele factoren spelen een rol als je wilt kijken welke locatie het beste is. Laat je goed voorlichten door meerdere partijen, zoals de gemeente, je bank en de lokale makelaars.

Hier volgt een checklist.

Bestemmingsplan en vergunningen

 • Wat is toegstaan vanuit bestemmingsplan

 • Laad- en losmogelijkheden

 • Toekomst voor de locatie

 • Uitbreidingsmogelijkheden

 • Ook geschikt bij verandering bedrijfsactiviteit

Bereikbaarheid

 • Ligging nabij leveranciers en klanten

 • Parkeerruimte in de buurt

 • Ligging van concurrentie (wil je juist dichtbij of ver van ze afzitten?)

Imago

 • Uitstraling pand

 • Uitstraling stad/regio

 • Verkeersveiligheid / criminaliteit

 • Zichtbaarheid pand en logo

Kosten

 • Is de locatie zijn prijs waard?

 • Wil je kopen of huren en kan dat op de locatie?

 • Mogelijke subsidies

 • Huisvesting- en transportkosten

Overig

 • Telecommunicatievoorzieningen

 • De werknemersmarkt

 • Recreatieve voorzieningen in de omgeving

Wat vind je van dit artikel?