Wat is het depositogarantiestelsel en ben je als ondernemer ook gedekt?

Geld op rekeningen banken in Nederland beschermd tot € 100.000

ondernemer-vrouw-telefoon-bank-ingang-gebouw-buiten

Stel, je bank gaat failliet. Waar heb je dan recht op? Wat krijg je precies vergoed? Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders. Welke tegoeden dit precies zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen, leggen we in dit artikel uit.

Wat is depositogarantie?

Een deposito is geld dat op een rekening staat; bijvoorbeeld een betaal- of spaarrekening. Depositogarantie is een garantie waarmee je deposito’s vergoed krijgt mocht een bank de verplichten niet meer kunnen nakomen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement

Financiële producten vallen trouwens niet onder de depositogarantie. Bijvoorbeeld beleggingsproducten, verzekeringen en virtuele valuta’s (crypto’s).

Wat is het depositogarantiestelsel Nederland?

Een faillissement van een bank is zeldzaam, maar zeker niet ondenkbaar. Tijdens de kredietcrisis viel in 2009 de DSB (Dirk Scheringa Beheer) Bank om en ontstond er flinke paniek onder rekeninghouders. 

Gelukkig is dankzij het Nederlandse depositogarantiestelsel een groot deel van de tegoeden wettelijk beschermd. De Nederlandse Bank (DNB) garandeert namelijk dat je tegoeden terug krijgt, tot maximaal €100.000 per persoon, per bank(vergunning).

Dit banken depositogarantiestelsel geldt sowieso voor elke bank met een hoofdkantoor in Nederland. Die moeten namelijk een vergunning van De Nederlandse Bank hebben. Zo’n vergunning betekent automatisch dat de bank onder het depositogarantiestelsel valt.   

Wie is allemaal beschermd door het depositogarantiestelsel banken?

De depositogarantie beschermt:

  • Volwassenen en minderjarigen

  • Particulieren en ondernemers

  • Stichtingen en organisaties

Enige uitzondering zijn overheidsinstanties en financiële ondernemingen. Voor bedrijven gelden aanvullende voorwaarden om gebruik te maken van de garantie.

Depositogarantiestelsel zakelijke rekening

De depositogarantieregeling geldt ook voor zzp’ers en ondernemers met een eigen zaak. Als ondernemer moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

  • De bank valt onder de Nederlandse Depositogarantie

  • Je zakelijke bankrekening valt onder de Nederlandse Depositogarantie

  • Je bent als ondernemer rekeninghouder

Als je aan deze voorwaarden voldoet, ben je beschermd tot €100.000 per bank. Indien je bedrijf niet aan de bovengenoemde eisen voldoet krijg je dus niets vergoed van De Nederlandse Bank. Je moet je dan zelf aanmelden als schuldeiser waarna de aangestelde curator de faillissementsopbrengst verdeeld onder de schuldeisers. 

Let er dus goed op bij welke bank je je spaar- en depositogelden zet!

De rechtsvorm van je onderneming speelt ook een rol in het totale bedrag dat beschermd is:

Eenmanszaak of vof

Ben je werkzaam als zzp’er of heb je een vof opgericht? In beide gevallen is er geen sprake van rechtspersoonlijkheid en wordt het geld op je zakelijke rekening opgeteld bij de tegoeden op je privérekening. Je bent dus beschermd voor een totaalbedrag van € 100.000 per persoon, per bank. Tenminste, als zowel je zakelijke als privérekening bij dezelfde bank zijn ondergebracht.

Tip: Heb jij meer tegoeden dan het totaal van € 100.000? Stal dan je zakelijke en/of persoonlijke tegoeden bij 2 of meer banken. Per bank(vergunning) ben je namelijk tot €100.000 beschermd. Maak je gebruik van 2 banken? Dan ben je verzekerd tot € 200.000.

Besloten vennootschap (bv) of stichting

Heb je een bv opgericht? Deze rechtsvorm kent wel rechtspersoonlijkheid. Je onderneming is beschermd tot € 100.000. Daarnaast is ook je privévermogen ook nog eens beschermd tot € 100.000. 

Rekenvoorbeeld zzp’er en bv met zakelijke rekeningen

Stel: je heb als zzp’er een zakelijke rekening waar € 80.000 op staat en een privérekening waar € 30.000 euro op staat. Beide rekeningen lopen bij dezelfde bank. De bedragen tel je in dit geval bij elkaar op:

€ 80.000 + € 30.000 = € 110.000

Je krijgt als zzp’er maximaal € 100.000 vergoed per bank, dus 

€ 110.000 – € 100.000 = € 10.000

De overige € 10.000 krijg je niet vergoed. 

Heb je een bv opgericht? Dan is zowel je zakelijke als privérekening afzonderlijk beschermd tot € 100.000. In dat geval krijg je dus al je geld terug (€ 110.000).

Hoe werkt het als ik meerdere rekeningen heb?

De depositogarantieregeling geldt per persoon, per bankvergunning. Als je verschillende spaarrekeningen hebt bij dezelfde bank, kun je er voor kiezen spaarrekeningen op naam van je partner of je kinderen te zetten om het risico te spreiden. Controleer dan wel de fiscale consequenties: de Belastingdienst kan het spaargeld opvatten als een schenking. 

Slimmer is om je geld te spreiden over verschillende banken. De garantie van € 100.000 geldt namelijk per bank. Door zakelijke tegoeden slim te spreiden, verzeker je jezelf dat het volledige bedrag is gedekt door de garantieregeling.

Hoe zit het met buitenlandse banken in Nederland?

De Nederlandse dekking geldt overigens niet alleen voor Nederlandse banken met de bekende Nederlandse namen, maar voor veruit de meeste van de banken in Nederland, ook die met buitenlandse naam. Veel van deze banken hebben namelijk een volledige Nederlandse bankvergunning van DNB, ook al hebben ze bijvoorbeeld een moederbank buiten de Europese Unie (EU). 

Deze buitenlandse banken (buiten de EU) vallen volledig onder het Nederlandse garantiestelsel omdat ze een Nederlandse bankvergunning bezitten. Op de website van DNB vind je de volledige lijst met aangesloten banken.

Depositogarantiestelsel Europa: hoe zit het met banken binnen de EU?

Banken uit andere landen die lid zijn van de Europese Unie (EU) bieden een eigen depositogarantie. Ook bij deze buitenlandse banken is je geld beschermd tot een bepaald bedrag, vergelijkbaar met de Nederlandse Depositogarantie. 

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.