Brexit Adjustment Reserve (BAR) - compensatie voor omzetverlies VK

Kom je in aanmerking voor compensatie?

uk-vk-britannie-engeland-brext

Met de Brexit Adjustment Reserve helpt de EU je als je zakelijk geraakt bent door de Brexit. Dus ben je visser of heeft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk nadelige gevolgen voor jouw bedrijf? Dan stelt de EU geld voor je beschikbaar.

Wat is de Brexit Adjustment Reserve (BAR)?

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een fonds van de EU, waarmee bestaande internationale ondernemers die geraakt zijn door de Brexit worden ondersteund.

De BAR bestaat uit drie onderdelen:

 1. De BAR Bedrijfslevenregeling: tegemoetkoming gemaakte kosten en de tegemoetkoming nog te maken kosten

 2. Het EU-handelsprogramma als ondersteuning bij het verbreden van afzetmarkten

 3. Subsidies voor visserij-ondernemers

Voor wie is de BAR?

Je kunt aanspraak maken op de BAR als je internationale ondernemer bent die zaken doet - of heeft gedaan - met het Verenigd Koninkrijk. Denk aan importeurs, exporteurs of bedrijven in de logistieke dienstverlening.

BAR Bedrijfslevenregeling: compensatieregeling Brexit

Met de BAR Bedrijfslevenregeling kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanpassingskosten die je moest maken, omdat het Verenigd Koninkrijk uit de EU ging. Deze bestaat uit 2 delen:

 • BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten

 • BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten

Denk aan kosten voor opleidingen, voorlichtingscampagnes en aanpassingen die je moest doen, bijvoorbeeld in ICT. Het gaat hierbij dus niet om omzetverlies. De regeling richt zich op kosten die je moet of moest maken om de Brexit te compenseren. 

Algemene voorwaarden BAR Bedrijfslevenregeling

 • Je stond op 01-01-2021 ingeschreven in het KvK-handelsregister

 • Op 01-01-2021 (of daarna) was je bedrijf niet failliet of in financiële moeilijkheden

 •  Je kunt aantonen dat de activiteiten, waarvoor je subsidie aanvraagt, plaatsvonden door de Brexit.

 • Op het moment van aanvraag is er geen uitstel van betaling verleend of een verzoek daarvoor ingediend.

 • Je vraagt niet meer dan de maximale staatssteun aan.

 • Je voldoet aan de douanevereisten.

 • Minimaal €5.000 euro van je totale omzet in 2020 kwam uit handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk of met landen in de EU waarvoor je het Verenigd Koninkrijk als doorvoer moest gebruiken.

Brexit Tegemoetkoming gemaakte kosten

Voor de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten is € 185 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, zolang de pot nog niet leeg is. Je kunt in dit deel van de regeling alleen subsidie aanvragen voor kosten die gemaakt en betaald zijn tussen 1 januari 2018 en 31 oktober 2022.

Extra voorwaarden BAR subsidie tegemoetkoming gemaakte kosten

 • Je hebt een duidelijk overzicht in je administratie van de gemaakte kosten

 • Je kunt alleen een aanvraag doen voor kosten die gemaakt en betaald zijn tussen 1 januari 2018 en 31 oktober 2022. 

Meer informatie over de voorwaarden en een regelhulp vind je op de website van het RVO

Brexit Tegemoetkoming nog te maken kosten

Voor de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is in totaal € 33 miljoen beschikbaar. Ook deze aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. 

Voorwaarden BAR Subsidie tegemoetkoming nog te maken kosten

 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kosten die je maakt en betaalt tussen 1 november 2022 en 1 juni 2023. 

Meer informatie over de voorwaarden en een regelhulp vind je op de website van het RVO

Aanvragen Brexit Adjustment Reserve

De BAR Bedrijfslevenregeling kun je aanvragen tussen 1 november 2022, 09:00 uur en 31 maart 2023, 17:00 uur. 

BAR EU-handelsprogramma

Met het EU-handelsprogramma kun je ondersteuning krijgen in het verkennen en ontwikkelen van andere kansrijke markten. De BAR bedrijfslevenregeling richt zich op zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, met het EU-handelsprogramma ga je op zoek naar nieuwe kansrijke afzetmarkten.

Doe je mee aan het EU-handelsprogramma? Dan kun je tot eind 2023 gratis en vrijblijvend gebruikmaken van alle faciliteiten in het programma. Denk aan advies, training en begeleiding. Voor dit deel van de Brexit Adjustment Reserve is € 32 miljoen beschikbaar. Lees hier meer over het EU-handelsprogramma op de website van het RVO

Meer regelingen en subsidies voor internationaal ondernemen

Naast de BAR zijn er nog meer subsidies en voordelige regelingen om internationaal zaken te doen. In het artikel over exportsubsidies en regelingen voor internationaal zakendoen hebben we de 6 grootste voor je op een rij gezet.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.