Wat is het verschil tussen een jaarrekening, balans en resultatenrekening?

Belangrijke begrippen rondom administratie

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en een balans
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Jaarrekening, balans en resultatenrekening (winst- en verliesrekening) zeggen allemaal iets over hoe je er financieel voor staat. Maar wat is het verschil tussen deze overzichten?

De jaarrekening

Een jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening én een toelichting op beide. Zo’n jaarrekening bevat dus alle drie de overzichten en is het meest compleet. Niet voor niets is dit een belangrijk overzicht dat de Kamer van Koophandel jaarlijks wenst te ontvangen van bedrijven met bepaalde rechtsvormen, zoals bv’s, nv’s en coöperaties.

Elke ondernemer mag zijn jaarrekening (jaarbalans) zelf opstellen. Voor middelgrote en grote bedrijven is het verplicht de boekhouding te laten controleren.

Lees meer over fiscale en bedrijfseconomische jaarrekeningen

De balans

Een balans maakt dus onderdeel uit van de jaarrekening. Op de balans staan aan de linkerkant je activa (debetzijde) en aan de rechterkant al je passiva (creditzijde).

Activa zijn alle bezittingen van je bedrijf, dus het bedrijfspand, de inventaris, de voorraden, het geld in kas en de debiteuren. Passiva zijn de zaken waarmee je de activa hebt betaald, dus je schulden aan de bank, het eigen vermogen, de salarissen van je werknemers en de crediteuren.

Lees meer over een balans opstellen en het verschil tussen activa en passiva

Resultatenrekening

Op een resultatenrekening of winst- en verliesrekening staan alle inkomsten en uitgaven van je bedrijf uit een bepaalde periode, meestal genomen over een kalenderjaar. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is dat het hier gaat over behaalde winst. Of als de uitgaven groter waren dan de inkomsten, over het geleden verlies.

Lees meer over de resultatenrekening

Verschil balans en jaarrekening

Zowel een jaarrekening als een balans laten je zien hoe je bedrijf er financieel voor staat. Maar een jaarrekening gaat over een afgebakende periode van tijd, namelijk een kalenderjaar. Dit is dus van 0.00 uur op 1 januari tot 23.59 uur op 31 december.

Een balans laat de stand van het bedrijf op dit moment zien – en verandert dus met elke transactie. Een jaarrekening wordt slechts eenmaal per jaar opgemaakt, een balans is een doorlopend overzicht dat telkens wordt bijgewerkt.

Verschil balans en resultatenrekening

De balans toont een overzicht van bezittingen en schulden van je bedrijf op een bepaald moment, terwijl de winst- en verliesrekening een overzicht toont van behaalde bedrijfsresultaat over een bepaalde periode.

Jaarrekening, balans en resultatenrekening uitbesteden

De jaarrekening, balans en resultatenrekening zijn dus zeer belangrijke administratieve begrippen die wat zeggen over de hoe de vlag er op financieel vlak bij hangt. Schrik niet als je hier weinig kaas van hebt gegeten: de meeste van deze overzichten worden automatisch gegenereerd door boekhoudsoftware. Maar je kunt alles ook uitbesteden aan een gekwalificeerde administrateur of boekhouder.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.