Subsidies voor duurzaam ondernemen

Een financiële steun in de rug voor je groene voornemens

ondernemer-vrouw-blij-vrolijk

Je wilt aan de slag met duurzaam ondernemen. Welke subsidies zijn er om je op de groene weg te helpen? In dit artikel maak je kennis met een aantal belangrijke subsidies voor duurzaam ondernemen.

Investeren in duurzaamheid

Investeren kost geld. Dat geldt ook voor investeren in duurzaamheid. Maar net als bij andere goede investeringen, betaalt een investering in een duurzaam bedrijf zich op allerlei manieren terug.

Door te investeren in duurzaamheid, investeer je in mens en milieu. Je investeert in een betere toekomst voor jezelf en je kinderen. Je investeert ook in de reputatie van je onderneming, wat jouw bedrijf aantrekkelijker maakt voor je doelgroep. Misschien boor je zelfs nieuwe doelgroepen aan. Dus je investeert ook in meer (toekomstige) winst. Verder is duurzaam ondernemen een manier om meer voldoening te halen uit je werk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je personeel. Kortom, investeren in duurzaamheid is de beste keus.

Lees nog meer redenen in het artikel: Waarom beginnen met duurzaam ondernemen?

Maar er is een extra interessante reden voor ondernemers om nu te investeren in duurzaamheid: actuele subsidieregelingen voor duurzaam ondernemen.

Subsidies duurzaam ondernemen

Je hoeft de transitie naar duurzaam ondernemen niet alleen te dragen. De overheid geeft groene ondernemers financiële steun. Welke subsidies zijn er zoal? Een paar interessante subsidieregelingen voor ondernemers die willen verduurzamen:

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De SVM is bedoeld voor mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte’s). Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur. Hiermee krijg je meer inzicht in hoe je je onderneming kunt verduurzamen, bijvoorbeeld door energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen voor je bedrijfspand en/of bedrijfsvoering. Bovendien biedt de SVM subsidie voor het uitvoeringstraject. De subsidie kan oplopen tot € 2.500 per bedrijfspand.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een subsidieregeling bedoeld voor bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die gebruikmaken van duurzame energie, zorgen voor minder CO2-uitstoot of energiezuinig zijn. Via deze regeling kun je maar liefst 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Hiermee kun je rekenen op een voordeel van gemiddeld 11%. In 2022 trekt de overheid € 149 miljoen uit voor deze regeling. Een paar voorwaarden zijn dat je minimaal € 2.500 moet investeren en dat het bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat.

Lees meer over EIA

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA en VAMIL)

De MIA en VAMIL zijn subsidieregelingen voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De RVO heeft een milieulijst opgesteld waarop je deze bedrijfsmiddelen kunt terugvinden. Via de MIA kun je tot 45% (percentage 2022) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de code die het bedrijfsmiddel heeft op de milieulijst. Via de VAMIL mag je tot 75% van een milieu-investering willekeurig afschrijven, dus op een moment naar keuze. Daarmee kun je de fiscale winst in een bepaald jaar flink drukken.

Lees meer over MIA en VAMIL

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (ook wel kleinschaligheidsaftrek) is niet zozeer een subsidieregeling voor duurzame investeringen, maar meer voor bedrijfsinvesteringen in het algemeen. Dus zeker een om in gedachten te houden als je investeert om duurzamer te worden. Kort gezegd komt het erop neer dat je per boekjaar minstens voor € 2.400 in je bedrijf investeert. Alleen investeringen van meer dan € 450 exclusief btw tellen mee. Via de KIA kun je de jaarwinst drukken.

Lees meer over KIA 

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is een subsidieregeling voor bedrijven die duurzame energie gaan produceren of technieken gaan gebruiken waarmee CO2-uitstoot verminderd wordt. De regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in uiteenlopende sectoren: bijvoorbeeld de industrie, mobiliteit, elektriciteit en de landbouw. Je kunt subsidie krijgen tijdens de exploitatieperiode van je project, zodat je de kosten in die periode kunt drukken. De SDE++ is in het leven geroepen om de energietransitie haalbaar én betaalbaar te maken.

Lees meer over de SDE++

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ is een subsidieregeling ter ondersteuning van duurzame, innovatieve technieken voor bedrijven. Het gaat hierbij echt om innovatie, dus het testen van nieuwe technologie in de vorm van een pilotproject. Bijvoorbeeld: je wilt een techniek gaan toepassen waardoor je minder energie hoeft te gebruiken of minder CO2-uitstoot zult hebben. Of je wilt afval hergebruiken om nieuwe materialen te kunnen produceren. Via DEI+ kun je dan subsidie aanvragen voor je pilotproject.

Lees meer over DEI+

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE is een regeling voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. Woningeigenaren kunnen via de ISDE subsidie aanvragen als ze investeren in duurzame energie of isolatie thuis: bijvoorbeeld bij de aanschaf van een zonneboiler of een (hybride) warmtepomp. Zakelijke gebruikers kunnen gebruikmaken van deze regeling als ze investeren in bijvoorbeeld een zonneboiler, een warmtepomp en in kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Voor 2022 is het budget voor zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op het warmtenet € 228 miljoen. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen zit er € 30 miljoen in de subsidiepot.

Lees meer over ISDE

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil je samen met andere partijen (minstens drie ondernemingen) werken aan oplossingen die helpen bij het bereiken van de klimaatdoelen? Dan is de MOOI-regeling misschien wat voor jou. De insteek van de regeling omvat projectontwikkeling op de volgende gebieden: elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Voor die thema’s is in 2022 een budget van respectievelijk € 21 miljoen, 24,4 miljoen en 21 miljoen beschikbaar gesteld.

Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund is een Europees fonds bedacht om iedereen een eerlijke kans te geven in de energietransitie. De transitie naar een groene economie heeft namelijk gevolgen voor sommige gebieden, bijvoorbeeld in de werkgelegenheid omdat veel mensen in een bepaalde (niet-duurzame) sector werken. In Nederland zijn er zes gebieden aangewezen voor deze subsidie: delen van Groningen, IJmond, Groot-Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. In deze regio’s kunnen projecten (zoals technische- en omscholingstrajecten) die ten goede komen aan energietransitievraagstukken aanspraak maken op het fonds.

Beginpunt duurzaam ondernemen

Er is volop informatie voor bedrijven die willen starten met duurzaam ondernemen. Zoveel dat het je misschien duizelt. Waar moet je beginnen? Om die reden hebben we een informatiepagina Duurzaam ondernemen ingericht met allemaal interessante en relevante artikelen voor ondernemers met groene voornemens. Wil jij weten hoe je kunt beginnen met duurzaam ondernemen? Sla de groene weg in naar een duurzame toekomst.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.