Dit is het businessmodellen overzicht 2020

Welk businessmodel past bij jouw bedrijf?

Is jouw bedrijf klaar voor het nieuwe decennium? De komende jaren bewegen we van een lineaire naar een duurzame en circulaire economie, van producten naar diensten en van productie- naar netwerkorganisaties. Als gevolg hiervan gaan steeds meer ondernemers aan de slag met vernieuwende businessmodellen. Dit is het businessmodellen overzicht 2020.

Moet ik een businessmodel gebruiken?

Als ondernemer sta jij aan het roer en maak jij de beslissingen. Het antwoord op de vraag 'moet ik een businessmodel gebruiken?' is dus nee. Een businessmodel is niet noodzakelijk of verplicht om te kunnen ondernemen, maar wel een handige tool om tot een businessplan te komen.

Welk businessmodel gebruiken?

Je wilt een businessmodel gebruiken, maar welke? In het klassieke businessmodel draait het vooral om één ding: de financiële opbrengst. Organisaties met een klassiek businessmodel willen zo goedkoop mogelijk, zo veel mogelijk produceren, met een zo hoog mogelijke winst als resultaat.

In vernieuwende businessmodellen is financiële opbrengst nog steeds belangrijk, maar is er daarnaast aandacht voor duurzaamheid. We kunnen deze nieuwe businessmodellen uitleggen door ze in te delen in drie groepen: circulaire businessmodellen, platform businessmodellen en community-based businessmodellen.

Circulaire businessmodellen

Bij circulaire businessmodellen gaat het om het organiseren van waardebehoud tussen en door organisaties. Hoe kunnen we slimmer omgaan met materialen – bijvoorbeeld plastic of papier – zodat ze langer meegaan en hun waarde behouden? Een circulair businessmodel beschrijft hoe waardecreatie en -behoud tussen verschillende partijen georganiseerd wordt en laat de logica van waardecreatie zien.

Platform businessmodellen

We worden omringd door spullen, waarvan we een groot deel nauwelijks of niet continu gebruiken. Dat kan slimmer! Platform businessmodellen helpen om het bestaande beter te benutten. Zo is er minder behoefte aan nieuwe producten. Bedrijven met een platform businessmodel verbinden capaciteit, behoefte en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door het delen van auto’s, gereedschap of (vakantie)woningen.

Community-based businessmodellen

Community-based of collectieve businessmodellen gaan uit van een vorm van gemeenschap. Steeds meer mensen zijn bereid om te investeren in hun eigen voorzieningen als dit een bepaalde winst oplevert. En door digitalisering kan dit steeds gemakkelijker. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van coöperaties om samen energie op te wekken of het samen beheren van parkeervoorzieningen. Samen bereik je meer!

Wat vind je van dit artikel?