Wat is de BMKB (borgstellingskrediet midden- en kleinbedrijf)?

Kom ik vanuit de overheid in aanmerking voor BMKB-krediet?

Wat is de BMKB

Krijg je financiering niet rond, maar heb je wel goede bedrijfsperspectieven? Dan kun je via je financier bij de overheid aankloppen voor de borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB).

De BMKB is een borgstellingsregeling (vorm van subsidie) van de overheid die garant staat voor een deel van je zakelijke lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal eerder bereid zijn je bedrijf een lening te verstrekken. Kortom, het is de moeite waard om je te verdiepen in BMKB-regeling als een financier je in eerste instantie geen lening verstrekt.

Lees meer over de groene variant: BMKB-Groen

BMKB krediet aanvragen, hoe werkt dat? 

Borgstellingskrediet mkb aanvragen doe je niet zelf, maar laat je over aan de kredietverstrekker. Zij kunnen de regeling toe laten passen. De BMKB kan maar door 1 financier verstrekt worden. 

Tot wanneer kan je borgstellingskrediet aanvragen? 

De BMKB loopt in ieder geval tot en met 1 juli 2023. Ondernemingen met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met het borgstellingskrediet. Voor hogere bedragen geldt dat je maximaal de helft kunt financieren van de kredietverstrekking, waarbij het maximum is vastgesteld op € 1,5 miljoen. Op het borgstellingskrediet staat de overheid voor 90% borg, dat biedt dus veel zekerheid voor een financier die jou geld verstrekt.

Wat zijn de voorwaarden om voor de BMKB in aanmerking te komen? 

Om gebruik te kunnen maken van het borgstellingskrediet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zijn er een aantal algemene eisen, maar ook voorwaarden die te maken hebben met de kredietwaardigheid en bepaalde eigenschappen van je onderneming. 

Voordat er inhoudelijk wordt gekeken naar je bedrijf moet je eerst voldoen aan een aantal algemene voorwaarden waaruit blijkt dat je binnen de doelgroep past. Deze algemene voorwaarden luiden als volgt: 

  • Je bedrijf bestaat minimaal 3 jaren (voor starters zijn er andere regelingen) 

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers (de mkb-grens)

  • De omzet is niet hoger dan € 50 miljoen of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen 

  • Je hebt een bv, vof, eenmanszaak of maatschap in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba

  • Je bedrijf niet actief is in de volgende sectoren: vastgoedexploitatie, verzekerings- en financiering, publiek verzekerde zorg, land- en tuinbouw of visserij 

  • 1 financier kan borgstellingskrediet verstrekken 

Het complete overzicht van voorwaarden vind je in: overzicht BMKB-voorwaarden.

Rente en provisie borgstellingskrediet 

Een kanttekening bij de borgstellingskrediet is dat geld lenen geld kost. Zo moet je net als bij elke lening gewoon rente betalen aan de bank. Daarnaast moet je een eenmalige provisie betalen aan de overheid. Dit is vanuit het verzekeringsbeginsel: Er wordt risico gelopen, dus betaal je een premie. 

Hoeveel je precies aan provisie betaalt, hangt af van de looptijd van het geleende BMKB-krediet. Voor niet-innovatief BSK (komen we later op terug) varieert de provisie van 3,9% tot 5,85%. Voor innovatief BSK betaal je tussen de 5,55% en 8,35% aan provisie. 

Ook non-bancaire geldverstrekkers kunnen borgstelling mkb kredieten aanvragen

Daarnaast kunnen ook non-bancaire financiers zich aanmelden om hun klanten financiering onder deze regeling te bieden. Je kunt dus bij een aantal financiers terecht, maar uiteindelijk zal de overheid slechts voor 1 lening bij 1 financier deels garant staan. 

Afwijkende situaties en andere voorwaarden MKB krediet 

De regeling BMKB is een instrument om de toegang tot bancair krediet te verbeteren door middel van een overheidsgarantie aan banken op verstrekt krediet. Onder bepaalde voorwaarden beschikt de BMKB naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor de volgende situaties: 

1. Borgstellingskrediet startende ondernemer (korter dan 3 jaar actief als ondernemer) 

Als starter kun je ook gebruik maken van de BMKB. De voorwaarden zijn dan net wat anders. Zo is het maximale leningsbedrag € 266.667. Bovendien staat de overheid borg voor 67,5% (loopt dus minder risico) en de maximale looptijd bedraagt 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar.  

Aflossing start 6 maanden na kredietverstrekking. Het is toegestaan naast een borgstelling voor starters ook een borgstelling voor gevestigde ondernemers te ontvangen, mocht de lening hoger zijn dan €266.667.  

In overleg met je financier kun je de afbetaling van de lening voor 2 keer opschorten. Elke opschorting duurt maximaal 4 aaneengesloten kwartalen.

2. BMKB borgstelling en technologische innovatie (S&O-verklaring noodzakelijk) 

Op grond van de WBSO kunnen innovatieve ondernemers een S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring kom je in aanmerking voor fiscaal voordeel én gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling. 

De maximale lening waarover de overheid borg staat als je een S&O-verklaring hebt is € 1,5 miljoen en de overheid staat voor 60% borg. Net als bij startende ondernemers geldt een maximale looptijd van 12 jaar. De aflossingsperiode wijkt wel af en geschiedt uiterlijk vanaf de eerste dag van het veertiende kwartaal. Ook onder deze voorwaarden is het mogelijk om de lening 2 keer op te schorten.

Borgstelling voorbeeld 

Stel, je bent als startende ondernemer 2 jaar geleden begonnen en zoekt een lening van € 200.000. Je klopt aan bij een financier, bijvoorbeeld een bank, en die keurt vervolgens de leningaanvraag af. Toch heb je wel goede bedrijfsperspectieven en is de onderneming in de kern gezond.

Je kunt in dat geval borgstellingskrediet mkb laten aanvragen door je financier. Deze klopt aan bij de overheid en als je aan alle voorwaarden voldoet, zal je toch over het kapitaal beschikken. Omdat je in de categorie startende ondernemer valt, zal de overheid voor 67,5% borg staan voor de lening. De financier loopt in dat geval een verminderd risico van 32,5% van het geleende (rest)bedrag, mocht je onderneming de lening niet meer kunnen afbetalen zoals in geval van een faillissement.

Borgstellingskrediet bij ondernemen in het buitenland 

Financiering is vaak extra moeilijk als je (deels) in het buitenland onderneemt, aangezien je met andere wetgeving te maken hebt. Of de zekerheden op basis waarvan de financier het krediet verstrekt, bevinden zich (deels) in een ander land. Als je onderneming wel belastingplichtig in Nederland is en is ingeschreven bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, kun je in aanmerking komen voor de borgstellingsregeling.  

Borgstellingskrediet aanvragen via de RVO

Een bank kan ervoor kiezen om voor een deel van de financiering waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, een borgstellingskrediet aan te vragen de RVO. Namens de overheid bieden zij een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 

De bank beslist onder welke voorwaarden zij een krediet wil verlenen en of daarbij een borgstellingskrediet benodigd is van de RVO. De onderneming hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Meer informatie over (het aanvragen van) de extra steun binnen het mkb borgstellingskrediet en andere mkb kredieten vind je op de website van RVO.nl.  

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.