Regels voor gebruik oproepkrachten

Waar moet je rekening mee houden?

Regels voor gebruik oproepkrachten

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Oproepkrachten zijn flexibele werknemers, maar ze hebben wel recht op het maken van uren. Ze zijn minder flexibel dan vaak gedacht wordt door werkgevers. Werkgevers moeten goed letten op de regels voor het gebruik van oproepkrachten.

De term oproepkracht kan meerdere soorten arbeidsovereenkomsten omvatten. De verschillende contracten brengen ook weer andere verplichtingen met zich mee voor de werkgever en de werknemer. Het gaat om de volgende 3 soorten contracten:

Wat houdt het oproepcontract met voorovereenkomst in?

De werkgever kan een werknemer oproepen om te werken. De werknemer beslist zelf of hij of zij komt werken. Gaat de oproepkracht werken? Dan ontstaat een arbeidsovereenkomst zoals vastgelegd in de voorovereenkomst. Hierin is vooraf vastgelegd onder welke condities de werknemer werk verricht. De voorovereenkomst is te vergelijken met een intentieverklaring, maar het is geen arbeidsovereenkomst.

Wanneer gebruik je een nulurencontract?

Ook bij een nulurencontract roept een werkgever de werknemer op om te werken. Het is een tijdelijk of een vast contract, maar er zijn geen uren vastgelegd in het contract. De werkgever betaalt alleen loon als een werknemer gewerkt heeft. Bij een oproep ontstaat er recht op minimaal 3 uren aan loon. Een nulurencontract is alleen mogelijk voor de eerste 6 maanden van het dienstverband. Het ontslaan van oproepkrachten vinden werkgevers vaak niet nodig. Medewerkers die ze niet meer in willen zetten roepen ze gewoon niet meer op. 

Wat is een min-maxcontract?

Dit is een contract voor een bepaalde tijd of een vast contract. Hierin hebben de werkgever en de werknemer een aantal uren vastgelegd. Dit zijn de zogenaamde garantie-uren. Daarnaast spreken de partijen af voor hoeveel uren de werknemer nog oproepbaar is. Bij ziekte heeft de werknemer minimaal recht op doorbetaling van de garantie-uren. Voor de flexibele uren is het ontslaan van de oproepkrachten (de flexibele uren) niet nodig.

Minimaal 4 dagen van tevoren oproepen

Een werkgever moet een werknemer minimaal 4 dagen van tevoren op de hoogte stellen wanneer de werknemer op het werk wordt verwacht. Anders mag de werknemer het werken weigeren. Als de werkgever de opgeroepen uren binnen 4 dagen vóór het opgeroepen tijdstip annuleert, heeft de werknemer recht op betaling van de ingeplande uren.

Wijziging voor regels oproepkrachten 2020

In 2020 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels rondom de oproepkrachten. Deze werknemers hebben sinds 2020 ruimere oproeptermijnen (4 dagen van tevoren) en na één jaar oproepdiensten bestaat er recht op vaste uren. 

Wat vind je van dit artikel?