De SWOT-analyse

Een overzicht van Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen

De SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, oftewel: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Je gebruikt zo'n analyse om te kijken waar je bedrijf of onderneming staat. Het wordt veel gebruikt in een businessplan.

Wat heb je aan een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse geeft inzicht over je interne en externe positie. Het is als het ware een samenvatting van je marktonderzoek, concurrentieanalyse en omgevingsanalyse. Door eens goed na te denken over je sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen, krijg je een goed beeld van je bedrijf en zie je waar de verbeterpunten liggen. Ook kun je een SWOT-analyse uitvoeren over bepaalde projecten. Zo kun je op basis van gegevens besluiten of je wel of niet doorgaat met een bepaald project of plan.

De Elementen

  • Strenghts - De sterke punten van de organisatie

  • Weaknesses - De zwakke punten van de organisatie

  • Opportunities - De kansen voor de organisatie

  • Threats - De bedreigingen voor de organisatie

De sterke en zwakke punten komen naar voren door een interne analyse en zijn dus altijd van toepassing op factoren binnen een onderneming. Bij een interne analyse kijk je bijvoorbeeld naar de organisatiestructuur, personeel, marketing, logistiek en de financiële situaties. Op sterktes en zwaktes heb je zelf invloed. 

Kansen en bedreigingen zijn van toepassing op de externe omgeving. Hierbij denk je aan kansen en bedreigingen bij afnemers, concurrentie en distributie of in de bedrijfstak. Ook kan nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor een kans of bedreiging. Kansen die naar voren komen moeten worden benut. Bedreigingen moeten worden afgewend of geprobeerd om te zetten in een kans.

Stappenplan

  1. Benoem sterkten en zwaktes

  2. Benoem kansen en bedreigingen

  3. Selecteer de belangrijkste SWOT-elementen

  4. Stel de definitieve SWOT-analyse op

Vuistregels

Neem alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden. Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van de klanten het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn. Formuleer de elementen zo concreet mogelijk. Het is gebruikelijk de SWOT weer te geven als een matrix met vier vakken. 

Voorbeeld

Bekijk een voorbeeld van een SWOT analyse voor een exportproces.

Wat vind je van dit artikel?