Het exportproces: een SWOT-analyse

Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

warehouse-storage-distribution-goods-industry-stock-shelf-industrial-storehouse-business-depot-rack t20 mRXJ6v

Hoe maak je een SWOT-analyse van je exportproces? Je sterke en zwakke punten moet je vooral intern zoeken, de kansen en bedreigingen juist extern.

Er zijn drie hoofdgroepen waarop je de SWOT-analyse kunt loslaten: 

 • 1. Personeel Heb ik voldoende mankracht en hebben zij de juiste opleidingen gehad?

 • 2. Financiën Ga ik krediet aanvragen of ga ik het zelf financieren? En hoe ga ik investeringen in de productiecapaciteit financieren?

 • 3. Eigen inspanning Kun je er zelf wel een nieuw, zwaar en langlopend exportproject bij hebben?  

Interne sterkte punten kunnen zijn:

 • De aanwezigheid van mensen met goede opleidingen en talenkennis

 • De bank is bereid serieus te luisteren naar onze plannen

 • De financiële positie is sterk genoeg om aanloopverliezen te kunnen dragen

 • De directeur/eigenaar wil graag exporteren

 •  We hebben jonge mensen in huis die bereid zijn in het buitenland te werken

 Interne zwakten kunnen zijn:

 • Het personeel heeft nu al bergen werk

 • Aanloopverliezen kan het bedrijf zich niet permitteren

 • De levertijden van de broodnodige machines duurt vele maanden

 • Niemand van je medewerkers is geïnteresseerd in het buitenland

 • De eerste resultaten moeten binnen zes maanden te zien zijn  

Externe kansen zijn:

 • Je product vond gretig aftrek op belangrijke buitenlandse beurzen

 • Een importeur heeft geïnformeerd naar het invoeren van je product

 • Je kunt eventueel meeliften op de marktkennis van een buitenlandse agent

 • Je bank heeft een filiaal in het exportland geopend

 • Het welvaartsniveau en/of consumentenvertrouwen in het exportland stijgt snel  

Externe bedreigingen zijn:

 • De politieke toestand in het exportland is instabiel (aan het worden)

 • Logistiek gezien heb je geen ervaring met vervoer naar het buitenland

 • Je leveranciers kunnen onvoldoende grondstoffen leveren

 • Er zijn geen actuele gegevens over het exportland beschikbaar

 • De huisbank heeft geen buitenlandse ervaring  

Wat vind je van dit artikel?