Wat staat er in een marketingplan?

Stap voor stap succesvolle marketing opzetten

Wat staat er in een marketingplan

Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel zoveel mogelijk te verkopen. Door het schrijven van zo'n plan heb je een duidelijk beeld van de markt en haar behoeften. Zo kun je beter inspelen op veranderingen.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is onderdeel van je ondernemingsplan. Hierin beschrijf je hoe je inspeelt op je markt en hoe je je omzetdoelstellingen gaat behalen. In dit plan beschrijf je de doelgroep (de markt) en de behoefte van je potentiële klant. Daarnaast schrijf je hoe je deze doelgroep gaat bereiken en hoe je in hun behoefte gaat voorzien met jouw product of dienst. Welk probleem los je op, voor welke personen en met welk resultaat?

Wat staat er in een marketingplan?

Het marketingplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Doel van het marketingplan

 • SWOT-analyse

 • Doelgroep

 • Marketingdoelstellingen

 • Marketingstrategie

 • Marketingbudget

 • Marketinginstrumenten

Hieronder worden de verschillende onderdelen van het marketingplan beschreven.

Doel van het marketingplan

Je begint met het doel van het marketingplan. Dit is niet voor iedereen hetzelfde. Start je net met je onderneming? Dan schrijf je vaak een strategisch plan voor de lange termijn, waarbij jouw bedrijf centraal staat. Maar je kunt ook een marketingplan schrijven voor een productlancering. In dat geval staat het nieuwe product centraal. Andere doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vergroting van het aantal klanten of een nieuwe klant-productcombinatie. 

Whitepaper: Hoe maak ik een ondernemingsplan?

GRATIS

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In deze analyse zet je dus de belangrijkste sterke en zwakke punten van het bedrijf (intern) af tegen de grootste kansen en bedreigingen (extern). Lees meer over de SWOT-analyse.

Doelgroep

Hier beschrijf je wie je klanten zijn en welke behoeften ze hebben. Belangrijke punten om mee te nemen zijn:

 • Algemene kenmerken: omschrijf je doelgroepen in een paar woorden.

 • Aantal bestaande klanten: maak een overzicht van de belangrijkste klanten, in omzet of klantentrouw.

 • Aantal potentiële klanten: breng in beeld wie jouw nieuwe doelgroep kunnen vormen.

 • Behoeften: ga na wat de behoeften van de doelgroep zijn.

Lees hier meer over het bepalen van je doelgroep.

Marketingdoelstellingen

Hier beschrijf je wat je wil bereiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om marktaandelen, een bepaalde omzet of concurrentie. De doelstellingen moeten concreet en meetbaar zijn. Formuleer ze dus SMART:

 • Specifiek

 • Meetbaar

 • Acceptabel

 • Realistisch

 • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een marketingdoelstelling is: De omzet uit de doelgroep 'mannen tussen de 20 en 35 jaar' vergroten met 10% in het derde kwartaal van 2024.

Marketingstrategie

De marketingstrategie omschrijft de manier waarop je de doelstellingen wilt bereiken. Strategieën zijn vooral gericht op het behalen van een concurrentievoordeel door de juiste doelgroepen te kiezen en de juiste marketinginstrumenten in te zetten. 

Marketingbudget

Wat is je budget voor dit plan? Als je jouw marketingbudget nog moet bepalen, kun je dat op verschillende manieren doen:

 • Omzetpercentagemethode: vast percentage van de omzet

 • Sluitpostmethode: wat blijft over na aftrek van andere kosten?

 • Pariteitenmethode: wat besteedt de concurrent?

 • Taakstellende methode: welk budget heb je nodig om een bepaalde omzet te behalen? Dit is de beste methode. Het budget is nu namelijk geen gevolg van de omzet, maar juist een instrument om de omzet te realiseren. Je baseert je budget op doelstellingen.

Marketinginstrumenten

Welke instrumenten ga je gebruiken om de marketingdoelstellingen te bereiken? Hier komen de zogenaamde vier P’s uit de marketingmix bij kijken:

 • Product: welk product lever je? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant?

 • Prijs: voor welke prijs bied je je product aan? Hoe kom je tot die prijs? In welk segment van de markt zit je met je prijs?

 • Plaats: waar bied je je product aan (veel verkooppunten of juist exclusieve distributie)? Hebben de bedrijfsvestiging en winkelinrichting een eigen identiteit om zich te onderscheiden van de concurrenten?

 • Promotie: hoe bereik je je klanten? Welke promotiemiddelen zet je in (internet, direct mail, social media, advertenties, radio, televisie, sampling, persoonlijke verkoop)

Met deze leidraad kun je zelf een eigen marketingplan opstellen. Je kunt hier een voorbeeld marketingplan bekijken, zodat je bij elk onderdeel kunt zien wat er ingevuld kan worden.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.