DEI+ subsidie voor energie- en klimaatinnovatie

Subsidieregeling voor bedrijven ter bevordering van innovatieve klimaatprojecten

technologie-3d-printen
Doelenstellen - mockup

Concreet doelen stellen: the road to success

Met de DEI subsidie stimuleert de Nederlandse overheid het verduurzamen van bedrijven. Denk aan maatregelen om minder CO2 uit te stoten, het hergebruiken van afval voor nieuwe materialen en meer. Een subsidie voor innovatieve ondernemers dus. Lees hier wat de DEI+ subsidie precies is, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je 'm aanvraagt.

Wat is DEI+ subsidie?

DEI, of DEI+, staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Een subsidieregeling als ondersteuning om te investeren in innovatieve technieken die bedrijven energiezuiniger maken. Denk daarbij aan technieken waardoor je minder CO2 uitstoot of waardoor je afval kunt hergebruiken voor nieuwe materialen. 

De DEI regeling is voor ondernemers die minder energie willen gebruiken in hun productieproces, innovatieve technieken willen testen waarmee ze minder CO2 uitstoten of een ander innovatief idee hebben dat zich richt op het verduurzamen van je bedrijfsprocessen en/of de energietransitie. 

Het doel van DEI

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 zo’n 49 procent minder broeikasgassen mag uitstoten ten opzichte van 1990. De DEI-subsidie is in het leven geroepen om pilot- en demonstratieprojecten te ondersteunen die hieraan bijdragen: projecten die kosteneffectief CO2-uitstoot reduceren. 

Als zo’n demonstratieproject succesvol is, dan kunnen ook andere bedrijven profiteren van deze nieuwe, innovatieve techniek. Zo’n project biedt andere bedrijven perspectieven. Op die manier ondersteunt de DEI+-subsidie de duurzame groei van ondernemend Nederland.

Hoe kom je in aanmerking voor DEI-subsidie?

De DEI+-subsidie is een regeling voor zowel grote als kleinere bedrijven in Nederland en Caribisch Nederland. Iedereen die wil investeren in hernieuwbare energiebronnen of in innovatieve technieken om een bedrijf energiezuiniger te maken, mag een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Thema’s DEI+ 2022

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2022 de volgende de thema's:

  • Waterstof en groene chemie

  • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS - Carbon Capture, Utilisation and Storage) 

  • Circulaire economie: recycling en hergebruik van afval, overstap van fossiele grondstoffen op biobased grondstoffen - alleen voor projecten met meer dan 3 miljoen subsidie.

  • Energie-efficiëntie: project die zorgen voor vermindering van energieverbruik in het productieproces.

  • Hernieuwbare energie, inclusief ruimtelijke inpassing. Denk aan windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht.

  • Lokale infrastructuur. Bijvoorbeeld een infrastructuur zoals een warmtenetwerk waarbij het mogelijk is dat ook andere ondernemingen aangesloten worden.

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

  • Lokale infrastructuur

  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

De voorwaarden van DEI+

Voor demonstratie- of pilotprojecten die over bovenstaande thema’s gaan, kun je de DEI+-subsidie aanvragen. Dat doe je bij het RVO. Je project moet passen binnen een van de thema’s en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die verschillen per thema. Hier lees je alles over de thema’s Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget DEI-regeling

Er is in 2022 voor de DEI+ € 74,6 miljoen te verdelen, daarnaast zijn er extra potjes met aanvullend budget van € 29,4 miljoen voor het thema waterstof en groene chemie en € 9 miljoen voor het thema aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Aanvraagperiode DEI+ in 2022

Je kunt de subsidie DEI+ aanvragen van vrijdag 1 april 2022, 09.00 uur tot dinsdag 10 januari 2023.

Tip: de aanvraag kost veel tijd. Je kunt je projectidee gratis en zonder verplichting laten bekijken door een adviseur van het RVO. 

Andere milieusubsidies voor ondernemers

De DEI+ is een van de subsidies die valt onder de regelingen van Topsector Energie. Hier vallen ook de SDE++ en de HER+ onder. Voor kleinere investeringen kun je kijken naar de KIA (Kleinschaligheid Investering Aftrek), MIA/VAMIL of EIA (Energie-Investeringsaftrek). Zo wordt het makkelijker gemaakt om duurzaam te ondernemen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.