Financieel plan maken voor je onderneming

Deze begrotingen horen in je ondernemingsplan

Geld om te groeien maak een financieel plan

Tijdens elke levensfase van je bedrijf is een goed financieel plan cruciaal. Voor jezelf is zo'n plan heel handig om je financiële koers uit te stippelen. Daarnaast kunnen financiers en andere partijen je vragen om een ondernemingsplan met financiële onderbouwing. Hoe maak je dit plan? Volg deze stappen.

Waarom een financieel plan maken?

Een financieel plan is nuttig voor alle ondernemers. Bij de start van je bedrijf maak je al een ondernemingsplan met daarin de nodige financiële verwachtingen. Daarna is het nuttig om ieder jaar bepaalde begrotingen opnieuw te maken. Daar kun je als ondernemer op sturen. Ook als je groeiplannen hebt, een zakelijke lening nodig hebt, een overname wil voorbereiden of een andere koerswijziging wil doorvoeren is een nieuw financieel plan nodig.

Een financieel plan is belangrijk voor:

 • Je eigen inzicht als ondernemer

 • Het verkrijgen van financiering of subsidie

 • Het aankopen of leasen van bedrijfsmiddelen

 • De samenwerking met belangrijke partners en klanten

 • Medewerkers die financiële beslissingen nemen

 • Je boekhouder of financieel adviseur

Belang van een financieel plan

Je hebt een idee. Maar is het ook financieel haalbaar? Het maken van een financieel plan kan je dat inzicht geven. Cijfers liegen niet en kunnen je helpen een realistische koers te varen. Onderbouw je plannen daarom altijd met cijfers. Pak je administratie (en je boekhouder) erbij en bepaal, op basis van je resultaten in combinatie met je doelen, wat financieel haalbaar is. Beschrijf dit zo goed mogelijk in een financieel plan met de nodige begrotingen en onderbouwing.

Hoe maak je een financieel plan?

Door het maken van begrotingen krijg je meer inzicht in de financiële haalbaarheid van je plannen. Het geeft je inzicht in waar je nu staat en wat de verwachtingen zijn. Een financieel plan bestaat dan ook voornamelijk uit begrotingen. De volgende begrotingen zijn onderdeel van je financieel plan.

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting, ook wel resultatenbegroting genoemd, maakt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. De exploitatie begroot je voor meerdere jaren. Bepaal eerst hoeveel omzet je verwacht. Bereken dan de inkoopkosten en trek die van de omzet af, dat is je brutowinst. Trek daar ook alle bedrijfskosten vanaf (zie hieronder). De waardevermindering van je bedrijfsmiddelen (afschrijving) mag je als kosten rekenen. Trek ook dat van de brutowinst af. Daarna trek je er nog de belastingen vanaf. 

Vermeld in de exploitatiebegroting bedragen exclusief btw. Houd er rekening mee dat personeelskosten niet alleen bestaan uit het brutoloon van je werknemers. Reken erop dat je ongeveer 30 procent aan extra kosten kwijt bent bovenop het brutoloon, onder meer door vergoedingen, pensioenen en verzekeringen voor werknemers.

Tip: bekijk een voorbeeld exploitatiebegroting

Bedrijfskosten

Als onderbouwing voor de exploitatiebegroting moet je inzicht geven in alle bedrijfskosten. Ook dit doe je voor meerdere jaren. Aan de orde komen de afschrijvingen en kosten voor:

 • Inkoop

 • Huisvesting

 • Promotie (marketing)

 • Vervoer

 • Inventaris

 • Administratie

 • Personeel

 • Rente- en bankkosten

 • Verzekeringen

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft aan hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je bedrijf in bepaalde maanden extra geld nodig heeft en wanneer het slim is om een investering te doen. 

Bepaal eerst je beginsaldo (per 1 januari). Zet daarna op een rij welke inkomsten en uitgaven je in elke maand verwacht. Stel vast of er in een bepaalde maand een overschot of tekort is. Pas daarna de begroting aan om tekorten weg te werken. 

Houd rekening met betaaltermijnen van klanten die op rekening betalen. Het kan bijvoorbeeld 30, 45 of zelfs 60 dagen duren voordat iemand zijn rekening betaalt. Denk ook aan vakanties, je hebt in die periode misschien minder of geen opdrachten of klanten. Sommige betalingen zijn periodiek en kun je niet uitstellen, zoals belastingen, huur, telefoonkosten en lonen. Zorg bij een liquiditeitsbegroting dat de bedragen inclusief btw zijn.

Tip: lees meer over het maken van een liquiditeitsbegroting

Financieringsbegroting

In een financieringsbegroting laat je zien hoe je jouw bedrijfsinvesteringen wil gaan financieren. Je zet de geplande investeringen op een rij: wat je van plan bent + het benodigde bedrag. Dit deel wordt ook wel de investeringsbegroting genoemd. Daarna bepaal je hoe je dit gaat betalen. Bijvoorbeeld vanuit je eigen vermogen (eigen geld of bedrijfsvermogen) of vanuit vreemd vermogen (via financiers, zoals een bank of investeerders). 

Je zet alle onderdelen van de financiering op een rij: vorm van financiering + het bedrag. Dit moet wel realistisch zijn. Verwacht niet dat je zomaar een paar miljoen euro bij de bank kunt ophalen.

Tip: bekijk een voorbeeld financieringsbegroting

Financieel plan voorbeeld + extra tips 

Online zijn er meerdere voorbeelden en sjablonen te vinden die je kunt gebruiken bij het maken van een financieel plan. Via de links hierboven vind je al handige voorbeelden van de verschillende begrotingen. 

Verder heeft bijvoorbeeld microfinancier Qredits sjablonen voor een eenvoudig financieel plan, een uitgebreid financieel plan, een template exploitatiebegroting en een template liquiditeitsbegroting. Met deze bestanden kun je zelf aan de slag en alle cijfers invullen.

Een financieel plan is ook nodig om de groei van je bedrijf mogelijk te maken. Lees meer praktische tips in dit whitepaper.

Whitepaper: Hoe regel je bedrijfsfinanciering?

GRATIS

Financieel plan ondernemingsplan

Een financieel plan is een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan. Daarin beschrijf je wat jouw onderneming precies doet of gaat doen. Aan het ondernemingsplan kan een financier zien of investeren in je bedrijf de moeite waard is. Je beschrijft vooral:

 • Wie jij bent als ondernemer

 • Wie je doelgroep is en welke markt je wil veroveren

 • Welke trends, ontwikkelingen en risico's er in je branche zijn en hoe je daarop in gaat spelen

 • Welke investeringen nodig zijn voor je plannen

 • Wat de kosten van je bedrijf worden

 • Hoe je genoeg winst gaat maken

Zoals gezegd is de financiële onderbouwing van je plannen cruciaal. Neem daarom altijd de nodige begrotingen op in je ondernemingsplan.

Wil je een volledig ondernemingsplan maken om je financier te overtuigen? Lees het artikel: Hoe stel ik een ondernemingsplan (businessplan) op?

Advies financieel plan maken

Het is nuttig om zelf inzicht te hebben in je cijfers. Een financieel plan maken is dus goed voor je ontwikkeling als ondernemer. Toch is het verstandig om samen te werken met een specialist. Zeker als je een financieel plan maakt voor een externe partij, zoals een bank of een andere financier, is het belangrijk dat alle berekeningen kloppen en het plan realistisch is. Anders zul je geen financiering krijgen voor je plannen. Een financieel adviseur, accountant of boekhouder kan je helpen bij het maken van een financieel plan.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.