Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking

Welke gevolgen heeft dat voor transportbedrijven?

truck-vrachtwagen-cargo-vervoer-cabotage

In 2026 gaan transportbedrijven vrachtwagenheffing betalen per gereden kilometer op Nederlandse snelwegen en een aantal provinciale en lokale wegen. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing 

Op 22 maart 2022 stemde de Tweede Kamer in met het ‘wetsvoorstel Vrachtwagenheffing’. Vanaf omstreeks 2026 gaan binnen- en buitenlandse vrachtwagens een heffing per gereden kilometer betalen. De heffing geldt voor alle Nederlandse snelwegen en een aantal provinciale en lokale wegen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel. De wetswijziging is dus nog niet definitief.

Vrachtwagenheffing vervangt Eurovignet

De vrachtwagenheffing vervangt het huidige Eurovignet (Belasting Zware Motorvoertuigen). Die wordt bij de invoering van de nieuwe wet afgeschaft. 

Voor wie geldt de nieuwe wegenbelasting vrachtwagen?

Het zijn met name transportbedrijven die vrachtwagenheffing gaan betalen. De heffing is namelijk van toepassing op vrachtwagens vanaf 3500 kg die goederen vervoeren. Andere voertuigen die zwaarder zijn dan 3500 kg vallen buiten beschouwing, zoals: 

  • Bussen

  • Brandweerwagens

  • Vuilniswagens

  • Mobiele kranen

  • Landbouwtrekkers 

Hoe hoog wordt de vrachtwagenheffing?

Afhankelijk van eigenschappen van de vrachtauto’s en de gewichtsklasse van het voertuig komt de heffing straks uit op gemiddeld 15 cent per gereden kilometer. Dit geldt op alle Nederlandse snelwegen en een aantal regionale en lokale wegen. Welke kleinere wegen dat precies zijn, zal de komende tijd duidelijk worden. 

Whitepaper: Eerste hulp bij importeren

GRATIS

Schonere vrachtwagens betalen lagere tarieven

De wegenbelasting vrachtwagen is op dit moment al afhankelijk van de brandstof waarop het voertuig rijdt. Er geldt een vrijstelling voor vrachtauto’s met een elektromotor of een waterstofverbrandingsmotor. Voor hybride varianten geldt de gebruikelijke heffing. 

De nieuwe wet is een middel om verdere druk te zetten op het innoveren van het wagenpark. Zwaardere en ‘vuilere’ vrachtwagens betalen meer heffing. Anderzijds gaan schonere vrachtwagens lagere tarieven betalen, zoals dat bij particuliere voertuigen al het geval is.

Motorrijtuigenbelasting omlaag, nettokosten omhoog

Per 2026 gaat de motorrijtuigenbelasting verder omlaag, maar per saldo zijn transportbedrijven niet goedkoper uit. De vrachtwagenheffing zorgt voor een hogere rekening in vergelijking met de huidige situatie.

Opbrengst geïnvesteerd in transport- en vervoerssector

De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt geïnvesteerd in de transport- en vervoerssector. Zo kan de sector verder innoveren en verduurzamen. Denk hierbij aan een groter aandeel elektrische vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en de vermindering van het aantal gereden vrachtwagenkilometers door efficiëntere routes. 

Voor welke provinciale en lokale wegen er een heffing komt is nog niet volledig duidelijk. Er wordt per provincie gekeken waarvoor de vrachtwagenheffing wordt ingezet. Op deze manier kan de overheid het vrachtverkeer op bepaalde wegen ontmoedigen en plaatselijke verkeersdrukte verminderen. 

Vrachtwagenheffing niet nieuw

In meerdere Europese landen is een heffing voor vrachtauto’s al de normaalste zaak van de wereld. Deze vorm van wegenbelasting vrachtwagen is al ingevoerd in onder andere België, Duitsland, Oostenrijk en Polen. Landen als Spanje en Frankrijk pakken het anders aan: zij berekenen hogere kosten door via tolwegen.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.