Personeelstekort is grootste belemmering voor 40% van de ondernemers

Werkdruk onder personeel ook toegenomen

Wat heb ik aan een personeelshandboek

Aan het begin van het derde kwartaal van 2023 had driekwart van de ondernemers te maken met een personeelstekort, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 40% van de ondernemers met een personeelstekort geeft bovendien aan dat dit de grootste belemmering vormt in de bedrijfsvoering. Klein lichtpuntje: het aantal ondernemers dat te maken heeft met een personeelstekort is wel gedaald. In Q3 2022 was dat namelijk nog ruim 84%.

Personeelstekort leidt tot meer werkdruk  

Het tekort aan personeel heeft ook gevolgen voor ondertallig personeel. Ruim 1 op de 3 werkgevers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen. Dat blijkt uit conclusies op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Daarnaast ervaren ondernemers ook andere negatieve gevolgen van het personeelstekort. Zo geeft 15% van de ondervraagden aan dat de arbeidskosten zijn gestegen en zegt 11% noodgedwongen minder geschikt personeel aan te nemen.

Belangrijkste belemmering bedrijfsvoering

In de enquête geven ondernemers ook aan wat ze ervaren als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. Sinds de meeste coronabeperkingen werden opgeheven in 2021, steeg het percentage ondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering ervaart aanzienlijk. Dit bereikte een hoogtepunt in Q3 van 2022. Toen lag dit percentage op 48%. Inmiddels ligt dit percentage iets lager, op ruim 40%. 

In bepaalde sectoren speelt het tekort aan arbeidskrachten een grotere rol. Zo ervaren ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de vervoer-en opslagsector een tekort aan personeel het vaakst als belangrijkste belemmering.

Personeel werven lastig

Bedrijven ervaren verschillende problemen bij het vinden van nieuw personeel. Ruim een kwart van de bedrijven geeft aan dat het aantal werkzoekenden beperkt is. Daarnaast geeft ruim 16% aan dat het erg lastig is gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral voor bedrijven in de autohandel en - reparatie en de industrie wordt dit probleem als belangrijkste belemmering ervaren. 

Een ander probleem dat speelt, is dat mogelijke arbeidskrachten steeds vaker voor werk buiten hun sector kiezen. Vooral ondernemers binnen de horeca en detailhandel lopen hier tegenaan.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.