Wat is een concurrentieanalyse?

Het belang van kennis over je concurrenten

analyse

Houd altijd goed in de gaten wat je concurrenten doen. Bijvoorbeeld als je een nieuw product introduceert. Hoe ziet een goede concurrentieanalyse eruit?

Het is verstandig om een concurrentieanalyse uit te voeren, ongeacht in wat voor markt je onderneming zich beweegt. In een groeiende markt wil je uiteraard meegroeien, en in een krimpende markt is het zaak om jouw cijfers op peil te houden. Door de concurrentie in de gaten te houden, kun je je kansen vergroten. Door in te spelen op de sterke punten van je concurrenten zorg je ervoor dat jouw product of dienst net wat interessanter is voor de klant. Waarschijnlijk heb je al een vrij goed beeld van je concurrenten, maar door alle specifieke kenmerken per concurrent op een rij te zetten, krijg je een beter inzicht en kun je beter reageren.

Hoe ziet een goede concurrentieanalyse eruit?

In een goede concurrentieanalyse besteed je aandacht over de specieke eigenschappen van je product en dat van je concurrenten. Daarnaast kijk je (voor zover mogelijk) naar de bedrijfsvoering van je concurrenten. Je stelt jezelf in ieder geval de volgende vragen:

  • Hoe groot is je huidig marktaandeel? Hoe stabiel en geconcentreerd is dit marktaandeel? Is er een trend in de evolutie ervan?

  • In welk Levenscyclusstadium bevinden de belangrijkste producten zich? Hoe evolueren hun prijzen en marges?

  • Wie zijn de concurrenten voor je (nieuwe) project?

  • Hoe doorstaat je onderneming de vergelijking met de concurrenten?

  • Met welke concurrentie heeft elke productlijn of dienst te kampen?

  • Kan je product of dienst zich meten met andere producten of dienstverleners?

  • Zal de concurrentie je proberen van de markt te dringen?

  • Is er een marktleider of trendsetter in de sector?

Er zijn verschillende manieren om de concurrentieanalyse vorm te geven. Je kunt de concurrentieanalyse bijvoorbeeld opstellen in de vorm van een checklist of tabel. Afhankelijk van de conclusies die je aan de uitkomsten kan verbinden kun je de strategie van je bedrijf wijzigen.

Wat vind je van dit artikel?