Wat is een CE-markering?

En hoe vraag je CE-certificering aan?

Wat is een CE-markering
MKB Servicedesk whitepaper Importeren

Eerste hulp bij importeren

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Daarmee geef je als fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Wat is een CE-markering?

CE staat voor Conformité Européenne. De CE-markering is een merkteken dat je als producent moet aanbrengen op producten in vastgestelde productgroepen. De markering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.

Producten die niet in deze productgroepen vallen mogen geen CE-markering dragen. Maar als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen.

CE-keurmerk-CE-markering

De EU bepaalt de richtlijnen waaraan de productgroep moet voldoen, of je die als ondernemer zelf produceert of importeert. De richtlijnen zijn algemeen geformuleerd en omschrijven vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit wordt ook wel de Nieuwe Aanpak Richtlijnen of New Approach genoemd, zodat er geen onnodige regeldruk komt te liggen bij producenten. 

Voor elektrische apparaten geldt bijvoorbeeld dat ze geen storende elektromagnetische straling mogen veroorzaken en ook niet gevoelig voor dergelijke straling mogen zijn.

Is CE-markering een keurmerk?

Omdat het wettelijk verplicht is de CE-markering toe te passen is het geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is een label dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europese richtlijnen is getest. 

Officieel wordt er dus altijd gesproken over een CE-markering in plaats van een CE-keurmerk. 

Verschil tussen CE-markering en China Export

Sommige producten die in China worden geproduceerd voeren ook een CE-logo. Deze markering lijkt op de Europese CE-markering, maar heeft niets te maken met het voldoen aan de Europese kwaliteitseisen. Het geeft alleen aan dat het China Export is, oftewel dat het product uit China afkomstig is. Een slimmigheidje...

Dit wil niet zeggen dat deze producten geen kwaliteit hebben, maar ze zijn simpelweg niet volgens de EU-regels getest. Reden tot voorzichtigheid dus! Overigens zijn er genoeg producten die wel de correcte CE-markering hebben.

CE-markering-china-export

Het verschil tussen de 2 logo's is minimaal, maar zit hem in twee punten:

 • De letters CE in China Export zitten dichter op elkaar dan de EU-variant

 • De middelste streep van de Chinese E is iets langer.

Bron afbeelding: vrt.be

Voor welke producten is een CE-markering verplicht?

Inmiddels is voor circa dertig productgroepen een richtlijn vastgesteld, waaronder de producten:

 • bouwproducten

 • explosieven voor civiel gebruik

 • meet- en weegapparatuur

 • machines (en ook drukvaten, gastoestellen)

 • speelgoed

 • pyrotechnische artikelen (zoals vuurwerk)

 • persoonlijke beschermingsmiddelen

 • elektr(on)ische apparatuur

 • transportmiddelen (zoals motorvoertuigen, liften, kabelbanen)

 • medische hulpmiddelen

Ook de komende jaren worden richtlijnen opgesteld waar alle producten die gebruikt worden in de bouw aan moeten voldoen. Alleen producten met een CE-markering mogen dan nog worden verhandeld. Als producent of importeur van heeft dit tot gevolg dat je de producten volgens Europese richtlijnen moet testen.

CE-certificering: de ondernemer is verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor de CE-markering ligt grotendeels bij de ondernemer zelf. Als ondernemer ben je vrij om te bepalen hoe je aan de richtlijnen voldoet. Zo mag je metingen en keuringen zelf uitvoeren of door een keuringsinstituut laten doen zoals TNO.

Dit houdt in dat je als producent of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf mag uitvoeren. Maar je kunt er ook voor kiezen deze metingen en onderzoeken uit te besteden aan een instituut naar keuze. 

In bepaalde gevallen is een typegoedkeuring voorgeschreven en moet je gebruik maken van een door de overheid aangewezen instelling.

Hoe vraag ik een CE-markering aan?

Sommige richtlijnen schrijven voor dat jouw product door een erkende instantie getest moet worden en andere richtlijnen geven aan dat je zelf jouw product aan de hand van de richtlijnen mag testen. Wanneer jouw product getest is mag je zelf de CE-markering op het product aanbrengen.

Voor meer informatie over het toepassen van een CE-markering kun je terecht bij het stappenplan op de website van het RVO

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.